top of page

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

IČO:

 

Název:

 

Adresa:

 

E-mail:

 

FCB:

 

Číslo účtu:

 

Předsedkyně spolku:

 

Místopředsedkyně spolku:

 

Koordinátor spolku za MŠ:

Třídní důvěrníci:  

09677976

 

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

 

J. Božana 3141, Frýdek-Místek, 738 01

 

ms.materidouska@seznam.cz

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška

 

2301909356/2010      (Fio Banka)

 

Michaela Sukovská

 

Romana Jílková

 

Bc. Alena Habernalová (uč. třídy Motýlek)

Třída Motýlek - Kateřina Kolářová

Třída Sluníčko - Denisa Lekačová

Třída Koťátko - Renata Plesníková

Třída Kuřátko - Lucie Humplíková

Milí rodiče, příspěvek do Klubu dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. byl schválen výborem na školní rok  2022/2023  takto:

 

  • členský příspěvek ve výši 800Kč /dítě /rok. 

  • členský příspěvek  pro dospělé, kteří se chtějí stát členem činí 30Kč/ rok ( dobrovolný).

 

Platba bude probíhat v hotovosti na třídě oproti podpisu do záznamového listu.

Platbu je možno rozdělit do dvou splátek a to na 1.pololetí (400,- splatná v září), 2. pololetí (400,- splatná v únoru).

(V případě potřeby vyřešit splátku individuálně, kontaktuje prosím p. učitelku na třídě.)

 V průběhu měsíce září bude probíhat úprava stanov Klubu dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

 

Další dotazy na e-mailu: 

habernalova@msmateridouska.cz (zástupce za MŠ)

ms.materidouska@seznam.cz (vedení klubu rodičů)                                     

 

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají
o výchovu dětí a práci školy. Je to dobrovolné sdružení, které vzniklo potřebou navázat bližší spolupráci mezi Mateřskou školou a rodiči. Partnerství školy a rodičů je významnou částí i v programu Začít spolu, ve kterém “škola” pracuje.

Cílem spolku je vytvoření komunitní společnosti zaměřené na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání, např. pomoc při organizování různých akcí a exkurzí, zajištění různorodého spotřebního materiálu, předávání nápadů, tipů, zajímavé inspirace a zprostředkování netradičních zážitků pro děti. Dalším cílem spolku je pořádání různorodých akcí, podpora sportovních aktivit, vzdělávání rodičů, získávání materiálních a finančních prostředků pro zlepšení výchovně-vzdělávacích činnosti a prostředí školy.

Děkujeme za spolupráci.

bottom of page