top of page

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

Členské příspěvky budou ve školním roce 2022/2023 využívány na:

- Mikulášský balíček

      - Vánoční dárky na třídy

        - Karneval

- Cesta za pokladem

- Den dětí, drobný dáreček

              - Pasování předškoláků

 - Zahradní slavnost - DEN RODINY

- Výlet do ZOO s předškoláky

   ------------------------------------

- Portfolia pro děti (šanony)  

 - Papíry (omalovánky)

   - Barvy do tiskárny

  - Další akce v MŠ

--------------------------------------

-Kulturní akce pro děti dle aktuální nabídky 

(divadla, kouzelník, draví ptáci atd.)

        

Plánované akce pro rok 2022/2023

 

- Podzimní úklid zahrady

- Drakiáda

- Vánoční jarmark

- Povánoční posezení rodičů s dětmi

- Jarní otvírání zahrady s opékáním špekáčků

- Výlet podzim/jaro/léto

- Pravidelná posezení u kávičky pro rodiče

- Přednáška pro rodiče ve spolupráci s odborníkem

- Celoroční sběr papíru

 

Za celoroční sběr papíru zakoupíme věci dle potřeb dětí/ vyrazíme do divadla atd.

bottom of page