Připravujeme

ČERVEN 2019

 

5. června - Hudební program KUK a CUK.

 

6. června - se uskuteční výlet třídy Sluníčko.

Čeká nás cestování vláčkem do Dobratic, vyrážíme v 8.34 hodin z Frýdku-Místku.

Do batůžku si přibalte pláštěnku, pití a malou dobrůtku. Svačinu dostanou děti ve školce. Pokud má někdo z rodičů zájem nás na výletě doprovázet, budeme potěšeni.

Přiveďte své děti nejpozději do 7:50 hod.

 

7. června - se koná výlet třídy Motýlek

Pojedeme vláčkem do blízkého okolí, vyjíždíme v 8:34 hod. 

Do batůžku si přibalte pláštěnku, pití a malou dobrůtku. Svačinu dostanou děti ve školce. Pokud má někdo z rodičů zájem nás na výletě doprovázet, budeme potěšeni.

Přiveďte své děti nejpozději do 7:50 hod.

 

13. června - Pasování školáků - slavností vyhodnocení s vystoupením dětí. Setkáme se v jídelně Zakladní školy Jiřího z Poděbrad v 16:00 hodin.Akce je určena našim školákům, rodičům a jejich hostům.

Těšíme se na Vás.

 

14. června - děti ze třídy Kuřátko se  v pátek se vydají vláčkem na výlet do nedalekého okolí. Vlak z F-M odjíždí v 8:34 hod.

Do batůžku dětem přibalte pití, pláštěnku a malou dobrůtku. Svačinu děti dostanou ve školce.
Pokud má někdo z rodičů zájem nás na výletě doprovázet, budeme rádi.
Do školky přiveďte své dítě nejpozději do 7:50. hod.

 

20. června -  Zahradní slavnost 2019 

Blíží se konec školního roku a při této příležitosti bychom Vás chtěli pozvat na Zahradní slavnost, která se uskuteční 20. června 2019 v 15.00 hod. na naší školní zahradě. Podíváme se na společné vystoupení dětí a v prostoru naší přírodní zahrady budou připraveny zábavné hry, soutěže i občerstvení.


Prosíme o spolupráci:

maminky, které jsou ochotné upéct něco sladkého do našeho zahradního bufetu (bez máslových krémů)

ostatní rodiče, kteří mají možnost přispět drobnostmi vhodnými jako odměny za soutěže (sladkosti, obrázky, balónky…), tyto předat do 14.6.2019 ve svých třídách

pomoc při výzdobě zahrady 20.6. od 13.30 hod.

 

Všem sponzorům a pomocníkům předem děkujeme. 

 

Děti je nutné vyzvednout z MŠ nejpozději do doby zahájení akce (do 15:00 hod.).

 

 

25. června - Výlet třídy Koťátko -  Čeká nás cestování vláčkem do Dobratic, vyrážíme v 8.34 hodin z Frýdku-Místku.

Do batůžku si přibalte pláštěnku, pití a malou dobrůtku. Svačinu dostanou děti ve školce. Pokud má někdo z rodičů zájem nás na výletě doprovázet, budeme potěšeni.

Přiveďte své děti nejpozději do 7:50 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ  2018


4. září - přijede do mateřské školy vyprávěč pohádek Daniel Taraba s pohádkou Princ Bajaja.


10. září - TŘÍDNÍ  SCHŮZKY     

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí 10. září 2018 v 15.00 hod. ve třídě  KOŤÁTKO.
Zváni jsou všichni rodiče docházejících dětí do MŠ Mateřídouška.

Provoz ve třídách zajištěn, o děti bude postaráno.


Těšíme se na setkání s Vámi


20. září - navštíví mateřskou školu Frymík a seznámí děti se šachovými figurkami formou pohádkového příběhu (určeno pro 5-6 leté děti).


25. září - se uskuteční ukázka dravého ptactva skupiny VANCOS.

 

 

 

ŘÍJEN 2018

 

1. října - bude zahájená činnost kroužku Šachy. Setkávat se budeme každké pondělí od 15:00 - 15:45 hod. na třídě Koťátko. Kdo ještě nedonesl Zmocnění, nutno tak učinit nejpozději v daný den ráno a odevzdat ho ve své třídě paní učitelce.

Vyzvednout děti po ukončení kroužku je v  15:45 hod. na dané třídě.

 

8. října - fotografování jednotlivých tříd (dopoledne).

 

8. října - Drakiáda - společná akce s rodiči v odpoledních hodinách - v 16:00 hod. sraz u MŠ. Dráčky půjdeme pouštět na hřiště u Základní školy Jiřího z Poděbrad (11. ZŠ).

 

9. října - 1. schůzka Ekotýmu (odpolední akce s rodiči). Přivítáme všechny rodiče, kterým není lhostejné, jak se někteří lidé chovají k přírodě a chtějí se spolu se svými dětmi podílet na akcích naší školy. Zváni jsou i rodiče s dětmi, kteří nemohou na schůzky pravidelně docházet, ale zajímají se o dění v naší mateřské škole.

Těšíme se na Vás!

 

12. října - logopedický průzkum bude proveden klinickou logopédkou Mgr. Marií Kocichovou.

 

15. října - Divadlo Šternberk přiveze soubor pohádek:

                   - Hrnečku, vař!

                   - O zlaté rybce.

                   - O Smolíčkovi.

17. a 18. října - společný podzimní úklid školní přírodní zahrady za účastí dětí i jejich rodičů.

 

19. října - logopedický průzkum bude proveden klinickou logopédkou Mgr. Marií Kocichovou.

 

22. října - nabízíme SCRENNING SLUCHU, který provede Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči a sluchu Frýdek-Místek na základě Vašeho písemného souhlasu.

Bližší informace jsou uveřejněny na nástěnkách v šatnách dětí. Formulář - Souhlas se zkouškou sluchu je připraven ve Vaší třídě u p. uč.

 

25. října - se uskuteční Vánoční focení dětí  (třída Sluníčko a Motýlek) na základě nabídky  paní Brigity Špačkové (Foto Starling) a Vašeho výběru.

 

ZMĚNA  TERMÍNU - Uspávání broučků - společné odpolední tvoření s rodiči a "uspáváním broučků" na školní zahradě

 

 

LISTOPAD 2018


5. listopadu -  se uskuteční Vánoční focení dětí  (třída Koťátko a Kuřátko) na základě nabídky  paní Brigity Špačkové (Foto Starling) a Vašeho výběru.


7. listopadu - se uskuteční Beseda s myslivcem.  /Akce se nekonala/.


7. listopadu - Uspávání broučků - společná odpolední akce začíná v  15:15 hod.

Vytvoříme si podzimní dekorace, vyrobíme barevné broučky a zazpíváme jim veselou písničku.

Abychom mohli společně se světýlky vyprovodit broučky k zimnímu spánku, přineste si svá „světýlka“ (baterky, lampiónky osvětlené žárovkou).

Krátkou procházku ukončíme na zahradě MŠ, kde budou nachystány „postýlky“ pro naše broučky i teplé občerstvení.

Těšíme se na vás.


12. listopadu - dopolední kouzlení s klaunem.


14. listopadu  - se koná  Beseda s myslivcem.


19. listopadu - účast nejstarších dětí na výchovném hudebním programu v ZUŠ Frýdek-Místek. Vystoupení, které předvedou učitelé dané školy nese  název Kouzelník. Děti budou mít možnost se seznámit se základní uměleckou školou a hudebními nástroji.


29. listopadu - se uskuteční 2. schůzka Ekotýmu v 15:00 hod. na třídě Koťátko.  Rádi Vás přivítáme na schůzce, kteří přírodu opečováváte a společně uchráníme naší krásnou planetu Zemi.

 

 

 

PROSINEC 2018

 

5. prosince - Mikulášská nadílka -  společná odpolední akce s rodiči začíná v 16:00 hodin. Z prostorových důvodů se akce koná v jídelně Základní školy Jiřího z Poděbrad -11.ZŠ. Děti je nutné rodiči vyzvednout z mateřské školy nejpozději v 15:45 hodin a na danou akci doprovodit.

 

6. prosince -  Mikulášský jarmark,  Základní školy Jiřího z Poděbrad,  v 16.00 hodin vystoupí děti z naší MŠ s pásmem písniček, ve kterých zazní nejen vítání zimy, ale i těšení se na Vánoce, a to na Mikulášském jarmarku v prostorách nádvoří 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad. Doprovod rodičů na danou akci je podmínkou!! Je nutno vyzvednout si dítě nejpozději do 15.45 hod. Sraz dětí a rodičů je v 15.45 hod. před třídami Sluníčko a Kuřátko. Jarmark bude oficiálně zahájen v 16.00 hod. Děti budou vystupovat ihned po slavnostním zahájení.

Budeme rádi, když se k nám připojíte také ostatní jako diváci.

 

10. prosince - Divadlo Letadlo přiletí s pohádkou O ježečkovi a myšce.

 

11. prosince - beseda se strážnicemi Městské policie v rámci preventivního programu.

 

11. prosince - Vánoční dílny ve třídě Motýlek a Kuřátko  (společná odpolední akce s rodiči).

