Projekty

 

 

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Mateřská škola Mateřídouška se zapojila do projektu Zdravá školní jídelna.

Tento projekt se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava.

 

Principy projektu jsou:

1. Vzdělaný personál - Personál školní jídelny má dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí, umí plánovat pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná a plní platnou legislativu

2. Informovaný strávník- Strávník - dítě se o správné výživě dozvídá  v rámci výuky, výzdoby jídelny a školy a v rámci praktických činností či mimoškolních aktivit. Strávník - dítě je tak veden ke správné volbě a skladbě potravin a pokrmů

3. Motivující pedagog a vedení školy- Pedagog podporuje správné stravovací návyky, jde příkladem dětem. Vedení školy podporuje snahy školní jídelny a zároveň propojuje spolupráci školní jídelny a pedagogů.


Našim cílem je, aby děti jedly zdravěji a to i  potraviny, které obvykle nejsou jejich oblíbené a dětem chutnalo.

Prostřednictvím kritérií /naleznete na webových stránkách/ Vám chceme ukázat, jak je možné školní stravování dále zlepšovat a docílit toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou a chutnou stravu a aby tak stravování v MŠ pomohlo formovat správné stravovací návyky.

Další informace můžete získat na webových stránkách :  www.zdravaskolnijidelna.cz

 

 

EVROPSKÁ  UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO  ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE  A  TĚLOVÝCHOVY

PERSONÁLNÍ  PODPORA  II.  V  MŠ  MATEŘÍDOUŠKA

je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.6/0.0/0.0/18_063/0008928.

Celková výše podpory: 579.078,- Kč.

Finanční prostředky budou čerpány za tímto účelem:

- personální podpora MŠ - zřízená funkce školního asistenta

- zapojení odborníka z praxe - vzájemná spolupráce pedagoga a odborníka z praxe

 

 

EKOLOGICKÉ  VZDĚLÁVÁNÍ  PRO  NEJMENŠÍ -  VZDĚLÁVÁNÍ  VŠEMI  SMYSLY

V čem je projekt výjimečný?

- Vede ty nejmenší děti k ekologickému myšlení.

- Podporuje vztah dětí k přírodě.

- Učí je správně zacházet s odpadem.

- Do ekologických aktivit zapojuje i rodiče a zaměstnance mateřské školy.

 

 

ODBORNÉ, KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků a odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji. 

Děti v mateřské škole mají bezplatnou výuku šachů, kterou v MŠ vyučují lektoři Beskydské šachové školy.

 

 

EVROPSKÁ  UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO  ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE  A  TĚLOVÝCHOVY

Projekt
PERSONÁLNÍ  PODPORA  V  MŠ  MATEŘÍDOUŠKA

je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/2032.
Celková výše podpory:  445.042,- Kč.

Finanční prostředky budou čerpány za tímto účelem:

- zřízená pozice školního asistenta

- vzdělávání - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v  MŠ

- odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s  rodiči dětí v MŠ

 

 

PROJEKT  -  "Prevence termických úrazů"

realizovaný projekt  Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci  Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v  Ostravě, příspěvkové organizace s Moravskoslezským krajem. Odkaz na edukační video : www.zdrav-ova.cz.

Letáky k danému projektu jsou umístěny na nástěnkách v šatnách dětí.

 

 

ROZVOJOVÝ  PROGRAM  PODPORA  LOGOPEDICKÉ  PREVENCE  V  PŘEDŠKOLNÍM  VĚKU  V  ROCE 2016

MŠ zpracovala projekt podpory logopedické prevence, kterou vyhlásilo MŠMT se zaměřením na vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti a na rozšíření vhodných učebních pomůcek.

Mateřská škola získala finanční podporu na logopedickou preveci v roce 2016 ve výši 28.434 Kč, za tyto finanční prostředky byly  proškoleny dvě paní učitelky v 80 hodinovém kurzu, dále  byly zakoupeny učební pomůcky podporující tuto oblast vzdělávání.

 

 

PŘÍRODNÍ  ZAHRADA

Za významné pomoci zřizovatele magistrátu města Frýdek-Místek a Operačního programu Životního prostředí byla zrealizována revitalizace školní zahrady, která má charakter přírodní zahrady.

Změnil se její vzhled, byla doplněná o hrové prvky - hrádek, domeček, váhadlové houpačky, pískoviště, ale také o bylinkové záhonky, ovocné stromy, keře ... je to místo k pohybu, relaxaci, ale také k poznávání a objevování krásy přírody.


ZPRÁVY

02.10.2020

Jak jsme hráli ve Sluníčkách divadlo

9 fotografie
  Ve třídě v centru Dramatické hry máme postavené kulisy, spoustu l celá zpráva »»
24.09.2020

Medová snídaně

20 fotografie
  Ve čtvrtek 24. září se děti ve školce měly sladce. Do MŠ přijela pa celá zpráva »»
18.06.2020

Pasování školáků 2020

16 fotografie
  Nastal čas loučení s mateřskou školou. U této příležitosti jsme se celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka