Detail zprávy
12.05.2017 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do Mateřské školy Mateřídouška se koná ve dnech 15. a 16. května 2017 v době od 8:00 do 16:00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ.


Při zápisu je nutné odevzdat vyplněné následující formuláře:
• Žádost o přijetí dítěte
• Vyjádření dětského lékaře

Veškeré formuláře je nutné stáhnout, vytisknout a vyplnit, popř. si je můžete vyzvednout v mateřské škole po dohodě před konáním zápisu.

 

Děti, pro které je s účinností od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné, budou přijaty i v případě, že se nepodrobily pravidelnému očkování.

Ostatní děti musí být před přijetím do mateřské školy očkovány v rozsahu vyplývajícího z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví.


Zákonný zástupce dále předloží:
• Rodný list dítěte
• Občanský průkaz zákonného zástupce

 

Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8:00 do 16:00 hod i žádosti podané nebo zaslané před zápisem stejnou váhu. Pokud počet žádostí překročí kapacitu školy, rozhodne ředitel školy o přijetí dětí podle kritérií, se kterými budou všichni zákonní zástupci při zápisu seznámeni, zároveň jsou kritéria umístěna mezi formuláři na webových stránkách školy.


K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem  dle spádovosti, kterou určil zřizovatel, statutární město Frýdek-Místek (Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek-k nahlédnutí v oddíle Dokumenty ke stažení - Spádové obvody MŠ).


Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu Začít spolu. Mateřská škola je otevřená všem dětem a jejich rodičům. Do docházky jsou zařazeny také děti se speciálními vzdělávacími potřebami podle podmínek a možnosti mateřské školy, je věnována pozornost dětem nadaným a talentovaným.

 

Co dále nabízí naše mateřská škola?

 

• MŠ je zapojena do projektu MŠMT s názvem Personální podpora, který je spolufinancován EU (Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání). MŠ Mateřídouška tyto finanční zdroje využije ve školním roce 2017/2018 na zřízení pracovní pozice – školního asistenta, investuje do vzdělávání pedagogických pracovníků a společného setkávání rodičů s odborníky (psycholog, logoped, dětský lékař – pediatr, stomatolog, nutriční terapeut, apod.

 

• Navazujeme na výchovu dítěte v rodině, podporujeme spoluúčast rodičů

 

• Na základě myšlenky škola hrou uskutečňujeme předškolní vzdělávání  prožitkovou formou

 

• Samozřejmostí je rozvíjení školní připravenosti budoucích školáků po všech stránkách dětské osobnosti (fyzické, psychické i emocionálně sociální)

 

• Realizujeme nadstandardní aktivity – grafomotoriku a logopedii

 

• Zaměřujeme se na environmentální výchovu

 

• Dopřáváme dětem dostatek vydatného pohybu

 

• Respektujeme zásady zdravého životního stylu a psychohygieny

 

• V mateřské škole pracuje kvalifikovaný personál

 

• Školní stravování je zabezpečeno ve vlastní kuchyni, zaměstnanci kuchyně se zapojili do celoživotního vzdělávání, které organizuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity za účelem zvýšení kvality stravování vašich dětí, ale i dětí mladších tří let věku

 

• Spolupracujeme se ZŠ, PPP, SPC, klinickou logopedkou, dětskou lékařkou, stomatologem

 

• Umožňujeme dětem v klidu a radosti prožít jejich dětství

 

Určitě se přijďte s dítětem do mateřské školy podívat, vstoupit můžete kdykoliv …


ZPRÁVY

27.06.2019

PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ

109 fotografie
celá zpráva »»
25.06.2019

KOŤÁTKA NA VÝLETĚ

13 fotografie
celá zpráva »»
21.06.2019

PŘEVZETÍ TITULU EKOŠKOLA V PRAZE

5 fotografie
celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka