Detail zprávy
14.04.2018 ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

se koná v termínu 23. a 24. dubna 2018.

Podle školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pro školní rok 2018/2019 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, k plnění povinné školní docházky může být přijato také dítě narozené od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Další informace naléznete na webových stránkách  Magistrátu města Frýdek-Místek, Odbor školství. kultury , mládeže a tělovýchovy  - http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy/0698665-zapis-do-1-rocniku-zakladniho-vzdelavani-pro-skolni-rok-2018-2019.html

 

 

 


ZPRÁVY

07.06.2019

MOTÝLCI NA VÝLETĚ

24 fotografie
celá zpráva »»
06.06.2019

SLUNÍČKA NA VÝLETĚ

39 fotografie
celá zpráva »»
05.06.2019

KUK A CUK

48 fotografie
celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka