PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

Každoroční ukončení školní docházky do Mateřské školy Mateřídouška je korunováno slavnostním pasováním předškoláků na školáky. V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 29 dětí. Sešli jsme se v odpoledních hodinách na zahradě za účasti rodin dětí, které v září nastoupí do ZŠ.

Paní ředitelka ve svém proslovu zmínila úspěšnou obhajobu titulu Ekoškola. Letos jsme měli téma zaměřené na Jídlo a svět, v tomto duchu také probíhala jednotlivá vystoupení dětí. Za doprovodu klavíru jsme zazpívali píseň „hymnu“ Mateřídouška a děti složily slib. Na závěr slavnostního vystoupení jim byla předána šerpa a kniha s věnováním. Všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchu ve škole i v životě.