Připravujeme

ZÁŘÍ  2018

 

4. září - přijede do mateřské školy vyprávěč pohádek Daniel Taraba s pohádkou Princ Bajaja.

 

10. září - TŘÍDNÍ  SCHŮZKY      

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzku, která se uskuteční v pondělí 10. září 2018 v 15.00 hod. ve třídě  KOŤÁTKO.
Zváni jsou všichni rodiče docházejících dětí do MŠ Mateřídouška.

Provoz ve třídách zajištěn, o děti bude postaráno.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

 

20. září - navštíví mateřskou školu Frymík a seznámí děti se šachovými figurkami formou pohádkového příběhu (určeno pro 5-6 leté děti).

 

25. září - se uskuteční ukázka dravého ptactva skupiny VANCOS.

 

 

 

ŘÍJEN 2018

 

8. října - fotografování jednotlivých tříd (dopoledne).

 

8. října - Drakiáda - společná akce s rodiči v odpoledních hodinách.

 

9. října - 1. schůzka Ekotýmu (odpolední akce s rodiči).

 

12. října - logopedický průzkum bude proveden klinickou logopédkou Mgr. Marií Kocichovou.

 

15. října - Divadlo Šternberk přiveze soubor pohádek:

                   - Hrnečku, vař!

                   - O zlaté rybce.

                   - O Smolíčkovi.

 

17. a 18. října - společný podzimní úklid školní přírodní zahrady za účastí dětí i jejich rodičů.

 

19. října - logopedický průzkum bude proveden klinickou logopédkou Mgr. Marií Kocichovou.

 

22. října - nabízíme SCRENNING SLUCHU, který provede Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči a sluchu Frýdek-Místek na základě Vašeho písemného souhlasu.

Bližší informace jsou uveřejněny na nástěnkách v šatnách dětí. Formulář - Souhlas se zkouškou sluchu je připraven ve Vaší třídě u p. uč.

 

31. října - Uspávání broučků - společné odpolední tvoření s rodiči a "uspáváním broučků" na školní zahradě.

 

 

 

LISTOPAD 2018

 

7. listopadu - se uskuteční Beseda s myslivcem.

 

12. listopadu - kouzlení s klaunem.

 

 

 

PROSINEC 2018

 

5. prosince - Mikulášská nadílka v mateřské škole (společná odpolední akce s rodiči, z prostorových důvodů se akce koná v jídelně Základní školy Jiřího z Poděbrad -11.ZŠ).

 

6. prosince - vystoupení dětí na Mikulášském jarmarku Základní školy Jiřího z Poděbrad.

 

10. prosince - Divadlo Letadlo přiletí s pohádkou O ježečkovi a myšce.

 

10. prosince - Vánoční dílny ve třídě Motýlek a Kuřátko  (společná odpolední akce s rodiči).

 

11. prosince - Vánoční dílny ve třídě Sluníčko a Koťátko (společná odpolední akce s rodiči).

 

13. prosince - zazpívají děti zimní a vánoční písně naším seniorům na Sadové ulici ve Frýdku -Místku. Informace k vystoupení budou upřesněny.

 

 

 

 

LEDEN 2019

 

- Putování za zvířátky - odpolední akce s rodiči.

 

- Karneval 2019 - odpolední akce s rodiči.

 

 

 

ÚNOR 2019

 

 

6. února  - se uskuteční přednáška Školní zralost, která je určená nejen pro tzv. školáky, kteří v daném roce půjdou k zápisu do základní školy, ale i ostatní rodiče, kteří se chtějí dozvědět již dříve než daný čas nástupu do ZŠ nastane.

 

12. února - Výprava za ledním medvědem společně s Divadlem Letadlo.

 

26. února - Kouzelné muzikohrátky  (dvě třídy)

 

27. února - Kouzelné muzikohrátky  (dvě třídy)

 

 

 

BŘEZEN 2019

 

11. března - přijede Divadlo Jednadvě s  pohádkou O líném Honzovi.

 

 

 

DUBEN 2019

 

- Velikonoční dílny - odpolední akce s rodiči.

 

23. dubna - Den Země s hledáním pokladu - dopolední akce.

 

 

 

KVĚTEN 2019

 

13. a 14. května - Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 (s nástupem k 1.9.2019).

 

16. května - Besídky ke Dni matek (ve všech třídách).

 

Výlet do ZOO - "odměna pro školáky"  vyhodnocení ekologických aktivit za období docházky do mateřské školy.

 

 

 

ČERVEN 2019

 

5. června - Hudební program KUK a CUK.

 

- Pasování školáků - slavností vyhodnocení s vystoupením dětí.

 

- Zahradní slavnost 2019

 

- Výlety jednotlivých tříd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČERVEN 2018


6. června - "školáci" za dlouhodobou činnost v oblasti ekologických aktivit pojedou do ostravské ZOO s finančním darem pro žirafu Benty.

 

7. června - se koná informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí k 1.9.2018 v době od 15:00 hod. na třídě Koťátko. Účast jednoho z rodičů nutná, bez přítomnosti dítěte. Děkujeme.


11. června - Letní zpívánky - hudební program.

 

14. června  -  Pasování školáků - slavnostní rozloučení se školáky za účastí rodičů a jejich hostů. Akce se uskuteční v jídelně Základní školy Jiřího z Poděbrad od 15:30 hod.

Źádáme rodiče o vyzvednutí svého dítěte "školáka" v době do 15:00 hod. a doprovodit jej na danou akci.

 

18. června - výlet dětí do přírody - tř. KOŤÁTKO - cesta vlakem do Horních Tošanovic.

Určitě dojděte do mateřské školy včas, nejpozději do 7:45 hod. sportovně oblečení, obutí, do batůžku přibalte - pláštěnku, kšiltovku, uzavíratelné pití v lahvičce, malou dobrůtku. Svačinku nám připraví paní kuchařky. K obědu se vrátíme, kdo však půjde po obědě domů, dojděte si pro děti ve 12:15 hod.

 

19. června - Zahradní slavnost v Mateřídoušce pro všechny děti, která se koná od 15:00 hod. na školní zahradě.

Program:

- společné vystoupení dětí

- zábavné hry

- soutěže

Prosíme o spolupráci při zajištění dané akce:

- maminky, které jsou ochotné upéct něco sladkého do našeho zahradního bufetu
(ovocné, drobenkové, marmeládové, slané – bez máslových krémů)

- tatínky, kteří by nám pomohli s převozem (přenosem ze ZŠ Jiřího z Poděbrad)  a přípravou lavic k posezení  (19. 6. 2018 od 13.30 hod.)

- pomoc při výzdobě zahrady  (v době od 13.30 hod.)

- oceníme Vaši pomoc při organizování soutěží

Všechny, kteří mají možnost přispět drobnými odměnami, které budou použity při soutěžích (obrázky, balónky, sladkosti …) prosíme o předání na třídě do 12. 6. 2018.


Všem dárcům a pomocníkům předem děkujeme.

Účast dítěte je pouze za podmínky Vašeho doprovodu, proto žádáme o vyzvednutí před zahájením Zahradní slavnosti.

 

20. června - výlet dětí  do přírody - tř. MOTÝLEK - cesta vlakem do Dobré.

Sraz v MŠ: 7.45 hod.
S sebou do baťůžku: pití, něco dobrého (svačinu dostanou děti z MŠ), pláštěnku, sportovní oblečení.
Návrat plánujeme v době oběda.

 

20. června - náhradní termín informativní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí k 1.9.2018 v době od 15:00 hod. na třídě Koťátko.

Účast jednoho z rodičů nutná, bez přítomnosti dítěte. Děkujeme.

 

21. června - výlet dětí do přírody - tř. KUŘÁTKO - jedeme na VÝLET do Horních Tošanovic s objevováním krás přírody. Určitě dojděte do MŠ včas, nejpozději do 7.45 hod.

S sebou: sportovní oblečení (dlouhé kalhoty) a obutí, kšiltovku, uzavíratelné pití v lahvičce, malou dobrůtku. Svačinku nám připraví paní kuchařky.

K obědu se vrátíme, kdo však půjde po obědě domů, dojděte si pro děti ve 12.30 hod.

 

22. června - výlet dětí do přírody -  tř. SLUNÍČKO - cesta vlakem do Dobré.

Pojedeme na „Sluníčkový výlet.“ Vláček nás odveze do Dobré, kde si společně vytvoříme pěkné dopoledne. Proto prosíme, přiveďte děti do 7.45 hod do MŠ.
Abychom se měli dobře, dejte dětem sportovní oblečení, batůžek s pitíčkem, malou dobrotou a pláštěnkou (kdyby nás zradilo počasí).

Svačinku máme zajištěnou z MŠ. Na oběd již budeme zpátky.


25. června - proběhne v naší MŠ natáčení příspěvku k prezentaci projektu E. ON Energy Globe, kterého se účastníme a ve kterém jsme postoupili do úzkého výběru.Za účelem této prezentace prosíme o váš souhlas s natáčením videozáznamu i s jeho následným využitím. Souhlasy jsou k dispozici ve vašich třídách.

 

 

KVĚTEN 2018


7. května - děti ze tř. Sluníčko přednesou básničky a zazpívají  u příležitosti Dne matek v Domově Beskyd v Místku (dopoledne)

- děti ze třídy Koťátko a Kuřátko vystoupí s programem písní, básniček i tanečků v Domě s pečovatelskou službou na Zámeckém náměstí ve Frýdku (odpoledne).


10. května -  Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem - výukový program pro děti se zaměřením na zdravý životní styl. Určeno pro nejstarší věkovou skupinu dětí.

 

10. května  -  odpolední sekání s rodiči -  v 15:00 hod. ve třídě Koťátko  se uskuteční přednáška na téma - Význam vyvážené stravy na fyziologický a psychický rozvoj dítěte předškolního věku (ZkusToZdrave.cz, z. s. nezisková organizace).

Srdečně Vás zveme.

 

14. května - Divadlo Bonbon přijede s pohádkou na motivy Karla Čapka - O Dášeňce.


14.  a 15. května - Zápis do mateřské školy na školní rok 2018/2019 - v době od 8:00 do 16:00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ.

Při zápisu je nutné odevzdat vyplněné následující formuláře:

• Žádost o přijetí dítěte
• Vyjádření dětského lékaře

Veškeré formuláře je nutné stáhnout, vytisknout a vyplnit, popř. si je můžete vyzvednout v mateřské škole po dohodě před konáním zápisu.

Zákonný zástupce dále předloží:

• Rodný list dítěte
• Občanský průkaz zákonného zástupce


15. května  -  se koná fotografování dětí - třída Sluníčko a Motýlek (dle nabídky fotografky p. Špačkové - ve třídách k dispozici)

 

16. května -  se koná fotografování dětí - třída Koťátko a Kuřátko (dle nabídky fotografky p. Špačkové - ve třídách k dispozici)


16. května - se uskuteční od 15:00 hod. oslava Dne matek - tř. Sluníčko, Koťátko, Kuřátko

 

17. května - se uskuteční od 15:00 hod. oslava Dne matek - tř. Motýlek

 

22. května - se uskuteční v mateřské škole nábor malých fotbalistů narozených v roce 2011-2013 (dopoledne).

 

25. května - se uskuteční představení maňáskového divadla  EFFATHA Nový Jičín  -  pro děti ve třídě Sluníčko, které zahrají hendikepovaní klienti Slezské diakonie /nezisková organizace, která pomáhá lidem s různou formou postižení/. Projekt byl podpořen společností T-Mobile jako společenský odpovědný projekt, který boří bariéry a předsudky vůči lidem s hendikepem již od dětství.

Divadlo lze realizovat za předpokladu Vašeho písemného souhlasu, který Vám předloží paní učitelky ve Vaší třídě Sluníčko.

 

 

DUBEN 2018


5. dubna  -  sejdeme se na  2. schůzce ve čtvrtek  15. března  v  15:00 hodin ve třídě Koťátko.

Mezi námi rádi přivítáme jako hosty ty rodiče s dětmi, kteří nemohou pravidelně docházet na schůzky ekotýmu, avšak  mají zájem o dění v naší mateřské škole.

Těšíme se na vás!

 

9. dubna - Divadlo Šikulka zahraje pásmo pohádek o kamarádství.


10. dubna - fotografování dětí (třída Sluníčko a Motýlek)

 

11. dubna - fotografování dětí (třída Koťátko a Kuřátko)


11. a 12. dubna - jarní úklid školní zahrady společně s rodiči i dětmi (odpoledne). Pokud si můžete zajistit vlastní nářadí - hrábě, budeme velmi rádi, jelikož i my je musíme zajistit ze ZŠ.

 

16. dubna - náhradní termín dofocování dětí na tablo a focení v rámci programu MŠ.


18. dubna - Proč zase zlobíš? …aneb vědomí rodiče – šťastné dítě   -  setkání s Mgr. Julianou Gardošovou.

Největším darem rodičů je doprovázet dítě na cestě od malých zkušeností k velkým. Rodičovství je také zkouškou pravé lásky rodičů při vedení dětí k jejich samostatnosti.


Setkání začíná v 15:00 hod.  ve třídě Koťátko a je  určeno pro rodiče, prarodiče, pro nastávající rodiče, pro ty, kteří vychovávají děti.

 

23. a 24. dubna -  Zápis do základní školy.

Informace  k zápisu do ZŠ naléznete na webových stránkách  Magistrátu města Frýdek-Místek, Odbor školství. kultury , mládeže a tělovýchovy  - http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/0698665-zapis-do-1-rocniku-zakladniho-vzdelavani-pro-skolni-rok-2018-2019.html

 

24. dubna  -  CESTA  ZA  POKLADEM,  na kterou se vydáme u  při příležitosti oslavy Dne Země.
Nezapomeň si  s sebou vzít:
– sportovní oblečení i obuv
– batůžek (s pláštěnkou)
– láhev s pitím (nejlépe v lahvičce, kterou lze uzavřít)
– malou dobrůtku
– svačinku dostaneš v mateřské škole

Informace pro rodiče, kteří se přihlásili a pomohou s přípravou trasy - odchod  od  MŠ bude v 8:00 hodin.

Děkujeme.


26. dubna -  se uskuteční hudební průzkum Základní umělecké školy Frýdek-Místek u nejstarších dětí, které od 1.9.2018 budou žáky základní školy.

 

28. dubna (sobota) - se uskuteční ve sportovní hale Polárka  LXXVII. Mezinárodní výstava koček. U této příležitosti jsme s dětmi namalovali obrázky koček, které byly předány  pořadatelům, aby zdobily prostředí této výstavy. Součástí akce je připraveno losování lístků se jmény dětí, které se kreslení zúčastnily.  Na vylosované budou čekat pěkné „ kočičí ceny.“

Určitě se běžte podívat, obrázky se dětem  skutečně povedly.

 

 

BŘEZEN 2018

 

6. března - děti byly pozvány  Základní školou Jiřího z Poděbrad na  hudební produkci skupiny MARBO.

 

19. března - přijede Divadlo Kaňka a přiveze pohádku - Jak skřítek Barvička hledal jaro.

 

20. března - Velikonoční dílna ve třídě Sluníčko - odpolední společné tvoření s rodiči v době od 15:00 hod.

 

22. března - odpolední setkání rodičů s psychologem Mgr. René Gavlasem.

Jste srdečně zvání, podmínkou k účastí je vaše rezervace místa.

 

26. března - Velikonoční dílna ve třídě Motýlek a Kuřátko, odpolední společné tvoření s rodiči v době od 15:00 hod.

ZMĚNA  TERMÍNU  - 27. března - Velikonoční dílna ve třídě Koťátko - odpolední společné tvoření s rodiči v době od 15:00 hod.

 

 

ÚNOR 2018


5. února - Kouzelník vyčaruje pohádku - O Aladinovi, kouzelné lampě a jejich splněná přání.

 

8. února - Školní zralost - od 15:00 hodin ve třídě KOŤÁTKO

Přednáška je určena rodičům „předškoláků“, kteří půjdou v dubnu 2018 k zápisu do základní školy,  a nejen pro ně ...
Informace si pro vás připraví a vaše dotazy zodpoví Mgr. Martina Nováková Fabianová - školní psycholog.
Nenechte si ujít příležitost, kdy můžete klást otázky ke školní zralosti. Své dotazy si lze připravit písemně a odevzdat při příchodu nebo předat vaší paní učitelce ve třídě.

Setkání je určeno pro širokou rodičovskou veřejnost.

Provoz bude zajištěn po celou dobu přednášky.

Těšíme na společné setkání.

 

 

LEDEN 2018


8. ledna - 12. ledna  - IV. týden čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem - Babička a dědeček do školky (třída Koťátko)

 

16. ledna -  Sluchový screening - provedou pracovníci SPC pro děti s vadami řeči a sluchu -  během přítomnosti dítěte v mateřské škole na základě vámi uděleného informovaného souhlasu.

V případě, že rodič se chce screeningu účastnit, je vítán.

Tento screening je prováděn zdarma.


18. ledna -  Divadlo Zlatý klíč - přijede s hravou hudební estrádou s názvem -  Taškařice Honzy Stuchlíka.  Předvede  dětem zábavnou koláž písniček, tanečků, loutkových scének.

 

18. ledna - Karneval se Zlatým klíčem  - začínáme od 15:30 hod. (z prostorových důvodů v jídelně Základní školy Jiřího z Poděbrad).


Prosíme o spolupráci:

- maminky, které jsou ochotné upéct něco sladkého do našeho karnevalového bufetu
a pomoci při výzdobě jídelny  (18. ledna dopoledne)
- tatínky, kteří by nám pomohli se stěhováním stolů a židlí před (ve 14:30 hod). a rovněž i po ukončení karnevalu
- všechny, kteří mají možnost přispět drobnostmi, které budou vhodnými odměnami za soutěže (sladkosti, obrázky, balónky…)  Odměny pro děti – o jejich doručení nejpozději do pátku 12.1.2018.

- pomoc při odvozu materiálu - máte-li možnost pomoci s přepravou, prosím, o nahlášení ve Vaši třídě p. uč.

Nezapomeňte si připravit balíček v hodnotě 40,-Kč, který odevzdáte při vstupu (podmínka k možné účasti), dostanete za něj lístek na slosování tomboly a dostatek mincí k nákupu občerstvení.

Upečené dobroty – přineste odpoledne do jídelny (ulehčíte nám převoz dalšího materiálu na karneval) a nebo ráno do MŠ.

 

UPOZORNĚNÍ !
Akce se z prostorových důvodů koná v jídelně 11. ZŠ (vstup bude označen). Realizaci akce zabezpečují zaměstnanci MŠ, proto vás žádáme o vyzvednutí dítěte nejpozději do 15.15 hod. a zajištění jeho doprovodu na danou akci.

Pro děti, které si rodiče nevyzvednou, bude zajištěn provoz ve třídě Sluníčko v rámci provozní doby.

Všem sponzorům a pomocníkům předem děkujeme a těšíme se na hojnou účast!


23. ledna - Zimní muzikohrátky - společné bubnování s p. Gavlasovou (dvě třídy).


23. ledna - setkání s rodiči a povídání na téma Význam čtení  dětem - na základě projektu Celé Česko čte dětem - Babička a dědeček do školky!  Začátek v 15:00 hod.  ve třídě Koťátko. Jste srdečně zvání!

Těšíme se na Vás společně s babičkou Janou.


24. ledna- Zimní muzikohrátky - společné bubnování s p. Gavlasovou (dvě třídy).

 

 

PROSINEC  2017


1. prosince - Divadlo dětského diváka z Přerova zahraje dětem pohádku, která se jmenuje Vánoční.


4. prosince - 8. prosince - III. týden čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem - Babička a dědeček do školky (třída Koťátko)


5. prosince - společně přivítáme Mikuláše na odpolední nadílce společně s rodiči. Akce se koná od 16:00 hodin v jídelně ZŠ Jiřího z Poděbrad.

Pokud jste se dané akce nemohli zúčastnit, prosím, vyzvedněte si balíček ve středu (následující den) u paní vedoucí školní jídelny v době od 6:30 hod. - 14:30 hod.

Balíčky byly připraveny pro všechny děti!


6. prosince -  vystoupí děti s programem na Vánočním jarmarku Základní školy Jiřího z Poděbrad, na který vás srdečně zveme.


12. prosince - vystoupení dětí na Vánočním městečku v Místku. Tímto zveme všechny příznivce a podpořitele našich dětí, autobus k přepravě bude přistaven u zdravotního střediska na Novodvorské ul. s odjezdem ve 14:50 hod., rovněž doprovod dětí na vystoupení musí být zajištěn rodiči.


14. prosince - předvánoční vystoupení  dětí z třídy Kuřátko v pro naše seniory v Klubu důchodců na Sadové ulici.


18. prosince - Vánoční dílna ve třídě Motýlek a Kuřátko v době od 15:00 hod.


19. prosince - Vánoční dílna ve třídě Sluníčko a Koťátko v době od 15:00 hod.

 

 

LISTOPAD 2017


1. listopadu - oslavte s námi společně Den Ekoškol a připojte se tak ke Světovému dni pro životní prostředí.

Zveme vás na velký podzimní úklid naší přírodní zahrady. Pokud máte možnost, přineste si vlastní hrábě.


6. listopadu - 10. listopadu - II. týden čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem - Babička a dědeček do školky (třída Koťátko)

 

13. listopadu - Divadélko Jedna dvě přiveze pohádku O ztraceném míči.


20. listopadu - pojedeme s dětmi do Základní umělecké školy v Místku na hudební pohádku Perníková chaloupka aneb jak se ježibaba naučila zpívat (akce je pouze pro děti tzv. "školáky" - požadavek organizátora).

 

20. listopadu -  1. schůzka Ekotýmu se uskuteční v 15:00 hod. ve třídě Koťátko.


23. listopadu - se uskuteční beseda s myslivcem, kterému budou předány kaštany, které již nyní nosíte do MŠ.

 

 

ŘÍJEN  2017


5. října - fotografování třídních skupin (od 9:00 hod.)

 

5. října - Divadlo Letadlo přiletí s pohádkou Průzkumníci v Africe ( od 10:30 hod.)


6. října -  se uskuteční  u dětí logopedická depistáž. Průzkum bude zaměřen  také na děti mladší, kde dlouhodobě přetrvává neuspokojivý stav jeho výslovnosti.

 

9. října - vás zveme na odpolední akcí  Drakiádu. Náhradní termín 11. října.


16. října - Divadlo Kaňka zahraje pohádku Jak šla Andula do světa.

 

16. října - odpolední podzimní tvoření s rodiči se koná ve třídě Sluníčko.


17. října - 23. října - týden čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem - Babička a dědeček do školky (třída Koťátko)

 

17. října - ve třídě Motýlek se uskuteční odpolední podzimní  tvoření s rodiči.


18. října - uskuteční se ve třídě Kuřátko odpolední podzimní tvoření s rodiči.

 

19. října - se koná ve třídě Koťátko odpolední podzimní tvoření s rodiči.


23. října - se koná fotografování dětí - třída Sluníčko a Motýlek (dle nabídky fotografky p. Špačkové - ve třídách k dispozici)

 

24. října - se koná fotografování dětí - třída Koťátko a Kuřátko(dle nabídky fotografky p. Špačkové - ve třídách k dispozici)


31. října -  oslavte s námi společně Den Ekoškol a připojte se tak ke Světovému dni pro životní prostředí.

Zveme vás na velký podzimní úklid naší přírodní zahrady. Pokud máte možnost, přineste si vlastní hrábě.

 

 

ZÁŘÍ  2017


5. září  -  Divadlo Kašpárkův svět přijede s pohádkou Kašpárek a čaroděj.


13. září - se konají  třídní schůzky  pro rodiče dětí docházejících do třídy Koťátko a Kuřátko. Sejdeme se ve středu 13.9.2017 v 15:00 hod. ve třídě Koťátko.

Pokud vám nebude vyhovovat tento termín, máte možnost využít třídní schůzku dne 14.9.2017 ve třídě Motýlek.


14. září - se konají  třídní schůzky  pro rodiče dětí docházejících do třídy Sluníčko a Motýlek, sejdeme se ve čtvrtek 14.9.2017 v 15:00 hod. ve třídě Motýlek.

Pokud vám nebude vyhovovat tento termín, máte možnost využít třídní schůzku dne 13.9.2017 ve třídě Koťátko.

 

18. září - ukázka dravého ptactva skupiny VANCOS


21. září - Navštíví mateřskou školu šachová figurka Frymík a seznámí děti se šachovými figurkami formou pohádkového příběhu (určeno pro 4-6 leté děti).

 

 

 

 

 


ZPRÁVY

04.09.2018

DIVADLO

34 fotografie
celá zpráva »»
29.06.2018

HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽI S E.ON ENERGY GLOBE BYLO ZAHÁJENO


HLASUJTE ZDE  Chceme nadále rozvíjet vztah k přírodě i uprostřed panelov celá zpráva »»
28.06.2018

E.ON ENERGY GLOBE - Tisková konference v Praze

1 fotografie
28. červa se konala v Praze tisková konference s názvem "Snídaně s novináři", na celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka