Děkujeme

Poděkování za pomoc, dary, finanční podporu apod.

 

 

ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019

 

DĚKUJEME:

 

- strýci a babičce Norberta Frýdla ze třídy SLUNÍČKO za zakoupení širokoúhlého monitoru zn. SAMSUNG CF 390 ke sledování pohádek, vzdělávacích programů a her, které jsou schválené MŠMT jako výukový program pro děti předškolního věku.

dne: 13.11.2018

 

- rodičům Štepánka Zapletala ze třídy MOTÝLEK  za stavebnice LEGO, které obohatí hry dětí. Mamince Natálky a Nelinky Stýskalovým za papíry na kreslení, rovněž ze třídy MOTÝLEK.

dne: 1.10.2018

 

- rodičům Sabinky Janíkové a Elišky Ondrouškové ze třídy KOŤÁTKO za dýni Goliáš o váze 16 kg a za jablíčka v biokvalitě - 8 kg k dalšímu zpracování ve školní jídelně k obohacení jídelníčku dětí.

dne: 24.9.2018


- mamince Petříka Pastorka ze třídy SLUNÍČKO za jablíčka v biokvalitě (6 kg). Jablka budou použita do žemlovky, kterou budou mít děti k obědu v úterý 25.9.2018.

dne: 18.9.2018

 

- mamince Amálky Bujňákové ze třídy MOTÝLEK za jablíčka v biokvalitě (8 kg) k dalšímu zpracování ve školní jídelně k obohacení jídelníčku dětí o cenné vitamíny.

Mamince Nelinky Radecké za velkou roli papíru k výtvarnému tvoření dětí, rovněž ze třídy MOTÝLEK.

dne: 12.9.2018      

                                                                      

- tatínkovi Sofinky ze třídy KUŘÁTKO, který v mateřské škole vyčistil všechny koberce ve třídách o celkové ploše 261m2 a tím ušetřil v rozpočtu školy finanční prostředky ve výši 3.915 Kč.
Tyto ušetřené finanční prostředky budou použity na nákup hraček a učebních pomůcek pro hry a vzdělávání dětí.

dne: 12.9.2018                                        
                                                                         Šárka Čerňáková, ředitelka školy

 

 

 

ŠKOLNÍ  ROK  2017/2018

 

PODĚKOVÁNÍ

přináleží všem rodičům, kteří přispěli odměnami, občerstvením nebo se aktivně zapojili do přípravy a realizace úspěšné akce Zahradní slavnosti MŠ Mateřídouška, za Vaši účast na dané akci, která se uskutečnila 19. června 2018.

 

20. června 2018                                                 Šárka Čerňáková. ředitelka školy

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkuji všem rodičům, dětem i zaměstnancům MŠ  za pomoc při jarním úklidu naší krásné přírodní zahrady.

Nesmírně si vážím Vašeho přístupu a také Vašeho vlastního nasazení, účastí rodičů i rodin na daném zvelebování prostředí.   

                                        

12.4.2018                                                         Šárka Čerňáková. ředitelka školy                                          

 

 

KARNEVAL  2018

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji jménem všech dětí a pracovního kolektivu mateřské školy za pomoc při přípravě a vlastní realizaci velmi zdařilého KARNEVALU 2018.
Děkujeme za pomoc při výzdobě jídelny, převoz karnevalového materiálu, napečení mnoha dobrot, které obohatily „karnevalový bufet“,  za odměny na soutěže a také za doprovod svých dětí na danou akci.

 

Šárka Čerňáková, ředitelka školy

 

 

MIKULÁŠSKÁ  NADÍLKA

 

DĚKUJEME  mamince Matěje Krupy (tř. Kuřátko) a tatínkovi Tadeáše Lekáče (tř. Sluníčko) za převoz balíčků a ostatního materiálu do jídelny Základní školy Jiřího z Poděbrad na akci  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA.

 

Rovněž děkujeme za pomoc při úklidu školní jídelny po ukončení akce - mamince Amálky Siblové, rodičům Barunky a Elišky Hrinkové (tř. Sluníčko), tatínkovi Nelinky Radecké (tř. Motýlek).

 

Za zhotovení fotografií a videí mamince Amálky Šiblové (tř. Sluníčko) a Vojtíška Uherka (tř. Motýlek).

 

Rovněž děkujeme všem rodičům, kteří podpořili svou účastí a doprovodili své děti na vystoupení VÁNOČNÍHO JARMARKU Základní školy Jiřího z Poděbrad a také na vystoupení v ADVENTNÍM MĚSTEČKU na místecké náměstí.

 

 

 

DĚKUJEME  za pomoc při podzimním úklidu naší školní zahrady, kterého se zúčastnili rodiče a děti:

 

třída Sluníčko

Barunka a Eliška Hrinková s maminkou, Amálka Šiblová s maminkou, Rozárka Plevková s maminkou

 

třída Motýlek

 

třída Koťátko

Klárka Petrušová s maminkou, Marek Mako s maminkou, tatínkem i babičkou, Klaudie a Laurinka Ostradecká a maminkou, Adélka Doubravská s tatínkem, Šimon Poledník s tatínkem (maminka a bratříček je doprovázeli), Nelinka Koláčková s maminkou a sestrou Adriankou, Daniel a Eliška Ondrouškovi s maminkou

 

třída Kuřátko

Sofie Hapáková s tatínkem, Matýsek Noga s maminkou

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ  ROK  2016/2017

 

PODĚKOVÁNÍ


přináleží všem rodičům,
kteří přispěli odměnami, občerstvením a nebo se aktivně zapojili do přípravy
a realizace úspěšné akce ZAHRADNÍ  SLAVNOSTI, která se uskutečnila v pátek  23. června.

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili akce "Cesta za pokladem ... aneb okolo Frýdku cestička" a pomáhali při její realizaci.

 

Za třídu Sluníčko: p. Třinecká, p. Morisová, p. Mitsopoulos (dědeček)
Za třídu Motýlek:   p. Šmahlíková, p. Kašpríková, p. Gongolová a p. Krzáková
Za třídu Koťátka:  p. Al-Mashgari, p. Blaščíková, p. Kaňáková,  p. Ostradecká, p. Sysalová, p. Kotasová
Za třídu Kuřátka:  p. Parýzková, p. Gelnarová

 

 

Děkujeme


tatínkovi Andrejky Italy ze třídy Sluníčko za opravu poškozeného hmyzího domečku z naší školní zahrady.

 

 

Děkujeme všem rodičům a jejich dětem,
kteří nám přišli pomoci s jarním úklidem zahrady, které se uskutečnilo dne 15.3.2017.

Matěji Hlaváčovi, Adrianě a Nele Koláčkovým, Marku Makovi, Kateřině Kryštůfkové a její sestře, Danovi a Elišce Ondrouškovým, Klaudii Ostradecké a její sestře, Kláře Petrušové, Šimonu Poledníkovi, Adrianě Sivákové, Simoně Šimčíkové, Dominiku Vašíčkovi -  třída Koťátko

Terezce Parýzkové, Daliborovi Ligotskému s bratrem - třída Kuřátko

Elišce a Barunce Hrinkovým, Amálii Šiblové, Simonce Fickové - třída Sluníčko

Dominice Kociánové, Nele Radecké a Robinu Vyvialovi - třída Motýlek


Některé děti doprovodili také jejich prarodiče, kterým rovněž patří velké poděkování.

 

Za kolektiv zaměstnanců MŠ Mateřídouška:     Šárka Čerňáková, ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče,
po úspěšném KARNEVALU, který se uskutečnil 19. ledna, Vám děkuji jménem všech dětí, pro které byl  připraven.
Podíleli jste se  na přípravě sálu (jídelna 11. ZŠ), přispěli jste drobnými dárky pro vyhodnocení soutěží a také napekli spoustu dobrot do karnevalového bufetu. Rovněž Vaše podpora příspěvku dobrovolného vstupného a z prodeje zákusků byla příjmem, který snížil náklady za program.

 

JMENOVITĚ  DĚKUJI
za přípravu sálu -   p. Kopřivové a Šiblové (tř. Sluníčko), p. Kociánové
(tř. Motýlek)  p. Kaňákové, Kotasové a p. Petrušovi (tř. Koťátko)

za přispění drobnými dárky k soutěžím -  rodičům Kociánovým, Horáčkovým, Mertovým,  Krzesiewiczovým (tř. Motýlek),
rodičům Doubravským, Ostradeckým,  Janíkovým, Sivákovým, Kaňákovým, Vašíčkovým (tř. Koťátko),
rodičům Italy, Valkovičovým, Pregovým, Hrinkovým, Mitsopoulosovým (tř. Sluníčko

za napečení dobrot do karnevalového bufetu
p. Gelnarové (tř. Kuřátko), p. Sysalové, Petrušové, Hlaváčové, Sivákové, Marcinkové, Šimčíkové (tř. Koťátko),
p. Foldynové, Hrinkové (tř. Sluníčko), p. Uherkové, Kociánové, Horáčkové, Krzesiewiczové, Pasiové (tř. Motýlek)

za pomoc při odvozu materiálu na karneval (tam, zpět) -  p. Morisové, Dužykové (tř. Sluníčko) a p. Víchovi (tř. Kuřátko)

za pomoc při úklidu po ukončení akce - p. Galiové a p. Radeckému (tř. Motýlek), p. Hrinkovi (tř. Sluníčko), p. Poledníkovi (tř. Koťátko).

Drobné ceny, které nebyly využity v plném rozsahu, budou použity v následujících akcích mateřské školy.

                                                                                                        Šárka Čerňáková
                                                                                                         ředitelka školy

 

 

PODĚKOVÁNÍ.

Děkujeme paní  Sukovské, mamince Marečka ze třídy Koťátko za zhotovení krásných fotografií při akci Muzicírování a Mikulášské nadílky.

Paní Antalové, mamice děvčátek Nely a Sofie a paní Třinecké, mamince Sáry ze třídy Sluníčko za převoz materiálu do jídelny ZŠ Jiřího z Poděbrad na akci Mikulášská nadílka.

 

Rovněž děkujeme paní Šíblové, mamince Amálky ze třídy Sluníčko za fotografie z vánočního jarmarku na Základní škole Jiřího z Poděbrad.

 

 

Děkujeme za pomoc při podzimním úklidu naší školní zahrady, kterého se zúčastnili:
Ema Galiová s maminkou - tř. Motýlek
Klárka Gongolová s maminkou - tř. Motýlek
maminka Nelinky Stýskalové - tř. Motýlek
Barunka a Eliška Hrinkovy s maminkou - tř. Sluníčko
rodiče  Karolínky Kaňákové a Adélky Doubravské - tř. Koťátko
Terezka a Karolínka Parýzkovy s maminkou - tř. Kuřátko

 

 

Děkujeme

panu Šmiřákovi, tatínkovi Dominika ze třídy Motýlek za opravu vstupní branky na školní zahradu mateřské školy a vstupní dveře do šatny v dané třídě.

 


 


ZPRÁVY

11.12.2018

VÁNOČNÍ DÍLNA ve třídě Kuřátko

26 fotografie
celá zpráva »»
11.12.2018

BESEDA SE STRÁŽNICEMI MP

11 fotografie
celá zpráva »»
10.12.2018

DIVADLO LETADLO

22 fotografie
Vánoční pohádka O ježečkovi a myšce V pondělí 10. prosince přiletělo do celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka