Stravné, Školné

ÚPLATA za předškolní vzdělávání - ZMĚNA od 1.9.2018 se upravuje:
vyplývá z ustanovení vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole ve školním roce 2018-2019 a o podmínkách splatnosti úplaty je vydáno dokumentem s č.j. 92/2018-ŘMŠ ze dne 5.6.2018.
Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) hradí zákonný zástupce dítěte ve výši 470,- Kč měsíčně, děti které k 31.8. dosáhly 5-ti let jsou z platby osvobozeny.
Plné znění dokumentu naleznete v oddíle Dokumenty - Úplata za PV od 1.9.2018.

 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  je zapojená do projektu ZDRAVÁ ŠKOLNÍ  JÍDELNA.  

Certifikát (číslo cerifikátu - 119-072019) Zdravé školní jídelny vydal Státní zdravotní ústav v Praze dne 8.7.2019 a předán pracovnicemi KHS MSK dne 10.7.2019.

Ceretifikát Zdravé školní jídelny opravňuje držitele  - MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek - k užívání titulu "ZDRAVÁ  ŠKOLNÍ  JÍDELNA".

 

STRAVNÉ  -  ZMĚNA  od 1.9.2018 se upravuje pro obě kategorie o 1,- Kč:

Platba stravného je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb.,
finanční limity v Kč.

  31,-  Kč/na den - celodenní strava-děti do 6-ti let
  34,-  Kč/na den - celodenní strava-děti nad 6 let
  
  Pitný režim je součásti ceny stravného.


TERMÍNY  PLATEB:


Úhrada poplatků stravného a školného - bezhotovostní platba formou vámi zadaného inkasního příkazu.

Splatnost poplatků za stravování a úplatu za předškolní vzdělávání  v hotovosti (ve vyjímečných případech) do 15. dne v měsíci.OMLOUVÁNÍ  NEPŘÍTOMNOSTI  DÍTĚTE:
lze písemně do docházky v šatně,

telefonicky :

778 747 569 (vedoucí školní jídelny)
778 771 867 (tř. Sluníčko)
778 712 791 (tř. Motýlek)
778 712 063 (tř. Koťátko)
778 712 310 (tř. Kuřátko)

nebo e-mailem ms.materidouska.vrbikova@seznam.cz do 8:00 hod. daného dne.

 


ZPRÁVY

18.06.2020

Pasování školáků 2020

16 fotografie
  Nastal čas loučení s mateřskou školou. U této příležitosti jsme se celá zpráva »»
01.06.2020

Den dětí - Tř. Sluníčko

26 fotografie
celá zpráva »»
01.06.2020

Den dětí - Tř. Motýlek

16 fotografie
celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka