AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška
zve ke společné vycházce

 

Více informací naleznete zde.

8. červen 2021

OZNÁMENÍ


o záměru převedení výkonu činnosti mateřské školy a školní jídelny
Lískovecká 2850 Frýdek-Místek pod organizaci
Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J.Božana 3141


Na základě schválení z porady vedení města dne 3.5.2021 dojde ke spojení

Mateřské školy Mateřídouška J.Božana 3141 a Mateřské školy Lískovecká 2850 včetně školní jídelny od 1.1.2022.
Mateřská škola Lískovecká 2850, která je součástí Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek E.Krásnohorské 2254, se tak stane odloučeným pracovištěm Mateřské školy Mateřídouška.
Stávající rozpočet pro kalendářní rok 2021 bude dočerpán, následně bude stanoven nový rozpočet včetně odloučeného pracoviště.
PO Mateřská škola Mateřídouška se předá inventarizace nehmotného majetku, budova
a přilehlá zahrada. Všechen majetek bude rozdělen dle inventarizačních seznamů.

6. červen 2021

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní pasování předškoláků na školáky.


V pátek 18.6.2021 od 15.30 hod.


Akce bude probíhat na školní zahradě a je určena dětem,

které v září nastoupí do školy a jejich rodinným příslušníkům.


Těšíme se na Vaši účast!

4. červen 2021

POZVÁNKA

na informativní schůzku pro zákonné zástupce nově přijatých dětí.

Uskuteční se v úterý 22. června 2021 v 16.00 hod. ve třídě Sluníčko.

 

- seznámíme Vás s provozem školy

- získáte informace o našem vzdělávacím programu Začít spolu

- dozvíte se, jak připravit své dítě na vstup do mateřské školy

- podepíšete potřebné dokumenty

Těšíme se na Vás.

31. květen 2021

OSLAVA DNE DĚTÍ V NAŠÍ MŠ

Dne 1. června proběhne na zahradě MŠ zábavné dopoledne plné her a soutěží.
Navštíví nás dětský malíř a ilustrátor Adolf Dudek se svým programem.

26. květen 2021

Pozvánka na workshop s rodiči na téma

„Proč se tak chová?“

Termín konání: pátek 4. června 2021, od 16:00 hod.

Místo konání: školní zahrada Mateřské školy (bez účasti dětí)

Tímto tématem nás provede p. psycholožka Mgr. Radka Vrbová a rodinná terapeutka Mgr. Jarmila Budíková.

VÍCE O PŘEDNÁŠCE SE DOZVÍTE V INFORMAČNÍM LETÁČKU.
NUTNÉ REZERVOVAT SI MÍSTO DO FORMULÁŘE VE VAŠÍ TŘÍDĚ.

26. květen 2021

OTEVŘENÍ MŠ PRO VŠECHNY DĚTI

Na základě novelizace opatření Ministerstva zdravotnictví
bude naše mateřská škola otevřena pro všechny děti
bez povinnosti jejich testování od pondělí 10.května 2021. 

5. květen 2021 

FOTBALOVÝ NÁBOR

Neseď doma! Pojď hrát fotbal!

Více informací naleznete zde.

5. květen 2021 

Den Země s Ekotýmem

 

Naši milí kamarádi, rodiče i ostatní,

zveme Vás v rámci Dne Země na poznávací cestu s úkoly, na jejíž konci (za splnění všech úkolů) čeká pro děti z naší MŠ Mateřídoušky odměna.

Oslavte s námi svátek naší planety Země a podpořte ochranu životního prostředí.

Běžte s dětmi hledat a plnit úkoly, kterými se určitě dozvíte něco zajímavého o naší planetě, a jak ji chránit. Plnit úkoly můžete kdykoliv. K cestě budete potřebovat pouze tužku, záznamový list, který si můžete vytisknout (zde) nebo vzít ze složky na plotě MŠ (u vchodové branky ke Kuřátkům a Koťátkům), pohodlnou obuv a HLAVNĚ dobrou náladu.

Na plotě naší MŠ Vás čeká již první úkol. Jakmile úkol splníte, zakroužkujte daný obrázek

v záznamovém listu. Takto pokračujte, až budete mít všechny obrázky zakroužkované.

 

Úkoly budou na trase k dispozici 22.4.–29.4.2021.

Odměnu si vyzvedněte í u paní vedoucí od 23.4. do 30.4.2021 (6.00-14.00), případně se domluvte s paní učitelkou své třídy.

 

Budeme rádi, když své ratolesti při plnění úkolů vyfotíte a pošlete nám na FB/email.

 

 

Příjemnou zábavu Vám přeje Ekotým z MŠ Mateřídouška.

22. dubna 2021 

KNIHOVNA PRO RODIČE A DĚTI

Mateřská škola ve spolupráci s Klubem dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. připravila
knihovnu pro rodiče a děti, kde je možné půjčit si knihu/časopis, jak pro dospělé, tak pro děti.

Cílem Mateřské školy je také vzdělávání a podpora rodičů. Knihovna je jedním z prostředků. 
Dále se chceme zaměřovat na přednášky pro rodiče.
Postupné dovybavení knihovny zajistíme z financí za akci sběr papíru.
Zázemí pro knihovnu je ve společných prostorách MŠ.
Informace o knihovně, půjčování a objednávce naleznete v sekci Klub rodičů - KNIHOVNA.

13. dubna 2021 

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY - PODĚKOVÁNÍ

 

Milí rodiče, proběhlo znovuotevření mateřské školy pro předškolní děti a dětí rodičů, jejiž profese spadají do skupiny dle seznamu uvedeného v manuálu MŠMT.

Postupně jsme se sešli na třídě Sluníčko a po úspěšném testování se dětí zapojily do činností v jednotlivých třídách. Předškoláci odevzdali na třídách svou distanční výuku, prohlíželi si splněné úkoly s kamarády a paní učitelkami. Byli spokojeni s tím co se jim podařili splnit a odnášeli si pochvalu v notýsku. Dopoledne jsme také utužili kamarádské vztahy při pobytu venku na zahradě nebo vycházce v blízkém okolí. Veříme, že se brzy budou moci vrátit i naší kamarádi, kteří zatím nemají umožněný pobyt. Děkujeme všem, kteří svým přístupem přispěli k hladkému průběhu návratu dětí do školky.

KOLEKTIV MŠ MATEŘÍDOUŠKA

12. dubna 2021 

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

MŠ otevřena od 12.4.2021 od 6:00 - 16:00 hod.

  • provoz bude zajištěn na třídách Motýlek, Koťátko, Kuřátko pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti,
    na které se vztahuje výjimka IZS (nutno doložit potvrzení zaměstnavatele)

 

Manuál k provozu škol 2020/21 - MŠMT: https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/10281/msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-k-rozeslani.pdf

 

TESTOVÁNÍ bude probíhat na třídě Sluníčko každé pondělí a čtvrtek od 6:00 do 8:00 hod.

  • počítejte s případným zdržením, je možné, že bude docházet k čekání před budovou MŠ (na výsledek testu se čeká 15 minut)

  • k testování je nutný doprovod zákonného zástupce dítěte


Následný VSTUP DO TŘÍDY je umožněn pouze s negativním výsledkem testu.

8. dubna 2021 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Vzhledem k epidemické situaci proběhne zápis bez přítomnosti dětí v termínu od 2.května do 16.května 2021

Potřebné dokumenty:

Přihláška, formulář GDPR, kopie rodného listu, vyjádření lékaře

Potřebné dokumenty můžete odevzdat:

Datovou schránkou

Emailem s elektronickým podpisem

Poštou

 Osobně do schránky školy

Po dřívější telefonické rezervaci osobně do ředitelny

 

Přihlášku a formulář GDPR si můžete vyzvednout v MŠ nebo ji stáhnout zde.

19. března 2021 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MATEŘÍDOUŠKA

Vážení rodiče, 

v období letních prázdniny bude provoz zajištěn od 2.8. do 20.8.2021 v omezeném režimu - 2 třídy.

Prosíme rodiče o zvážení, zda skutečně potřebují naše služby i v době letních prázdnin.

PŘIHLÁŠKY / ODHLÁŠKY na měsíc srpen ke stažení zde, nebo k vyzvednutí v MŠ.

16. března 2021 

Oznámení o přerušení provozu školní jídelny,

a to po dobu zákazu osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání v MŠ,
z důvodu nízkého zájmu ze strany zákonných zástupců dětí o odebírání obědů (jídlo s sebou).

12. března 2021 

Vážení rodiče,

v době uzavření MŠ dle nařízení vlády ze dne 26.2.2021 mají děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školní docházky nárok na dotované obědy.

 

Po ukončení nezbytné opravy v oblasti kuchyně znovu budeme vařit na základě Vašeho zájmu o stravu od 15.3.2021.

 

Pokud máte vážný zájem o odebírání obědů je nutné se závazně přihlásit dopředu na celý týden a to pouze telefonicky na čísle 778 747 569.

Přihlášky na týden od 15.do 19.3. volejte do pátku 12.3. do 12 hod.

Výdej předem přihlášených obědů bude v době od 11.30 – 12.00 hod. u vchodu pro zaměstnance (vchod z parkoviště).

Podmínkou jsou 2 podepsané jídlonosiče na výměnu. Při vyzvednutí obědu, odložíte druhý jídlonosič do nachystané přepravky. Po skončení výdeje jsou jídlonosiče s přepravkou umyty a vydezinfikovány.

Odběr obědů je povolený pouze jednotlivě, osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění

Covid-19 a být v karanténě.

Pokud z vážných důvodů potřebujete oběd odhlásit, tak telefonicky den předem do 12 hod.

Za přihlášený a neodebraný oběd účtujeme režijní náklady ve výši 23,-Kč.

 

Cena přihlášených obědů: děti 3-6 let 17,-Kč

děti s odloženou školní docházkou 18,-Kč

 

Obědy jsou určené k okamžité spotřebě.

8. března 2021 

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Z důvodu nezbytných oprav v oblasti kuchyně je provoz školní jídelny mateřské školy od 1.3.2020 přerušen.

1. března 2021 

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, se omezuje provoz mateřských škol prozatím do 21. 3. 2021.   

                                    

Péči o děti zaměstnanců určených profesí kritické infrastruktury zajišťuje ve Frýdku-Místku MŠ Anenská a MŠ Pohádka. V případě potřeby se obracejte přímo na tuto školu.

 Mateřská škola bude realizovat distanční vzdělávání. Ráda bych Vás upozornila, že pro děti s povinnou předškolní docházkou je tento způsob vzdělávání ze zákona povinný. Paní učitelky jednotlivých tříd Vás budou kontaktovat mailem nebo prostřednictvím facebooku, proto prosím o Vaše zpětné reakce. 

 

Kompletní informace přináší web MŠMT, vč. ošetřovného

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Vážení rodiče, na základě informací ČSSZ, nemůže mateřská škola vydávat potvrzení OČR (ošetřovné). ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ JE POTŘEBNÉ VYPLNIT PEČUJÍCÍ OSOBOU.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

                                                                             Přeji Vám mnoho zdraví do dalších dnů

                                                                                       Jana Poulíčková , ředitelka školy 

                                                            

28. února 2021 

ZÁPIS DO MŠ

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022 proběhne v květnu 2021.

Bližší informace budou ještě zveřejněny. Dokumenty k zápisu naleznete na našich webových stránkách.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

28. února 2021 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - 11. ZŠ

Pondělí 19. dubna 2021   13:00 - 17:00

Úterý 20. dubna 2021   13:00 - 17:00

Den otevřených dveří 11. března 2021    15:00 - 16:00 online.

Více informací zde.

26. února 2021 

OMEZENÝ PROVOZ V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN

V týdnu od 1.3. do 5.3.2021 bude provoz mateřské školy

pro přihlášené děti probíhat pouze na třídě Koťátko. (6.00 - 16.30 hod.)

26. února 2021 

Vážení rodiče,

Pokud jste byli KHS vyzváni k testování Vašeho dítěte, prosím nechte své dítě opravdu otestovat. KHS apeluje na důležitost testování. Prodloužená karanténa situaci nevyřeší. A právě Vaším zodpovědným přístupem napomůžete ke snížení rizika dalšího šíření nemoci, ať už u nás ve škole nebo u Vás v rodinách, na Vašich pracovištích.

Provoz ve třídě Motýlek bude obnoven v pondělí 22.2.2021. Nastoupit mohou děti s negativním testem (nutno prokázat!). Od 25.2.2021 mohou nastoupit netestované děti (nutno doložit lékařské potvrzení o propuštění dítěte z karantény, bez příznaků).

Děkuji všem za pochopení a Váš zodpovědný přístup.

S přáním pevného zdraví Jana Poulíčková

19. února 2021 

V pátek 26. února 2021 od 7.45 hod. proběhne v naší mateřské škole
SLUCHOVÝ SCREENING. 


Vyšetření se může zúčastnit jen omezený počet dětí (20 dětí).
Přednostně budou vyšetřeny starší děti.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte učitelky.

15. února 2021 

OMEZENÝ PROVOZ

Upozorňujeme rodiče, že v době jarních prázdnin 1.-7. března 2021

bude provoz mateřské školy omezen.

15.února 2021