Zdravá školní jídelna

Mateřská škola Mateřídouška se zapojila do projektu Zdravá školní jídelna. Tento projekt se snaží 

o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava.

 

Principy projektu jsou:

 1. Vzdělaný personál

  • Personál školní jídelny má dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí, umí plánovat pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná a plní platnou legislativu

 2. Informovaný strávník

  • Strávník - dítě se o správné výživě dozvídá  v rámci výuky, výzdoby jídelny a školy a v rámci praktických činností či mimoškolních aktivit. Strávník - dítě je tak veden ke správné volbě a skladbě potravin a pokrmů

 3. Motivující pedagog a vedení školy

  • Pedagog podporuje správné stravovací návyky, jde příkladem dětem. Vedení školy podporuje snahy školní jídelny a zároveň propojuje spolupráci školní jídelny a pedagogů.


Našim cílem je, aby děti jedly zdravěji a to i potraviny, které obvykle nejsou jejich oblíbené a dětem chutnalo. Prostřednictvím kritérií - naleznete na webových stránkách - Vám chceme ukázat, jak je možné školní stravování dále zlepšovat a docílit toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou

a chutnou stravu a aby tak stravování v MŠ pomohlo formovat správné stravovací návyky.

Další informace můžete získat na webových stránkách: www.zdravaskolnijidelna.cz

Evropská unie

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PERSONÁLNÍ PODPORA III. V MŠ MATEŘÍDOUŠKA

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017195

Celková výše podpory: 367.446,- Kč.

Finanční prostředky budou čerpány za tímto účelem:

 • personální podpora MŠ - zřízená funkce školního asistenta

 • projektový den ve výuce

Ekologické vzdělávání pro nejmenší - vzdělávání všemi smysly
 • vede ty nejmenší děti k ekologickému myšlení

 • podporuje vztah dětí k přírodě

 • učí je správně zacházet s odpadem

 • do ekologických aktivit zapojuje i rodiče a zaměstnance mateřské školy

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MKS

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků a odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji. 

Děti v mateřské škole mají bezplatnou výuku šachů, kterou v MŠ vyučují lektoři Beskydské šachové školy.

Personální podpora v MŠ Mateřídouška 

spolufinancován Evropskou unií
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/2032.
Celková výše podpory:  445.042,- Kč.

Finanční prostředky budou čerpány za tímto účelem:

 • zřízená pozice školního asistenta

 • vzdělávání - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v  MŠ

 • odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s  rodiči dětí v MŠ

PROJEKT  -  "Prevence termických úrazů"

realizovaný projekt  Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci  Střední zdravotnické školy

a Vyšší odborné školy zdravotnické v  Ostravě, příspěvkové organizace s Moravskoslezským krajem. Odkaz na edukační video : www.zdrav-ova.cz.

Letáky k danému projektu jsou umístěny na nástěnkách v šatnách dětí.

Rozvojový program "Podpora logopedické prevence v předškolním věku" v roce 2016

MŠ zpracovala projekt podpory logopedické prevence, kterou vyhlásilo MŠMT se zaměřením na vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti a na rozšíření vhodných učebních pomůcek.

 

Mateřská škola získala finanční podporu na logopedickou preveci v roce 2016 ve výši 28.434 Kč, za tyto finanční prostředky byly  proškoleny dvě paní učitelky v 80 hodinovém kurzu, dále  byly zakoupeny učební pomůcky podporující tuto oblast vzdělávání.

Přírodní zahrada

Za významné pomoci zřizovatele magistrátu města Frýdek-Místek a Operačního programu Životního prostředí byla zrealizována revitalizace školní zahrady, která má charakter přírodní zahrady.

 

Změnil se její vzhled, byla doplněná o hrové prvky - hrádek, domeček, váhadlové houpačky, pískoviště, ale také o bylinkové záhonky, ovocné stromy, keře ... je to místo k pohybu, relaxaci, ale také k poznávání a objevování krásy přírody.

Se Sokolem do života

Projekt SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY se zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností, nabízí dětem další podněty spojené se zdravým pohybem. Podporuje první zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti za splněných úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině.

Plnění jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení  z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

sezviratky_logo.jpg
logo_cele_cesko_cte_detem_edited.jpg
logo_ekoskola1..png
Logo_města_Frýdek-Místek.png

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com