AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

PODZIMNÍ ÚKLID ZAHRADY

V pátek 12. listopadu 2021 od 15 hodin proběhne na zahradě naší mateřské školy již tradiční podzimní úklid.

Po úklidu s námi můžete jít opékat párky do areálu TJ Sokol.

(s sebou: hrábě - kdo má, pracovní oděv, párky, pečivo, tyčku na opékání)

Budeme rádi, když se zúčastníte!

 

7. listopadu 2021

 

PRVNÍ SCHŮZE VELKÉHO EKOTÝMU

Zveme Vás na první schůzi velkého ekotýmu, která se bude konat v pátek 12. listopadu 2021 v 15 hodin na třídě Motýlek. Řekneme si základní informace o EKOŠKOLE, seznámíme se s novým tématem roku a společně naplánujeme další kroky.

Ekotým bude trvat přibližně 30 minut, poté se s námi můžete připojit k podzimnímu úklidu zahrady,

který zakončíme opékáním buřtů.

Budeme se na Vás těšit!

7. listopadu 2021

 

OCEANÁRIUM

V pátek 12. listopadu čeká děti projektový den na téma „Oceán“, v rámci kterého zhlédnou

vzdělávací projekci v technologii 360° odhalující fakta o mořském životě na Zemi.

Pomocí promítání v přenosném oceanáriu ve tvaru kopule se vydají na podvodní

dobrodružství po nejzajímavějších a nejohroženějších mořských ekosystémech.

7. listopadu 2021

 

BESEDA O ŠKOLNÍ ZRALOSTI

10. listopadu 2021 v 15:30 proběhne v naší mateřské škole beseda pro rodiče k tématu - školní zralost.

Na setkání s Vámi se těší školní psycholožka a psychoterapeutka Mgr. Martina Nováková Fabianová.

1. listopadu 2021

 

V úterý 2. listopadu 2021 nás navštíví pan myslivec z mysliveckého spolku Baška.

Děti seznámí s prací myslivce a také povypráví o lesních zvířatech.

30. října 2021

 

Děkujeme místní firmě PILA CIGNA s.r.o. za podporu naší mateřské školy formou sponzorského

daru (mulčovací kůry) k účelům zvelebování zahrady naší MŠ v roce 2020 a 2021.

30. října 2021

 

Z Klubu dětí a rodičů byly na konci školního roku 2020/2021 pořízeny 2 stojany na dětská kola

(1 stojan pro dvě třídy). Stojany najdete v prostoru školní zahrady kousek od vstupu ke třídám Koťátka a Kuřátka.

 

Nezapomeňte prosím dodržovat tato pravidla:

                                                                 1. Kolo bezpečně umístěte do stojanu

                                                                 2. Kolo musí být z bezpečnostních důvodů uzamčeno                                                                                                                   3. Kola nejsou hlídaná (umístění na vlastní nebezpečí)

27. října 2021

 

Ve středu 3. 11. 2021 se uskuteční USPÁVÁNÍ BROUČKŮ s dílničkami a lampionkovým průvodem.

V době od 15:30 do 16:10 budou ve třídách probíhat dílničky, kde si děti vyrobí svého broučka. V 16:15 se sejdeme před zdravotním střediskem, vyjdeme s lampionky do okolí školky, poté se vrátíme na zahradu MŠ, kde děti broučky se svou třídou uspí.

25. října 2021

 

Vážení rodiče,

připomínáme, že je v budově mateřské školy stále povinnost dodržovat protiepidemická opatření a je nutné, aby doprovod dětí měl zakrytá ústa i nos respirátorem. U dětí mladších 6-ti let se toto nevyžaduje. Děti se v mateřské škole netestují.

15. října 2021

Ve středu 20. října 2021 navštíví naši mateřskou školu Technické služby města Frýdku-Místku,

aby děti seznámily s čistící technikou, kterou používají při své práci.

12. října 2021

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

 

Ve středu 27. října a v pátek 29. října 2021 bude provoz mateřské školy omezen 

z důvodu podzimních prázdnin v ZŠ (třídy budou spojeny).

Prosíme, upřesněte docházku svých dětí v těchto dnech nejpozději do 22. října 2021.

Děkujeme.

 

28. října – státní svátek (MŠ uzavřena)

12. října 2021

KARANTÉNA

Děti ze třídy Koťátko, které byly 6. 10. 2021 přítomny v mateřské škole nastupují karanténu v délce 14 dnů od rizikového kontaktu, tedy do 20. 10. 2021. 5. - 7. den od kontaktu mají za povinnost podstoupit PCR test. V případě negativního testu je nutno dodržet 14-denní karanténu. Do karantény nenastupují ti, kteří mají ukončené očkování a nemají příznaky a ti, kteří v posledních 180-ti dnech prodělali onemocnění COVID-19.

12. října 2021

Vážení rodiče,

z důvodu nově nastavených hygienických opatření (nemíchat skupiny dětí z různých škol), musí dojít k úpravě rozvrhu plavání ze strany plavecké školy. Plavecký výcvik bude pokračovat nejdříve 30. 9. 2021.

O pokračování ve výcviku Vás budeme aktuálně informovat.

21. září 2021

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

V pondělí 27. září 2021 bude provoz mateřské školy omezen (třídy budou spojeny). 

Prosíme, upřesněte docházku svých dětí v tento den nejpozději do 23. září 2021.

Děkujeme.

28. září - státní svátek (MŠ uzavřena).

16. září 2021

Ve středu 22. září 2021 děti shlédnou UKÁZKU VÝCVIKU DRAVÝCH PTÁKŮ.

Akce se uskuteční v dopoledních hodinách na zahradě mateřské školy.

16. září 2021

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA STRAVOVÁNÍ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (TZV. ŠKOLNÉ)

Z důvodu změny vyhlášky č. 107/2005 sb. o školním stravování ze dne 14. 7. 2021 dochází s účinností od 1. 9. 2021 k navýšení finančního limitu na nákup potravin

 

Od 1. 9. 2021 se mění ceny stravného následovně:

Strávníci do 6 let              39,- Kč/den

Strávníci 7-10 let              43,- Kč/den

 

Z důvodu navýšení stravného je potřeba změnit již nastavený limit u povolení k inkasu.

   Příklady:

  1. 1 dítě ve věku do 6-ti let – stravné 900 Kč + školné 520 Kč, celkem  1.420,- Kč

  2. 2 děti ve věku do 6-ti let –  2x stravné 900 Kč + školné 2x 520 Kč, celkem  2.840,- Kč

  3. Dítě, které v období  1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 dosáhne 6-ti let – školné neplatí, pouze stravné ve výši 900,- Kč

  4. Dítě s odkladem školní docházky – stravné 990,- Kč

31. srpen 2021

REŽIM NÁSTUPU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

       S účinností od 9. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice ČR. Toto ochranné opatření upravuje také pravidla pro návrat dětí ze zahraničí:

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování při návratu ze zahraničí, s výjimkou zemí s velmi vysokým

a extrémním rizikem nákaz

  • mateřská škola neumožní osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy

Na děti, které již dovršily 6 let věku se vztahují stejná pravidla jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí

  • povinnost informovat školu o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země)

  • v případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst. Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování a osoby, které prodělaly onemocnění COVID.

31. srpen 2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, v úterý 7.9.2021 v 16.00 hod. se uskuteční třídní schůzky na jednotlivých třídách.

23. srpen 2021

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Od 1. července do 30. července je MŠ uzavřena.

Od 2. srpna do 20. srpna - prázdninový provoz pro přihlášené děti.

Od 23. srpna do 31. srpna - MŠ uzavřena, přípravný týden.

Prázdniny plné pohody a sluníčka přeje kolektiv zaměstnanců MŠ Mateřídouška.

28. červen 2021

OZNÁMENÍ


o záměru převedení výkonu činnosti mateřské školy a školní jídelny
Lískovecká 2850 Frýdek-Místek pod organizaci
Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J.Božana 3141


Na základě schválení z porady vedení města dne 3.5.2021 dojde ke spojení

Mateřské školy Mateřídouška J.Božana 3141 a Mateřské školy Lískovecká 2850 včetně školní jídelny od 1.1.2022.
Mateřská škola Lískovecká 2850, která je součástí Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek E.Krásnohorské 2254, se tak stane odloučeným pracovištěm Mateřské školy Mateřídouška.
Stávající rozpočet pro kalendářní rok 2021 bude dočerpán, následně bude stanoven nový rozpočet včetně odloučeného pracoviště.
PO Mateřská škola Mateřídouška se předá inventarizace nehmotného majetku, budova
a přilehlá zahrada. Všechen majetek bude rozdělen dle inventarizačních seznamů.

6. červen 2021

KNIHOVNA PRO RODIČE A DĚTI

Mateřská škola ve spolupráci s Klubem dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. připravila
knihovnu pro rodiče a děti, kde je možné půjčit si knihu/časopis, jak pro dospělé, tak pro děti.

Cílem Mateřské školy je také vzdělávání a podpora rodičů. Knihovna je jedním z prostředků. 
Dále se chceme zaměřovat na přednášky pro rodiče.
Postupné dovybavení knihovny zajistíme z financí za akci sběr papíru.
Zázemí pro knihovnu je ve společných prostorách MŠ.
Informace o knihovně, půjčování a objednávce naleznete v sekci Klub rodičů - KNIHOVNA.

13. dubna 2021