Připravujeme

ZÁŘÍ 2019

 

5. září - TŘÍDNÍ  SCHŮZKY     

 

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 5. září 2019 v 15.30 hod. ve třídě  KOŤÁTKO.
Zváni jsou všichni rodiče docházejících dětí do MŠ Mateřídouška.
Provoz ve třídách zajištěn, o děti bude postaráno.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

 

6. září - přijede do mateřské školy vyprávěč pohádek Daniel Taraba s pohádkou Pták ohnivák a liška Ryska

 

19. září - nás navštíví Frymík 
Kdo je Frymík? Bydlí ve Frýdku - Místku a je to velká šachová figurka. Jejím prostřednictvím se děti seznámí se šachovou hrou a touto formou se učí i dodržování pravidel, soustředění,
pozornosti a logickému myšlení.

 

Mílí rodiče, pokud chcete, aby si vaše děti osvojili základy této královské hry, neváhejte a přihlaste je do šachového kroužku, který bude probíhat v prostorách naší MŠ (nabídka
a financování projekt OKAP).

 

 

 

ŘÍJEN 2019

 

3. října - „Bramborové odpoledne“ spojené s neformálním setkáním a konzultacemi. Můžete se seznámit s prostředím třídy, zeptat se na vše, co Vás zajímá.
Sejdeme se v 15.00hod na jednotlivých třídách.

 

15. října - Eko pohádka O Hadráčkovi a Plecháčkovi

 

21. října - Přednáška pro rodiče na téma školní zralost - formou diskuze, co u předškoláčků rozvíjet, na co se zaměřit.
Následovat bude kurz pro předškolní děti - Těším se do školy  (součást letáčku ze ZŠ v naší MŠ).  Na přednášce bude rodičům tento kurz nabídnut. V případě zájmu si společně domluví nejvhodnější  den i čas pro "kroužek", který by byl na 11.ZŠ, z důvodu seznámení dětí  se školním prostředím.

 

 

 LISTOPAD 2019

 

4. listopadu - Odvoz sběrového papíru

 

5. listopadu - Vánoční focení - Tř. Koťátko, Kuřátko

6. listopadu - Vánoční focení - Tř. Sluníčko, Motýlek

 

6. listopadu - Podzimní úklid zahrady

 

12. listopadu - Tradiční beseda s myslivcem

 

13.  listopadu -  V MŠ proběhne sluchový screening, který bude proveden na základě písemného souhlasu rodičů, který naleznete na třídách u p. učitelek.

 

14. listopadu - Zveme Vás na workshop na téma Logopedie a naše děti, který se koná ve čtvrtek 14.11.2019 na třídě Koťátko v 16:00 hod. Cílem setkání bude diskutovat na téma logopedie a diagnostikování prvních náznaků obtíží. Protože schopnost správně artikulovat a vyslovovat je velmi důležitý aspekt u základního vzdělání věnujme tomuto tématu dostatečnou pozornost. Výklad k této problematice provede Mgr: Hana Huserová – speciální pedagog, obor logopedie, surdopedie. Přednáška je vhodná pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

 

16:00–16:05  Úvodní slovo (ředitelka Jana Poulíčková)
16:05–16:30  Výklad k problematice (Mgr. Hana Huserová – speciální pedagog, obor logopedie, surdopedie)
16:30–18:00  Diskuze k tématu

 

 

19. listopadu - Barevné muzikohrátky (dvě třídy)

 

20. listopadu - Barevnné muzikohrátky (dvě třídy)

 

25. listopadu - zazpívají děti zimní a vánoční písně naším seniorům na Sadové ulici ve Frýdku -Místku. Informace k vystoupení budou upřesněny.

 

 

 

PROSINEC 2019

 

5. prosince - vysoupení dětí naší mateřské školy na Mikulášském jarmarku 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad.
Doprovod rodičů na danou akci je podmínkou!
Je nutné vyzvednout si děti nejpozději do 15.30 hod. Sraz dětí a rodičů je v 15.35 hod. před třídami Koťátko a Kuřátko.

 

6. prosince -  Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka se v letošním roce uskuteční netradiční formou. Proběhne ve všech třídách v dopoledních hodinách. Navštíví nás děti z 11. ZŠ, které si na Mikuláše, čerta a anděla zahrají. Naše děti jim zazpívají písničky a na oplátku se mohou těšit na tradiční mikulášský balíček.

 

9. prosince -  se uskuteční pro děti s povinnou školní docházkou koncert Vánoční pohoda v Klubu Stoun. Koncert začne od 9.00 hod.

 

10. prosince -  Srdečně Vás zveme na Vánoční dílny, které se uskuteční od 15:00 na tř. Sluníčko a Koťátko

 

12. prosince -  Srdečně Vás zveme na Vánoční dílny, které se uskuteční od 15:00 na  tř. Motýlek a Kuřátko

 

 

Informace o provozu MŠ v době vánočních prázdnin.


Mateřská škola bude uzavřena ve dnech 23.12.2019 – 3.1.2020 (včetně).

Společně se opět sejdeme 6. ledna 2020.

Budeme se na vás těšit.

 

 

LEDEN 2020

 

7. leden - I děti v naší škole dostaly vánoční nadílku pod stromečkem. Přijďte mezi nás, společně  strávit povánoční čas.  Děti Vám předvedou, co už všechno dovedou a společně si pohrajete s našimi novými hračkami.

Čekáme Vás 7. ledna 2020 od 14.30 hod. do 16.00 hod. Těšíme se na Vás nejen my, ale hlavně Vaše děti.

 

 

16. ledna - Karneval 2020

Mateřská škola Mateřídouška a rodičovská rada vás zve na Dětský karneval, který se uskuteční ve čtvrtek 16.1. 2020 v jídelně 11. ZŠ od 15.30 hodin. Programem nás budou provázet kamarádi z divadla Zlatý klíč.

 

Prosíme o spolupráci:

 

- Maminky, které jsou ochotné upéct něco sladkého do našeho karnevalového bufetu a pomoci při výzdobě jídelny (16.1. dopoledne)

 

- Tatínky, kteří by nám pomohli se stěhováním stolů a židlí před i po karnevalu

 

- Všechny, kteří mají možnost přispět drobnostmi vhodnými jako odměny za soutěže (sladkosti, obrázky, balónky…)

 

- Pomoc při odvozu materiálu - auto s ochotným řidičem

 

Všem sponzorům a pomocníkům předem děkujeme.

 

Nezapomeňte si připravit balíček v hodnotě 40,-Kč, který odevzdáte při vstupu (podmínka k možné účasti), dostanete za něj lístek na slosování tomboly a dostatek mincí k nákupu občerstvení. Vstupné dobrovolné.

 

 

UPOZORNĚNÍ ! Akce se z prostorových důvodů koná v jídelně 11. ZŠ (vstup bude označen). Realizaci akce zabezpečují zaměstnanci MŠ, proto vás žádáme o vyzvednutí dítěte nejpozději do 15.15hod. a zajištění jeho doprovodu na danou akci. Pro děti, které si rodiče nevyzvednou, bude zajištěn provoz ve třídě Sluníčko v rámci provozní doby.


 

ÚNOR 2020

 

4. února - Průzkumníci v lese (co se děje v českém lese)

 

21. února - proběhne v MŠ logopedický screening

 

 

BŘEZEN 2020

 

9.března - v dopoledních hodinách třída Sluníčko navštíví městskou knihovnu, kde bude pro děti připraven program i s dílnou

 


11.března - v dopoledních hodinách třída Motýlek a Kuřátko navštíví městskou knihovnu, kde bude pro děti připraven program i s dílnou (ZRUŠENO)

 


12.března - v dopoledních hodinách třída Koťátko navštíví městskou knihovnu, kde bude pro děti připraven program i s dílnou (ZRUŠENO)

 

DUBEN 2020

 

16. dubna - Se můžete těšit na Den Země - hledání pokladu (ZRUŠENO)

 

17. dubna - Proběhne beseda městské policie, která je určená dětem s povinnou školní docházkou. (ZRUŠENO)

 

 

KVĚTEN 2020

 

11. a 12. května - proběhne zápis dětí do MŠ

 

12. května - Zazpívají děti seniorům na Zámeckém náměstí k oslavě Dne matek (ZRUŠENO)

 

14. května - Společně oslavíme DEN RODINY, můžete se těšit na vystoupení dětí i zábavná stanoviště (ZRUŠENO)

 

20. května - Oslavíme 30 let naší mateřské školy - na 11. ZŠ proběhne vernisáž, kde uvidíte jak výrobky dětí, tak mnoho fotografií zachycujících život školky od jejích počátků až do teď. Také budete moci shlédnut vystoupení dětí z naší MŠ. (ZRUŠENO)
 

 

28. května - Oslava Dne dětí s kouzelníkem Alešem Krejčím (ZRUŠENO)

 

 

ČERVEN 2020

 

1. června - Děti oslaví na zahradě MŠ DEN DĚTÍ. Čeká je dopoledne plné soutěží, her a zábavy!

 

3. června - proběhné výlet na Bílou, kde bude pro děti připraven program s názvem "Vzhůru na palubu!"

bližší informace budou upřesněny (ZRUŠENO)

 

17. června - proběhne společné focení tříd

 

18.června - Proběhne Pasování školáků v 15:30 pro děti a rodiče dětí odcházejících do ZŠ

 

23. června - Proběhne informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí - ZÁPIS 2020/2021


ZPRÁVY

18.06.2020

Pasování školáků 2020

16 fotografie
  Nastal čas loučení s mateřskou školou. U této příležitosti jsme se celá zpráva »»
01.06.2020

Den dětí - Tř. Sluníčko

26 fotografie
celá zpráva »»
01.06.2020

Den dětí - Tř. Motýlek

16 fotografie
celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka