Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

Členské příspěvky budou ve školním roce 2020/2021 využívány na:

-Mikulášský balíček

-Vánoce v MŠ na třídách

-Karneval v MŠ na třídách

-Den dětí - drobnost pro děti

-Den dětí - hračky na třídy

-Pasování předškoláků

-Zahradní slavnost

------------------------------------

-Další akce v MŠ

-Dovybavení centra domácnosti