Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

IČO:

 

Název:

 

Adresa:

 

E-mail:

 

FCB:

 

Číslo účtu:

 

Předsedkyně spolku:

 

Místopředsedkyně spolku:

 

Koordinátor spolku za MŠ:

Třídní důvěrníci:  

09677976

 

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

 

J. Božana 3141, Frýdek-Místek, 738 01

 

ms.materidouska@seznam.cz

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška

 

2301909356/2010      (Fio Banka)

 

Michaela Sukovská

 

Romana Jílková

 

Bc. Alena Habernalová (uč. třídy Motýlek)

Třída Motýlek - Kateřina Kolářová

Třída Sluníčko - Denisa Gelnarová

Třída Koťátko - Martina Nováková

Třída Kuřátko - Lucie Humplíková

Milí rodiče, členský příspěvek do Klubu dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. byl schválen na školní rok  2020/2021 ve výši 400Kč /dítě /rok a 30Kč /dospělý/ rok.                

V tomto školním roce roce byla úhrada v hotovosti na třídách do konce prosince 2020 (klub vznikl v průběhu školního roku).
Děti i rodiče se po uhrazení členského příspěvku stávají členy. Z vybraných příspěvků se budou hradit různé akce (viz. sekce informace)

Děkujeme za spolupráci.

 

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají
o výchovu dětí a práci školy. Je to dobrovolné sdružení, které vzniklo potřebou navázat bližší spolupráci mezi Mateřskou školou
a rodiči. Partnerství školy a rodičů je významnou částí i v programu Začít spolu, ve kterém “škola” pracuje. Cílem spolku je vytvoření komunitní společnosti zaměřené na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání, např. pomoc při organizování různých akcí a exkurzí, zajištění různorodého spotřebního materiálu, předávání nápadů, tipů, zajímavé inspirace a zprostředkování netradičních zážitků pro děti. Dalším cílem spolku je pořádání různorodých akcí, podpora sportovních aktivit, vzdělávání rodičů, získávání materiálních a finančních prostředků pro zlepšení výchovně-vzdělávacích činnosti a prostředí školy.