Stravné, Školné

ŠKOLNÉ

ÚPLATA za předškolní vzdělávání - ZMĚNA od 1.9.2020 se upravuje:
vyplývá z ustanovení vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2020-2021 a o podmínkách splatnosti úplaty je vydáno dokumentem s č.j. 125/2020 -ŘMŠ ze dne 1.6.2020. Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) hradí zákonný zástupce dítěte ve výši 520,- měsíčně, děti které k 31.8. dosáhly 5-ti let jsou z platby osvobozeny.
Plné znění dokumentu naleznete v oddíle Dokumenty - Úplata za PV od 1.9.2020.

 


STRAVNÉ

Mateřská škola je zapojená do projektu Zdravá školní jídelna. Certifikát (číslo cerifikátu - 119-072019) Zdravé školní jídelny vydal Státní zdravotní ústav v Praze dne 8.7.2019 a předán pracovnicemi KHS MSK dne 10.7.2019. Ceretifikát Zdravé školní jídelny opravňuje držitele - MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek - k užívání titulu "ZDRAVÁ  ŠKOLNÍ  JÍDELNA".

ZMĚNA od 1.9.2020 se upravuje pro obě kategorie o 1,-:
Platba stravného je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb.,finanční limity v Kč.
34,- /na den - celodenní strava-děti do 6-ti let
37,- /na den - celodenní strava-děti nad 6 let
  Pitný režim je součásti ceny stravného.

 

TERMÍNY PLATEB

Úhrada poplatků stravného a školného - bezhotovostní platba formou vámi zadaného inkasního příkazu.
Splatnost poplatků za stravování a úplatu za předškolní vzdělávání  v hotovosti (ve výjimečných případech) do 15. dne v měsíci.

 

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE

písemně do docházky v šatně,
e-mailem ms.materidouska.vrbikova@seznam.cz do 8:00 hod. daného dne
telefonicky:
778 747 569 (vedoucí školní jídelny)
778 771 867 (tř. Sluníčko)
778 712 791 (tř. Motýlek)
778 712 063 (tř. Koťátko)
778 712 310 (tř. Kuřátko)


 


ZPRÁVY

16.10.2020

Světový den zdravé výživy

6 fotografie
Co je to zdravá výživa už děti ze Sluníček vědí. V tomto dni a celém celá zpráva »»
02.10.2020

Jak jsme hráli ve Sluníčkách divadlo

9 fotografie
  Ve třídě v centru Dramatické hry máme postavené kulisy, spoustu l celá zpráva »»
24.09.2020

Medová snídaně

20 fotografie
  Ve čtvrtek 24. září se děti ve školce měly sladce. Do MŠ přijela pa celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka