Provozní doba

PROVOZNÍ DOBA:
Provoz mateřské školy je od 6.00 – 16.30 hod.

 

 

 

OMEZENÝ PROVOZ 


V pondělí 30. dubna bude  provoz zabezpečen následovně:

tř. Motýlek – pro přihlášené děti ze tř. Sluníčko a Motýlek
tř. Koťátko – pro přihlášené děti ze tř. Kuřátko a Koťátko

 

V úterý 1. května – Svátek práce (MŠ uzavřená).

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Ve Frýdku-Místku, dne 27.4.2018                         Šárka Čerňáková, ředitelka školy

                                                                                    

 

 

                                         

LETNÍ  PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ


Provoz v mateřské škole  bude přerušen v termínu

od 30. července – 31. srpna 2018


Omezený prázdninový provoz bude zabezpečen

v době od 2. července  - 27. července 2018  na základě písemného požadavku

a přesného určení dnů docházky v období  letních prázdnin.

Žádáme Vás o důkladné zvážení svého požadavku, na docházku vašeho dítěte do mateřské školy v daných dnech omezeného provozu. V době prázdnin jsou prováděny opravy, které nelze zrealizovat v průběhu školního roku a také období pro čerpání dovolené zaměstnanců mateřské školy. 
V případě odhlášení dítěte z pravidelné docházky do MŠ , jsou rodiče od úplaty osvobozeni zcela. /viz  směrnice Úplata za předškolní vzdělávání/.
Budete-li žádat o umístění mimo stanovenou dobu provozu, obraťte se neodkladně na požadovanou MŠ .
Požadavek k prázdninovému provozu v MŠ Mateřídouška (zapište jednotlivé dny – týdny) ve třídě u vašich  p. učitelek nejpozději do 27. dubna 2018.

 

Ve Frýdku-Místku, dne:  15.2.2018                             Šárka Čerňáková, ředitelka školy 

 

 

 

Vážení rodiče,
děkujeme za Vaše vyjádření prostřednictvím dotazníku v rámci průzkumu, který ze dnů v týdnu by Vám nejvíce vyhovoval pro společné akce v odpoledních hodinách.

Z Vašich vyjádření:
• pondělí   -   34 souhlasů
• úterý      -   43    -  „ - 
• středa    -   38    -  „ -
• čtvrtek    -   42    -  „ –

Na základě zjištěného stavu budeme na společné akce upřednostňovat dny -  úterý a čtvrtek (popř. středu).


Do dotazníkového šetření se zapojilo 74 rodičů ze 112 docházejících dětí  (tř. Sluníčko 19, tř. Motýlek 12, tř. Koťátko 27, tř. Kuřátko 16).


18. dubna 2018                                                          Šárka Čerňáková, ředitelka školy


                                                                                           

 

 

 

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2017/20178

 

OMEZENÝ  PROVOZ

 

26. a 27. října 2017-  podzimní prázdniny

2. ledna - pokračující vánoční prázdniny

2. února 2018 -  jednodenní pololetní prázdniny

12. - 18. února  2018 -  jarní prázdniny

29. - 30. března 2018 - velikonoční prázdniny

2. července – 31. srpna 2018   -  hlavní prázdniny

 


PŘERUŠENÝ  PROVOZ:


17. listopad  -  Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

23. prosince 2017 až  1. ledna 2018  -  vánoční prázdniny

30. březen - Velký pátek

1. května  -  Svátek práce (1890)

8. května  -  Státní svátek - Den vítězství (1945)

5. - 6. července  -  Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863)

27. – 31. srpna - přípravný týden

 

 

 

 

 

 

 

 





























 


ZPRÁVY

17.05.2018

DEN MATEK ve třídě Motýlek

10 fotografie
celá zpráva »»
16.05.2018

DEN MATEK ve třídě Kuřátko

8 fotografie
celá zpráva »»
16.05.2018

DEN MATEK ve třídě Koťátko

25 fotografie
celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka