Detail zprávy
09.05.2018 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do Mateřské školy Mateřídouška se koná ve dnech 14. a 15. května 2018 v době od 8:00 do 16:00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ.


Při zápisu je nutné odevzdat vyplněné následující formuláře:
• Žádost o přijetí dítěte
• Vyjádření dětského lékaře

Veškeré formuláře je nutné stáhnout, vytisknout a vyplnit, popř. si je můžete vyzvednout v mateřské škole po dohodě před konáním zápisu.


Děti, pro které je s účinností od 1.9.2018 ředškolní vzdělávání povinné, budou přijaty i v případě, že se nepodrobily pravidelnému očkování.

Ostatní děti musí být před přijetím do mateřské školy očkovány v rozsahu vyplývajícího z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví.


Zákonný zástupce dále předloží:
• Rodný list dítěte
• Občanský průkaz zákonného zástupce


Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8:00 do 16:00 hod i žádosti podané nebo zaslané před zápisem stejnou váhu. Pokud počet žádostí překročí kapacitu školy, rozhodne ředitel školy o přijetí dětí podle kritérií, se kterými budou všichni zákonní zástupci při zápisu seznámeni, zároveň jsou kritéria umístěna mezi formuláři na webových stránkách školy.


K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem  dle spádovosti, kterou určil zřizovatel, statutární město Frýdek-Místek (Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek-k nahlédnutí v oddíle Dokumenty ke stažení - Spádové obvody MŠ).


 


ZPRÁVY

21.06.2019

PŘEVZETÍ TITULU EKOŠKOLA V PRAZE

5 fotografie
celá zpráva »»
14.06.2019

MISTROVSKÝ TURNAJ MŠ

8 fotografie
celá zpráva »»
14.06.2019

KUŘÁTKA NA VÝLETĚ

12 fotografie
V pátek 14. června se třída Kuřátek vydala na výlet vláčkem do nedalekých Hor celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka