Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

VELKÝ SBĚR PAPÍRU

V MŠ probíhá velký sběr papíru - noviny, letáky, časopisy.

(!!! ne diáře, bloky !!!)

 

Papír noste průběžně na své třídy svázaný provázkem do balíčku. Sběr průběžně odváží členi klubu - budeme rádi za pomoc. 

Výnos z akce bude vždy připsán na účet Klubu dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. 

Finance jsou plánovány využít na pořízení zahradního domku pro snazší přístup k hračkám pro děti na zahradu.

Akce probíhá od 1.9.2021 do 24.6.2022

Děkujeme za spolupráci - Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE

Plánujeme další odborné přednášky pro rodiče ve spolupráci s paní psycholožkou z PPP (pedagogicko-psychologickou poradnou) Mgr. Radkou Vrbovou ale i dalšími odborníky v oblasti.

Do "deníčků klub rodičů" na třídě můžete zapsat jaká témata by Vás zajímala.

Již zrealizované přednášky:

1.) Příčiny výchovných obtíží  (PPP - Mgr. Radka Vrbová, Mgr. Jarmila Budíková)

      - organizováno ve spolupráci s MAP (místní akční plán Frýdek-Místek)

 

.

KNIHOVNA PRO RODIČE A DĚTI

Mateřská škola ve spolupráci s Klubem dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. připravila v loňském roce knihovnu pro rodiče a děti, kde je možné půjčit si knihu/časopis, jak pro dospělé, tak pro děti. Knihovnu průběžně doplňujeme.

Cílem Mateřské školy je také vzdělávání a podpora rodičů. Knihovna je jedním z prostředků.  Vybavení knihovny jsme v loňském roce zajistili z financí za akci sběr papíru. Zázemí pro knihovnu je ve společných prostorách MŠ. Informace o knihovně, půjčování a objednávce naleznete v sekci Klub rodičů - KNIHOVNA

SPOLEČNÁ VYCHÁZKA