 

12. prosince - beseda se strážnicemi Městské policie v rámci preventivního programu.

 

13. prosince - Vánoční dílny ve třídě Sluníčko a Koťátko (společná odpolední akce s rodiči)., sejdeme se v 15:00 hod.

Informace pro rodiče:  doneste si s sebou jablíčko, svíčku, větvičky, párátka, špejle, rozinky, gumové bonbony. Vyrobíme si vánoční svícen, papírové ozdoby nebo dekorační rámeček.

Moc se na Vás těšíme!

 

13. prosince - zazpívají děti zimní a vánoční písně naším seniorům na Sadové ulici ve Frýdku -Místku. Informace k vystoupení budou upřesněny.

 

19. prosince - vystoupení dětí ve Vánočním městečku na místeckém náměstí. Společný odjezd autobusem (pouze cesta do Místku) je zajištěn na 14.50 hod., odjezdem od zdravotního střediska. Doprovod rodičů na danou akci je podmínkou!  Proto je nutné vyzvednout si dítě nejpozději do 14.35 hod. Děti budou vystupovat v 15.15 hod.

Také zde přivítáme rodiče a děti, kteří pojedou s námi povzbudit nás při vánočním vystoupení.

 

 

 

LEDEN 2019

 

17. ledna - Vás zveme na Zimní dílnu - Putování za zvířátky. 

Sejdeme se v 15.00 hod., abychom společně připravili ptáčkům potravu a zobání v tomto zimním období.

Přineste si mrkvičky, neloupané buráky a všechno, co by mohlo ptáčkům chutnat.

Semínka a tuk doneste již na začátku týdne, abychom mohli krmení připravit a společně je pověsit na školní zahradě.

Těšíme se na vás.

 

25. ledna -  dopolední hudební program s Honzou Stuchlíkem - Čáry máry písnička - loutky, písničky i trocha čarování.

 

25. ledna - Karneval 2019 - akce mateřské školy se uskuteční v jídelně Základní školy Jiřího z Poděbrad. Karnevalovým programem nás budou provázet kamarádi z divadla Zlatý klíč.

Prosíme o spolupráci:


- Maminky, které jsou ochotné upéct něco sladkého do našeho karnevalového bufetu a pomoci při výzdobě jídelny (25.1. dopoledne)


- Tatínky, kteří by nám pomohli se stěhováním stolů a židlí před i po karnevalu


- Všechny, kteří mají možnost přispět drobnostmi vhodnými jako odměny za soutěže (sladkosti, obrázky, balónky…)


- Pomoc při odvozu materiálu - auto s ochotným řidičem.


Všem sponzorům a pomocníkům předem děkujeme.


Nezapomeňte si připravit balíček v hodnotě 40,-Kč, který odevzdáte při vstupu (podmínka k možné účasti), dostanete za něj lístek na slosování tomboly a dostatek mincí k nákupu občerstvení.

UPOZORNĚNÍ !
Akce se z prostorových důvodů koná v jídelně 11. ZŠ (vstup bude označen). Realizaci akce zabezpečují zaměstnanci MŠ, proto vás žádáme o vyzvednutí dítěte nejpozději do 15.15hod. a zajištění jeho doprovodu na danou akci.

Pro děti, které si rodiče nevyzvednou, bude zajištěn provoz ve třídě Sluníčko v rámci provozní doby.

 

29. ledna  - schůzka Ekotýmu - zveme všechny, kdo chtějí pomoci naší přírodě. Sejdeme se v 15:00 hod.na třídě Koťátko.

 

 

ÚNOR 2019

 

6. února  - zveme Vás na přednášku ŠKOLNÍ  ZRALOST, která se uskuteční ve třídě KOŤÁTKO od 15:00 hod.

Získáte cenné informace, zda Vaše dítě je připraveno na zahájení školní docházky a také jak bude probíhat zápis do 1. třídy základní školy. Přednáška je určena nejen pro rodiče nejstarších dětí, ale také pro ty, kteří  se chtějí dozvědět více dřív, než čas nástupu do ZŠ nastane.
O děti bude v rámci provozu postaráno.

Těšíme se na Vaši účast.

 

7. února - se uskuteční ekologický audit k činnostem, kterými jsme se po dobu dvou let věnovali - Prostředí a Voda a také k obhajobě titulu EKOŠKOLA, jehož jsme nositeli.

 

12. února - Výprava za ledním medvědem společně s Divadlem Letadlo.

 

26. února - Kouzelné muzikohrátky  (dvě třídy)

 

27. února - Kouzelné muzikohrátky  (dvě třídy)

 

 

BŘEZEN 2019

 

11. března - přijede Divadlo Jednadvě s  pohádkou O líném Honzovi.

 

18. března - focení dětí v rámci programu školy a focení "školáků" na tablo (dle přítomných dětí na všech třídách)

 

19. března - 4. schůzka EKOTÝMU. Jste všichni rodiče i děti zváni. Sejdeme se od 15:00 hod. na třídě KOŤÁTKO.

 

25. března - focení dětí v rámci programu školy a focení "školáků" na tablo (dle přítomných dětí na všech třídách).

 

26. března - žáci Základní školy Jiřího z Poděbrad (11. ZŠ) si pro naše děti připravili pohádku Mach a Šebestová a kouzelné sluchátko.

 

 

DUBEN 2019

9. dubna - Velikonoční dílny - odpolední akce s rodiči (ve všech třídách).

 

10. dubna - se uskuteční přednáška na téma Dětský úsměv - zaměřená na prevenci zubního kazu u dětí předškolního věku. Součástí přednášky bude také praktický nácvik čištění zubů dané věkové skupiny. Akce je určena pro všechny děti a uskuteční se v dopoledních hodinách.

 

10. dubna - společný úklid školní zahrady (odpolední akce s rodiči).

 

11. dubna - společný úklid školní zahrady (odpolední akce s rodiči).

 

12. dubna - dofocení dětí v rámci programu školy a focení "školáků" na tablo (nepřítomné děti dne 18. a 25.3.2019).

 

23. dubna - Nemocnice ve Frýdku – Místku připravila pro předškolní děti projekt „Nebojte se nemocnice“. Děti se blíže seznámí s lékaři, sestrami, herní specialistkou i diagnostickými vyšetřovnami.
Akce je naplánována do dvou skupin - I. skupina - 23.5.2019, II. skupina - termín bude upřesněn).

 

25. dubna - Den Země s hledáním pokladu - dopolední akce - prosíme rodiče o pomoc při organizování dané akce, nahlaste se u paní učitelek va vaší třídě. Děkujeme.

 

26. dubna - se zúčastníme oslavy Dne Země, kterou pořádá  statutární město Frýdek-Místek společně se Střediskem volného času Klíč, příspěvkovou organizací, která zaštiťuje nemalou část programu. Akce se koná v Sadech Bedřicha Smetany v Místku. Akce je určena pro děti tzv. "školáky", jelikož se budou děti do místa konání a zpět přesouvat pěšky.

 

 

 

KVĚTEN 2019

 

9. května - vystoupení dětí babičkám u příležitosti Dne matek (Dům s pečovatelskou službou na Zámeckém náměstí). Na vystoupení se připravují děti ze tř. Koťátko a tř. Kuřátko.

 

13. a 14. května - Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 (s nástupem k 1.9.2019).

 

16. května - Besídky ke Dni matek (ve všech třídách).

 

17. května - se uskuteční nábor chlapců do fotbalu, kterou zastřeší Městský fotbalový klub Frýdek-Místek. Nábor se bude týkat chlapců narozených v roce 2012 - 2013 - 2014.

 

20. května - Nemocnice ve Frýdku – Místku připravila pro předškolní děti projekt „Nebojte se nemocnice“. Děti se blíže seznámí s lékaři, sestrami, herní specialistkou i diagnostickými vyšetřovnami (účast dětí ze tř. Motýlek).

 

20. května - se bude konat Hudební průzkům  učiteli Základní umělecké školy ve Frýdku-Místku (tzv. školáci).

 

21. května - Divadlo dětského diváka Přerov přijede s pohádkou Červená karkulka, červená sukýnka.

 

23. května - závěrečné focení jednotlivých tříd -  tř. Sluníčko a tř. Motýlek

 

24. května - závěrečné focení jednotlivých tříd - tř. Koťátko a tř. Kuřátko

 

30. května - Výlet do ZOO - "odměna pro školáky"  vyhodnocení ekologických aktivit za období docházky do mateřské školy.

 

31. května - Oslavíme Mezinárodní den dětí pohybem a soutěžemí na školní zahradě,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZPRÁVY

10.07.2019

MŠ MATEŘÍDOUŠKA ZÍSKALA CERTIFIKÁT - ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

4 fotografie
Dne 10. července vedení MŠ a školní jídelny převzalo certifikát  - ZDRAVÁ celá zpráva »»
28.06.2019

ZAHRADNÍ SLAVNOST V MATEŘÍDOUŠCE

29 fotografie
celá zpráva »»
27.06.2019

PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ

109 fotografie
celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka