Detail zprávy
24.06.2018 MATEŘSKÁ ŠKOLA JE VE FINÁLE SOUTĚŽE S E.ON ENERGY GLOBE

Zapojili jsme se do vyhlašeného projektu  E.ON Energy Globe. Projekt nese název  "Rozvoj ekologických aktivit všemi smysly".  Hodnotící porotu zaujal natolik, že se  dostal do finále 10 nejúspěšnějších projektů v rámci České republiky. Soutěží se v kategoriích - mládež, obec, kutil, stavba, firma.

Projek vychází z letitých zkušeností a nastaveného programu, který je dětem v mateřské škole nabízen a vychovává je k ekologickému cítění. Naši snahou je získat finanční prostředky na vybudování nového rozměrného hmyzího domečku k pozorování větší skupiny dětí.

Pro Vaši představu  - část zpracovaného projektu :

Naše MŠ Mateřídouška se již mnoho let zaměřuje na ekologickou výchovu. Postupnými kroky od sběru papíru, sušené pomerančové kůry, vysloužilých baterií, ale také péče o koutky živé přírody v podobě akvárií s rybičkami, zebřičky či andulky, ale i šneky, vznikl základ ekologické výchovy a osvěty nejen mezi dětmi.  Velkou učebnou pro pozorování a zkoumání se nám stala naše krásná přírodní zahrada, kterou  využíváme jako venkovní učebnu pro  environmentální vzdělávání dětí. Při jejich zrodu byli zapojeni nejen pedagogové, také děti i jejich rodiče.
Na základě těchto postupných kroků  jsme se  v únoru r. 2016  zapojili do projektu „Ekoškolka – děti, rodiče a učitelky pro udržitelný rozvoj“. Na základě auditu, který se konal v květnu 2017,  byl tento mezinárodní titul EKOŠKOLA udělen v Senátu ČR. Cílem tohoto projektu je u dětí rozvíjet ekologické myšlení, cítění a chování. Naše MŠ je jednou z 28 MŠ v ČR, které tento titul získaly a první MŠ v našem městě Frýdek-Místek.
Vytvořili jsme  několik malých projektů, které se týkají energetických úspor, třídění odpadů, ochrany životního prostředí a dalších aktivit v oblasti environmentální výchovy.
Projekty:
• Piktogramy (šetření vodou a elektrickou energií) - na projektu se podílely samy děti, které nakreslily piktogramy. Ty jsou rozmístěny v prostorách celé mateřské školy a upozorňují jak děti, tak i dospělé na šetření vodou a el. energií.
• Rozšíření již stávajícího systému třídění odpadu na jednotlivých třídách o kontejnery na BIO-odpad - již dlouhodobě naše mateřská škola třídí starý papír, plasty i vysloužilé baterie. Nově jsme rozšířili třídění o BIO-odpad.
• Založení "Hřbitova odpadků"  - názorná ukázka rozkladu odpadu v přírodě, možnost průběžného pozorování dětmi. Video o zakládání "Hřbitova odpadků " je možno shlédnout na stránkách školy www.msmateridouska.cz , pod záložkou EKOŠKOLA.
• Z dalších aktivit z oblasti environmentální výchovy:
• Tvoření z recyklovatelného  materiálu
• Pokusy, objevy a pozorování související s poznáváním světa kolem nás
• Péče o zvířátka v koutcích živé přírody
• Hledání pokladu  - akce pořádaná ke Dni  Země
• Návštěva sběrného dvora, protože nás zajímalo, co s odpadem, který se do běžné popelnice nevejde nebo nepatří. Děti si prohlédly místo, kde dochází ke sběru a třídění odpadu.

Každoročně se zapojujeme do projektu MRKVIČKA, ve kterém jsou registrovány mateřské školy se zájmem o ekologickou výchovu (Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina).

MŠ je zařazena do sítě Zelená škola (REMA) a k následné recyklaci odesíláme staré baterie a malé vysloužilé elektrospotřebiče.

V rámci ekologické výchovy a osvěty jsme se účastníme soutěže ve sběru separovaného papíru "Soutěž s panem Popelou " (FCC Česká republika, s.r.o.).

Tradičně pokračujeme ve sběru PET víček pro Charitu sv. Alexandra, Ostrava-Kunčice.

Pro Myslivecké sdružení Baška sbíráme  v podzimním období kaštany a  žaludy, které děti osobně předávají  na tradiční  besedě s myslivci.

Podporujeme péči  o žirafu BENTY v ZOO Ostrava nejen  finančním darem (výtěžek sběru starého papíru) , ale i sběrem suchého pečiva.

Pro lékárenské účely sbíráme pomerančovou, mandarinkou  a citrónovou kůru.


O průběhu soutěže Vás budeme informovat a věříme, že právě náš projekt podpoříte svým hlasem, za který předem děkujeme.


ZPRÁVY

07.06.2019

MOTÝLCI NA VÝLETĚ

24 fotografie
celá zpráva »»
06.06.2019

SLUNÍČKA NA VÝLETĚ

39 fotografie
celá zpráva »»
05.06.2019

KUK A CUK

48 fotografie
celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka