ŠKOLNÉ

ÚPLATA za předškolní vzdělávání - ZMĚNA od 1.9.2020 se upravuje:
vyplývá z ustanovení vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2020-2021 a o podmínkách splatnosti úplaty je vydáno dokumentem s č.j. 125/2020 -ŘMŠ ze dne 1.6.2020. Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) hradí zákonný zástupce dítěte ve výši 520,- měsíčně, děti které k 31.8. dosáhly 5-ti let jsou z platby osvobozeny.
Plné znění dokumentu naleznete v oddíle Dokumenty - Úplata za PV od 1.9.2020.

STRAVNÉ

Mateřská škola je zapojená do projektu Zdravá školní jídelna. Certifikát (číslo certifikátu - 119-072019) Zdravé školní jídelny vydal Státní zdravotní ústav v Praze dne 8.7.2019 a předán pracovnicemi KHS MSK dne 10.7.2019. Certifikát Zdravé školní jídelny opravňuje držitele - MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek - k užívání titulu "ZDRAVÁ  ŠKOLNÍ  JÍDELNA".

ZMĚNA od 1.9.2020 se upravuje pro obě kategorie o 1,-:

Platba stravného je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb.,finanční limity v Kč.
34,- /na den - celodenní strava-děti do 6-ti let
37,- /na den - celodenní strava-děti nad 6 let
 Pitný režim je součásti ceny stravného.

 


TERMÍNY PLATEB

Úhrada poplatků stravného a školného - bezhotovostní platba formou vámi zadaného inkasního příkazu.

Splatnost poplatků za stravování a úplatu za předškolní vzdělávání  v hotovosti (ve výjimečných případech) do 15. dne v měsíci.


OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE