ZÁPIS

Výsledky přijímacího řízení

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Souhlas se zpracováním osobních údajů  (GDPR)

Poprvé v mateřské škole

Kritéria pro přijímání dětí

Prohlášení zákonného zástupce

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Vzhledem k epidemické situaci proběhne zápis bez přítomnosti dětí v termínu od 2.května do 16.května 2021

Potřebné dokumenty:

  • Přihláška 

  • Formulář GDPR 

  • Kopie rodného listu 

  • Vyjádření lékaře

Potřebné dokumenty můžete odevzdat:

  • Datovou schránkou

  • Emailem s elektronickým podpisem

  • Poštou

  • Osobně do schránky školy

  • Po dřívější telefonické rezervaci osobně do ředitelny

 

Přihlášku a formulář GDPR si můžete vyzvednout v MŠ nebo ji stáhnout (viz výše).

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (5 let do 31. 8. 2021).

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Registrace žádostí / výsledek přijímacího řízení

Po obdržení Vaší žádosti (jakoukoliv formou výše uvedenou) Vám zavoláme (nejpozději do 3 pracovních dní) a sdělíme registrační číslo, pod kterým bude probíhat identifikace Vašeho dítěte. Následné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bývá zpravidla zveřejněno do 14 dní od ukončení zápisu (web MŠ, vývěska před budovou MŠ), ze zákona máme 30 dní. Mimo zveřejnění výsledku výběrového řízení bude všem zákonným zástupcům (myšleno jednomu na přihlášce) voláno a sdělen výsledek.

 

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (čili, když dítě dosáhne 5 let do 31. 8.). V takovém případě se zákonný zástupce musí zápisu zúčastnit (ve spádové MŠ nebo i jiné), ať už bude jeho výsledek jakýkoliv.

 

Spádovost MŠ určuje zřizovatel, statutární město Frýdek-Místek.

 Školský obvod

Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

(místa poskytování předškolního vzdělávání: Frýdek-Místek, Slezská 2011, Frýdek-Místek, Slezská 770 a Frýdek-Místek, Bavlnářská 455)

Mateřské školy Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141

(místo poskytování předškolního vzdělávání: Frýdek-Místek, J. Božana 3141)

tvoří ulice: Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, Národních mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. Łysohorského, Okružní, Panské Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámečkem, Podlesní, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, Staroměstská, Svatoplukova, Šeříková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třešňová, V Zahradách, Viléma Závady,