Projekty

 

 

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Mateřská škola Mateřídouška se zapojila do projektu Zdravá školní jídelna.

Tento projekt se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava.

 

Principy projektu jsou:

1. Vzdělaný personál - Personál školní jídelny má dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí, umí plánovat pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná a plní platnou legislativu

2. Informovaný strávník- Strávník - dítě se o správné výživě dozvídá  v rámci výuky, výzdoby jídelny a školy a v rámci praktických činností či mimoškolních aktivit. Strávník - dítě je tak veden ke správné volbě a skladbě potravin a pokrmů

3. Motivující pedagog a vedení školy- Pedagog podporuje správné stravovací návyky, jde příkladem dětem. Vedení školy podporuje snahy školní jídelny a zároveň propojuje spolupráci školní jídelny a pedagogů.


Našim cílem je, aby děti jedly zdravěji a to i  potraviny, které obvykle nejsou jejich oblíbené a dětem chutnalo.

Prostřednictvím kritérií /naleznete na webových stránkách/ Vám chceme ukázat, jak je možné školní stravování dále zlepšovat a docílit toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou a chutnou stravu a aby tak stravování v MŠ pomohlo formovat správné stravovací návyky.

Další informace můžete získat na webových stránkách :  www.zdravaskolnijidelna.cz

 

 

EVROPSKÁ  UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO  ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE  A  TĚLOVÝCHOVY

PERSONÁLNÍ  PODPORA  II.  V  MŠ  MATEŘÍDOUŠKA

je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.6/0.0/0.0/18_063/0008928.

Celková výše podpory: 579.078,- Kč.

Finanční prostředky budou čerpány za tímto účelem:

- personální podpora MŠ - zřízená funkce školního asistenta

- zapojení odborníka z praxe - vzájemná spolupráce pedagoga a odborníka z praxe

 

 

EKOLOGICKÉ  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  NEJMENŠÍ -  VZDĚLÁVÁNÍ  VŠEMI  SMYSLY

V čem je projekt výjimečný?

- Vede ty nejmenší děti k ekologickému myšlení.

- Podporuje vztah dětí k přírodě.

- Učí je správně zacházet s odpadem.

- Do ekologických aktivit zapojuje i rodiče a zaměstnance mateřské školy.

 

 

ODBORNÉ, KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků a odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji. 

Děti v mateřské škole mají bezplatnou výuku šachů, kterou v MŠ vyučují lektoři Beskydské šachové školy.

 

 

EVROPSKÁ  UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO  ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE  A  TĚLOVÝCHOVY

Projekt
PERSONÁLNÍ  PODPORA  V  MŠ  MATEŘÍDOUŠKA

je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/2032.
Celková výše podpory:  445.042,- Kč.

Finanční prostředky budou čerpány za tímto účelem:

- zřízená pozice školního asistenta

- vzdělávání - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v  MŠ

- odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s  rodiči dětí v MŠ

 

 

PROJEKT  -  "Prevence termických úrazů"

realizovaný projekt  Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci  Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v  Ostravě, příspěvkové organizace s Moravskoslezským krajem. Odkaz na edukační video : www.zdrav-ova.cz.

Letáky k danému projektu jsou umístěny na nástěnkách v šatnách dětí.

 

 

ROZVOJOVÝ  PROGRAM  PODPORA  LOGOPEDICKÉ  PREVENCE  V  PŘEDŠKOLNÍM  VĚKU  V  ROCE 2016

MŠ zpracovala projekt podpory logopedické prevence, kterou vyhlásilo MŠMT se zaměřením na vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti a na rozšíření vhodných učebních pomůcek.

Mateřská škola získala finanční podporu na logopedickou preveci v roce 2016 ve výši 28.434 Kč, za tyto finanční prostředky byly  proškoleny dvě paní učitelky v 80 hodinovém kurzu, dále  byly zakoupeny učební pomůcky podporující tuto oblast vzdělávání.

 

 

PŘÍRODNÍ  ZAHRADA

Za významné pomoci zřizovatele magistrátu města Frýdek-Místek a Operačního programu Životního prostředí byla zrealizována revitalizace školní zahrady, která má charakter přírodní zahrady.

Změnil se její vzhled, byla doplněná o hrové prvky - hrádek, domeček, váhadlové houpačky, pískoviště, ale také o bylinkové záhonky, ovocné stromy, keře ... je to místo k pohybu, relaxaci, ale také k poznávání a objevování krásy přírody.


ZPRÁVY

18.06.2020

Pasování školáků 2020

16 fotografie
  Nastal čas loučení s mateřskou školou. U této příležitosti jsme se celá zpráva »»
01.06.2020

Den dětí - Tř. Sluníčko

26 fotografie
celá zpráva »»
01.06.2020

Den dětí - Tř. Motýlek

16 fotografie
celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka