AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

KNIHOVNA PRO RODIČE A DĚTI

Mateřská škola ve spolupráci s Klubem dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. připravila
knihovnu pro rodiče a děti, kde je možné půjčit si knihu/časopis, jak pro dospělé, tak pro děti.

Cílem Mateřské školy je také vzdělávání a podpora rodičů. Knihovna je jedním z prostředků. 
Dále se chceme zaměřovat na přednášky pro rodiče.
Postupné dovybavení knihovny zajistíme z financí za akci sběr papíru.
Zázemí pro knihovnu je ve společných prostorách MŠ.
Informace o knihovně, půjčování a objednávce naleznete v sekci Klub rodičů - KNIHOVNA.

13. dubna 2021 

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY - PODĚKOVÁNÍ

 

Milí rodiče, proběhlo znovuotevření mateřské školy pro předškolní děti a dětí rodičů, jejiž profese spadají do skupiny dle seznamu uvedeného v manuálu MŠMT.

Postupně jsme se sešli na třídě Sluníčko a po úspěšném testování se dětí zapojily do činností v jednotlivých třídách. Předškoláci odevzdali na třídách svou distanční výuku, prohlíželi si splněné úkoly s kamarády a paní učitelkami. Byli spokojeni s tím co se jim podařili splnit a odnášeli si pochvalu v notýsku. Dopoledne jsme také utužili kamarádské vztahy při pobytu venku na zahradě nebo vycházce v blízkém okolí. Veříme, že se brzy budou moci vrátit i naší kamarádi, kteří zatím nemají umožněný pobyt. Děkujeme všem, kteří svým přístupem přispěli k hladkému průběhu návratu dětí do školky.

KOLEKTIV MŠ MATEŘÍDOUŠKA

12. dubna 2021 

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

MŠ otevřena od 12.4.2021 od 6:00 - 16:00 hod.

  • provoz bude zajištěn na třídách Motýlek, Koťátko, Kuřátko pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti,
    na které se vztahuje výjimka IZS (nutno doložit potvrzení zaměstnavatele)

 

Manuál k provozu škol 2020/21 - MŠMT: https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/10281/msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-k-rozeslani.pdf

 

TESTOVÁNÍ bude probíhat na třídě Sluníčko každé pondělí a čtvrtek od 6:00 do 8:00 hod.

  • počítejte s případným zdržením, je možné, že bude docházet k čekání před budovou MŠ (na výsledek testu se čeká 15 minut)

  • k testování je nutný doprovod zákonného zástupce dítěte


Následný VSTUP DO TŘÍDY je umožněn pouze s negativním výsledkem testu.

8. dubna 2021 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Vzhledem k epidemické situaci proběhne zápis bez přítomnosti dětí v termínu od 2.května do 16.května 2021

Potřebné dokumenty:

Přihláška, formulář GDPR, kopie rodného listu, vyjádření lékaře

Potřebné dokumenty můžete odevzdat:

Datovou schránkou

Emailem s elektronickým podpisem

Poštou

 Osobně do schránky školy

Po dřívější telefonické rezervaci osobně do ředitelny

 

Přihlášku a formulář GDPR si můžete vyzvednout v MŠ nebo ji stáhnout zde.

19. března 2021 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MATEŘÍDOUŠKA

Vážení rodiče, 

v období letních prázdniny bude provoz zajištěn od 2.8. do 20.8.2021 v omezeném režimu - 2 třídy.

Prosíme rodiče o zvážení, zda skutečně potřebují naše služby i v době letních prázdnin.

PŘIHLÁŠKY / ODHLÁŠKY na měsíc srpen ke stažení zde, nebo k vyzvednutí v MŠ.

16. března 2021 

Oznámení o přerušení provozu školní jídelny,

a to po dobu zákazu osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání v MŠ,
z důvodu nízkého zájmu ze strany zákonných zástupců dětí o odebírání obědů (jídlo s sebou).

12. března 2021 

Vážení rodiče,

v době uzavření MŠ dle nařízení vlády ze dne 26.2.2021 mají děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školní docházky nárok na dotované obědy.

 

Po ukončení nezbytné opravy v oblasti kuchyně znovu budeme vařit na základě Vašeho zájmu o stravu od 15.3.2021.

 

Pokud máte vážný zájem o odebírání obědů je nutné se závazně přihlásit dopředu na celý týden a to pouze telefonicky na čísle 778 747 569.

Přihlášky na týden od 15.do 19.3. volejte do pátku 12.3. do 12 hod.

Výdej předem přihlášených obědů bude v době od 11.30 – 12.00 hod. u vchodu pro zaměstnance (vchod z parkoviště).

Podmínkou jsou 2 podepsané jídlonosiče na výměnu. Při vyzvednutí obědu, odložíte druhý jídlonosič do nachystané přepravky. Po skončení výdeje jsou jídlonosiče s přepravkou umyty a vydezinfikovány.

Odběr obědů je povolený pouze jednotlivě, osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění

Covid-19 a být v karanténě.

Pokud z vážných důvodů potřebujete oběd odhlásit, tak telefonicky den předem do 12 hod.

Za přihlášený a neodebraný oběd účtujeme režijní náklady ve výši 23,-Kč.

 

Cena přihlášených obědů: děti 3-6 let 17,-Kč

děti s odloženou školní docházkou 18,-Kč

 

Obědy jsou určené k okamžité spotřebě.

8. března 2021 

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Z důvodu nezbytných oprav v oblasti kuchyně je provoz školní jídelny mateřské školy od 1.3.2020 přerušen.

1. března 2021 

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, se omezuje provoz mateřských škol prozatím do 21. 3. 2021.   

                                    

Péči o děti zaměstnanců určených profesí kritické infrastruktury zajišťuje ve Frýdku-Místku MŠ Anenská a MŠ Pohádka. V případě potřeby se obracejte přímo na tuto školu.

 Mateřská škola bude realizovat distanční vzdělávání. Ráda bych Vás upozornila, že pro děti s povinnou předškolní docházkou je tento způsob vzdělávání ze zákona povinný. Paní učitelky jednotlivých tříd Vás budou kontaktovat mailem nebo prostřednictvím facebooku, proto prosím o Vaše zpětné reakce. 

 

Kompletní informace přináší web MŠMT, vč. ošetřovného

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Vážení rodiče, na základě informací ČSSZ, nemůže mateřská škola vydávat potvrzení OČR (ošetřovné). ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ JE POTŘEBNÉ VYPLNIT PEČUJÍCÍ OSOBOU.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

                                                                             Přeji Vám mnoho zdraví do dalších dnů

                                                                                       Jana Poulíčková , ředitelka školy 

                                                            

28. února 2021 

ZÁPIS DO MŠ

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022 proběhne v květnu 2021.

Bližší informace budou ještě zveřejněny. Dokumenty k zápisu naleznete na našich webových stránkách.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

28. února 2021 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - 11. ZŠ

Pondělí 19. dubna 2021   13:00 - 17:00

Úterý 20. dubna 2021   13:00 - 17:00

Den otevřených dveří 11. března 2021    15:00 - 16:00 online.

Více informací zde.

26. února 2021 

OMEZENÝ PROVOZ V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN

V týdnu od 1.3. do 5.3.2021 bude provoz mateřské školy

pro přihlášené děti probíhat pouze na třídě Koťátko. (6.00 - 16.30 hod.)

26. února 2021 

Vážení rodiče,

Pokud jste byli KHS vyzváni k testování Vašeho dítěte, prosím nechte své dítě opravdu otestovat. KHS apeluje na důležitost testování. Prodloužená karanténa situaci nevyřeší. A právě Vaším zodpovědným přístupem napomůžete ke snížení rizika dalšího šíření nemoci, ať už u nás ve škole nebo u Vás v rodinách, na Vašich pracovištích.

Provoz ve třídě Motýlek bude obnoven v pondělí 22.2.2021. Nastoupit mohou děti s negativním testem (nutno prokázat!). Od 25.2.2021 mohou nastoupit netestované děti (nutno doložit lékařské potvrzení o propuštění dítěte z karantény, bez příznaků).

Děkuji všem za pochopení a Váš zodpovědný přístup.

S přáním pevného zdraví Jana Poulíčková

19. února 2021 

V pátek 26. února 2021 od 7.45 hod. proběhne v naší mateřské škole
SLUCHOVÝ SCREENING. 


Vyšetření se může zúčastnit jen omezený počet dětí (20 dětí).
Přednostně budou vyšetřeny starší děti.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte učitelky.

15. února 2021 

OMEZENÝ PROVOZ

Upozorňujeme rodiče, že v době jarních prázdnin 1.-7. března 2021

bude provoz mateřské školy omezen.

15.února 2021

sezviratky_logo.jpg
logo_cele_cesko_cte_detem_edited.jpg