Připravujeme

LEDEN 2019

 

17. ledna - Vás zveme na Zimní dílnu - Putování za zvířátky.  

Sejdeme se v 15.00 hod., abychom společně připravili ptáčkům potravu a zobání v tomto zimním období.

Přineste si mrkvičky, neloupané buráky a všechno, co by mohlo ptáčkům chutnat.

Semínka a tuk doneste již na začátku týdne, abychom mohli krmení připravit a společně je pověsit na školní zahradě.

Těšíme se na vás.

 

25. ledna -  dopolední hudební program s Honzou Stuchlíkem - Čáry máry písnička - loutky, písničky i trocha čarování.

 

 

25. ledna - Karneval 2019 - akce mateřské školy se uskuteční v jídelně Základní školy Jiřího z Poděbrad. Karnevalovým programem nás budou provázet kamarádi z divadla Zlatý klíč.

 

Prosíme o spolupráci:


- Maminky, které jsou ochotné upéct něco sladkého do našeho karnevalového bufetu a pomoci při výzdobě jídelny (25.1. dopoledne)


- Tatínky, kteří by nám pomohli se stěhováním stolů a židlí před i po karnevalu


- Všechny, kteří mají možnost přispět drobnostmi vhodnými jako odměny za soutěže (sladkosti, obrázky, balónky…)


- Pomoc při odvozu materiálu - auto s ochotným řidičem.


Všem sponzorům a pomocníkům předem děkujeme.


Nezapomeňte si připravit balíček v hodnotě 40,-Kč, který odevzdáte při vstupu (podmínka k možné účasti), dostanete za něj lístek na slosování tomboly a dostatek mincí k nákupu občerstvení.

 

UPOZORNĚNÍ !
Akce se z prostorových důvodů koná v jídelně 11. ZŠ (vstup bude označen). Realizaci akce zabezpečují zaměstnanci MŠ, proto vás žádáme o vyzvednutí dítěte nejpozději do 15.15hod. a zajištění jeho doprovodu na danou akci.

Pro děti, které si rodiče nevyzvednou, bude zajištěn provoz ve třídě Sluníčko v rámci provozní doby.

 

29. ledna  - schůzka Ekotýmu - zveme všechny, kdo chtějí pomoci naší přírodě. Sejdeme se v 15:00 hod.na třídě Koťátko.

 

 

 

ÚNOR 2019

 

 

6. února  - zveme Vás přednášku Školní zralost, která je určená nejen pro tzv. školáky, kteří v daném roce půjdou k zápisu do základní školy, ale i ostatní rodiče, kteří se chtějí dozvědět již dříve než daný čas nástupu do ZŠ nastane.

 

7. února - se uskuteční ekologický audit k činnostem, kterými jsme se po dobu dvou let věnovali - Prostředí a Voda a také k obhajobě titulu EKOŠKOLA, jehož jsme nositeli.

 

12. února - Výprava za ledním medvědem společně s Divadlem Letadlo.

 

26. února - Kouzelné muzikohrátky  (dvě třídy)

 

27. února - Kouzelné muzikohrátky  (dvě třídy)

 

 

 

BŘEZEN 2019

 

11. března - přijede Divadlo Jednadvě s  pohádkou O líném Honzovi.

 

 

 

DUBEN 2019

 

 

10. dubna - se uskuteční přednáška na téma Dětský úsměv - zaměřená na prevenci zubního kazu u dětí předškolního věku. Součástí přednášky bude také praktický nácvik čištění zubů dané věkové skupiny. Akce je určena pro všechny děti a uskuteční se v dopoledních hodinách.

 

- Velikonoční dílny - odpolední akce s rodiči.

 

23. dubna - Den Země s hledáním pokladu - dopolední akce.

 

 

 

KVĚTEN 2019

 

13. a 14. května - Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 (s nástupem k 1.9.2019).

 

16. května - Besídky ke Dni matek (ve všech třídách).

 

21. května - Divadlo dětského diváka Přerov přijede s pohádkou Červená karkulka, červená sukýnka.

 

Výlet do ZOO - "odměna pro školáky"  vyhodnocení ekologických aktivit za období docházky do mateřské školy.

 

 

 

ČERVEN 2019

 

5. června - Hudební program KUK a CUK.

 

- Pasování školáků - slavností vyhodnocení s vystoupením dětí.

 

- Zahradní slavnost 2019

 

- Výlety jednotlivých tříd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ  2018


4. září - přijede do mateřské školy vyprávěč pohádek Daniel Taraba s pohádkou Princ Bajaja.


10. září - TŘÍDNÍ  SCHŮZKY     

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí 10. září 2018 v 15.00 hod. ve třídě  KOŤÁTKO.
Zváni jsou všichni rodiče docházejících dětí do MŠ Mateřídouška.

Provoz ve třídách zajištěn, o děti bude postaráno.


Těšíme se na setkání s Vámi


20. září - navštíví mateřskou školu Frymík a seznámí děti se šachovými figurkami formou pohádkového příběhu (určeno pro 5-6 leté děti).


25. září - se uskuteční ukázka dravého ptactva skupiny VANCOS.

 

 

 

ŘÍJEN 2018

 

1. října - bude zahájená činnost kroužku Šachy. Setkávat se budeme každké pondělí od 15:00 - 15:45 hod. na třídě Koťátko. Kdo ještě nedonesl Zmocnění, nutno tak učinit nejpozději v daný den ráno a odevzdat ho ve své třídě paní učitelce.

Vyzvednout děti po ukončení kroužku je v  15:45 hod. na dané třídě.

 

8. října - fotografování jednotlivých tříd (dopoledne).

 

8. října - Drakiáda - společná akce s rodiči v odpoledních hodinách - v 16:00 hod. sraz u MŠ. Dráčky půjdeme pouštět na hřiště u Základní školy Jiřího z Poděbrad (11. ZŠ).

 

9. října - 1. schůzka Ekotýmu (odpolední akce s rodiči). Přivítáme všechny rodiče, kterým není lhostejné, jak se někteří lidé chovají k přírodě a chtějí se spolu se svými dětmi podílet na akcích naší školy. Zváni jsou i rodiče s dětmi, kteří nemohou na schůzky pravidelně docházet, ale zajímají se o dění v naší mateřské škole.

Těšíme se na Vás!

 

12. října - logopedický průzkum bude proveden klinickou logopédkou Mgr. Marií Kocichovou.

 

15. října - Divadlo Šternberk přiveze soubor pohádek:

                   - Hrnečku, vař!

                   - O zlaté rybce.

                   - O Smolíčkovi.

17. a 18. října - společný podzimní úklid školní přírodní zahrady za účastí dětí i jejich rodičů.

 

19. října - logopedický průzkum bude proveden klinickou logopédkou Mgr. Marií Kocichovou.

 

22. října - nabízíme SCRENNING SLUCHU, který provede Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči a sluchu Frýdek-Místek na základě Vašeho písemného souhlasu.

Bližší informace jsou uveřejněny na nástěnkách v šatnách dětí. Formulář - Souhlas se zkouškou sluchu je připraven ve Vaší třídě u p. uč.

 

25. října - se uskuteční Vánoční focení dětí  (třída Sluníčko a Motýlek) na základě nabídky  paní Brigity Špačkové (Foto Starling) a Vašeho výběru.

 

ZMĚNA  TERMÍNU - Uspávání broučků - společné odpolední tvoření s rodiči a "uspáváním broučků" na školní zahradě

 

 

LISTOPAD 2018


5. listopadu -  se uskuteční Vánoční focení dětí  (třída Koťátko a Kuřátko) na základě nabídky  paní Brigity Špačkové (Foto Starling) a Vašeho výběru.


7. listopadu - se uskuteční Beseda s myslivcem.  /Akce se nekonala/.


7. listopadu - Uspávání broučků - společná odpolední akce začíná v  15:15 hod.

Vytvoříme si podzimní dekorace, vyrobíme barevné broučky a zazpíváme jim veselou písničku.

Abychom mohli společně se světýlky vyprovodit broučky k zimnímu spánku, přineste si svá „světýlka“ (baterky, lampiónky osvětlené žárovkou).

Krátkou procházku ukončíme na zahradě MŠ, kde budou nachystány „postýlky“ pro naše broučky i teplé občerstvení.

Těšíme se na vás.


12. listopadu - dopolední kouzlení s klaunem.


14. listopadu  - se koná  Beseda s myslivcem.


19. listopadu - účast nejstarších dětí na výchovném hudebním programu v ZUŠ Frýdek-Místek. Vystoupení, které předvedou učitelé dané školy nese  název Kouzelník. Děti budou mít možnost se seznámit se základní uměleckou školou a hudebními nástroji.


29. listopadu - se uskuteční 2. schůzka Ekotýmu v 15:00 hod. na třídě Koťátko.  Rádi Vás přivítáme na schůzce, kteří přírodu opečováváte a společně uchráníme naší krásnou planetu Zemi.

 

 

 

PROSINEC 2018

 

5. prosince - Mikulášská nadílka -  společná odpolední akce s rodiči začíná v 16:00 hodin. Z prostorových důvodů se akce koná v jídelně Základní školy Jiřího z Poděbrad -11.ZŠ. Děti je nutné rodiči vyzvednout z mateřské školy nejpozději v 15:45 hodin a na danou akci doprovodit.

 

6. prosince -  Mikulášský jarmark,  Základní školy Jiřího z Poděbrad,  v 16.00 hodin vystoupí děti z naší MŠ s pásmem písniček, ve kterých zazní nejen vítání zimy, ale i těšení se na Vánoce, a to na Mikulášském jarmarku v prostorách nádvoří 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad. Doprovod rodičů na danou akci je podmínkou!! Je nutno vyzvednout si dítě nejpozději do 15.45 hod. Sraz dětí a rodičů je v 15.45 hod. před třídami Sluníčko a Kuřátko. Jarmark bude oficiálně zahájen v 16.00 hod. Děti budou vystupovat ihned po slavnostním zahájení.

Budeme rádi, když se k nám připojíte také ostatní jako diváci.

 

10. prosince - Divadlo Letadlo přiletí s pohádkou O ježečkovi a myšce.

 

11. prosince - beseda se strážnicemi Městské policie v rámci preventivního programu.

 

11. prosince - Vánoční dílny ve třídě Motýlek a Kuřátko  (společná odpolední akce s rodiči).

 

12. prosince - beseda se strážnicemi Městské policie v rámci preventivního programu.

 

13. prosince - Vánoční dílny ve třídě Sluníčko a Koťátko (společná odpolední akce s rodiči)., sejdeme se v 15:00 hod.

Informace pro rodiče:  doneste si s sebou jablíčko, svíčku, větvičky, párátka, špejle, rozinky, gumové bonbony. Vyrobíme si vánoční svícen, papírové ozdoby nebo dekorační rámeček.

Moc se na Vás těšíme!

 

13. prosince - zazpívají děti zimní a vánoční písně naším seniorům na Sadové ulici ve Frýdku -Místku. Informace k vystoupení budou upřesněny.

 

19. prosince - vystoupení dětí ve Vánočním městečku na místeckém náměstí. Společný odjezd autobusem (pouze cesta do Místku) je zajištěn na 14.50 hod., odjezdem od zdravotního střediska. Doprovod rodičů na danou akci je podmínkou!  Proto je nutné vyzvednout si dítě nejpozději do 14.35 hod. Děti budou vystupovat v 15.15 hod.

Také zde přivítáme rodiče a děti, kteří pojedou s námi povzbudit nás při vánočním vystoupení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZPRÁVY

17.01.2019

ZIMNÍ DÍLNA - Putování na zvířátky - tř. Koťátko

16 fotografie
V naší třídě se snažíme pomáhat zvířátkům, která potřebují v zimě naši celá zpráva »»
19.12.2018

VYSTOUPENÍ "V ADVENTNÍM MĚSTEČKU"

5 fotografie
Pěknou tradicí v naší mateřské škole je zpívání v adventním městečku v Mí celá zpráva »»
14.12.2018

VÁNOČNÍ DÍLNA ve třídě Koťátko

76 fotografie
Ve čtvrtek 14. prosince proběhly ve třídě Koťátek vánoční dílny. Děti si pu celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka