AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

V pondělí 27. září 2021 bude provoz mateřské školy omezen (třídy budou spojeny). 

Prosíme, upřesněte docházku svých dětí v tento den nejpozději do 23. září 2021.

Děkujeme.

28. září - státní svátek (MŠ uzavřena).

16. září 2021

Ve středu 22. září 2021 děti shlédnou UKÁZKU VÝCVIKU DRAVÝCH PTÁKŮ.

Akce se uskuteční v dopoledních hodinách na zahradě mateřské školy.

16. září 2021

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA STRAVOVÁNÍ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (TZV. ŠKOLNÉ)

Z důvodu změny vyhlášky č. 107/2005 sb. o školním stravování ze dne 14. 7. 2021 dochází s účinností od 1. 9. 2021 k navýšení finančního limitu na nákup potravin

 

Od 1. 9. 2021 se mění ceny stravného následovně:

Strávníci do 6 let              39,- Kč/den

Strávníci 7-10 let              43,- Kč/den

 

Z důvodu navýšení stravného je potřeba změnit již nastavený limit u povolení k inkasu.

   Příklady:

  1. 1 dítě ve věku do 6-ti let – stravné 900 Kč + školné 520 Kč, celkem  1.420,- Kč

  2. 2 děti ve věku do 6-ti let –  2x stravné 900 Kč + školné 2x 520 Kč, celkem  2.840,- Kč

  3. Dítě, které v období  1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 dosáhne 6-ti let – školné neplatí, pouze stravné ve výši 900,- Kč

  4. Dítě s odkladem školní docházky – stravné 990,- Kč

31. srpen 2021

REŽIM NÁSTUPU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

       S účinností od 9. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice ČR. Toto ochranné opatření upravuje také pravidla pro návrat dětí ze zahraničí:

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování při návratu ze zahraničí, s výjimkou zemí s velmi vysokým

a extrémním rizikem nákaz

  • mateřská škola neumožní osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy

Na děti, které již dovršily 6 let věku se vztahují stejná pravidla jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí

  • povinnost informovat školu o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země)

  • v případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst. Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování a osoby, které prodělaly onemocnění COVID.

31. srpen 2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, v úterý 7.9.2021 v 16.00 hod. se uskuteční třídní schůzky na jednotlivých třídách.

23. srpen 2021

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Od 1. července do 30. července je MŠ uzavřena.

Od 2. srpna do 20. srpna - prázdninový provoz pro přihlášené děti.

Od 23. srpna do 31. srpna - MŠ uzavřena, přípravný týden.

Prázdniny plné pohody a sluníčka přeje kolektiv zaměstnanců MŠ Mateřídouška.

28. červen 2021

OZNÁMENÍ


o záměru převedení výkonu činnosti mateřské školy a školní jídelny
Lískovecká 2850 Frýdek-Místek pod organizaci
Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J.Božana 3141


Na základě schválení z porady vedení města dne 3.5.2021 dojde ke spojení

Mateřské školy Mateřídouška J.Božana 3141 a Mateřské školy Lískovecká 2850 včetně školní jídelny od 1.1.2022.
Mateřská škola Lískovecká 2850, která je součástí Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek E.Krásnohorské 2254, se tak stane odloučeným pracovištěm Mateřské školy Mateřídouška.
Stávající rozpočet pro kalendářní rok 2021 bude dočerpán, následně bude stanoven nový rozpočet včetně odloučeného pracoviště.
PO Mateřská škola Mateřídouška se předá inventarizace nehmotného majetku, budova
a přilehlá zahrada. Všechen majetek bude rozdělen dle inventarizačních seznamů.

6. červen 2021

KNIHOVNA PRO RODIČE A DĚTI

Mateřská škola ve spolupráci s Klubem dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. připravila
knihovnu pro rodiče a děti, kde je možné půjčit si knihu/časopis, jak pro dospělé, tak pro děti.

Cílem Mateřské školy je také vzdělávání a podpora rodičů. Knihovna je jedním z prostředků. 
Dále se chceme zaměřovat na přednášky pro rodiče.
Postupné dovybavení knihovny zajistíme z financí za akci sběr papíru.
Zázemí pro knihovnu je ve společných prostorách MŠ.
Informace o knihovně, půjčování a objednávce naleznete v sekci Klub rodičů - KNIHOVNA.

13. dubna 2021