Detail zprávy
07.05.2019 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do Mateřské školy Mateřídouška se koná ve dnech 13. a 14. května 2019 v době od 8:00 do 16:00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ.


Při zápisu je nutné odevzdat vyplněné následující formuláře:
• Žádost o přijetí dítěte
• Vyjádření dětského lékaře

Veškeré formuláře je nutné stáhnout, vytisknout a vyplnit, popř. si je můžete vyzvednout v mateřské škole před konáním zápisu.


Děti, pro které je s účinností od 1.9.2019 ředškolní vzdělávání povinné, budou přijaty i v případě, že se nepodrobily pravidelnému očkování.

Ostatní děti musí být před přijetím do mateřské školy očkovány v rozsahu vyplývajícího z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví.


Zákonný zástupce dále předloží:
• Rodný list dítěte
• Občanský průkaz zákonného zástupce

 

Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8:00 do 16:00 hod. i žádosti podané nebo zaslané před zápisem stejnou váhu. Pokud počet žádostí překročí kapacitu školy, rozhodne ředitel školy o přijetí dětí podle kritérií, se kterými budou všichni zákonní zástupci při zápisu seznámeni, zároveň jsou kritéria umístěna mezi formuláři na webových stránkách školy.


K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem  dle spádovosti, kterou určil zřizovatel, statutární město Frýdek-Místek (Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek-k nahlédnutí v oddíle Dokumenty ke stažení - Spádové obvody MŠ).

 

Co dále nabízí naše mateřská škola?

 

• Pracujeme podle programu Začít spolu (ZaS), který zaručuje všestranný rozvoj dítěte.

 

• MŠ je zapojena do projektu MŠMT s názvem Personální podpora, který je spolufinancován EU – Šablony II. (Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání). MŠ Mateřídouška tyto finanční zdroje využije ve školním roce 2018/2020 na financování pracovní pozice – školního asistenta, investuje do vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím mentora – odborníka z praxe.

 

• Navazujeme na výchovu dítěte v rodině, podporujeme spoluúčast rodičů.

 

• Na základě myšlenky škola hrou uskutečňujeme předškolní vzdělávání  prožitkovou formou.

 

• Samozřejmostí je rozvíjení školní připravenosti budoucích školáků po všech stránkách dětské osobnosti (fyzické, psychické i emocionálně sociální).

 

• Realizujeme nadstandardní aktivity – grafomotoriku a logopedii. Rodiče mají možnost děti přihlásit do projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MS, do zájmové činností, základy hry - šachy.

 

• Cíleně se zaměřujeme na environmentální výchovu, vzdělávání je přenášeno do přírody, umožněn přímý kontakt dětí s přírodou. Za své mnohaleté ekologické aktivity získala ocenění E.ON ENERGY GLOBE 2018. Je nositelem titulu EKOŠKOLA s právem užívání do roku 2021.

 

• Dopřáváme dětem dostatek vydatného pohybu venku i ve třídách.

 

• Respektujeme zásady zdravého životního stylu a psychohygieny.

 

• V mateřské škole pracuje 100% kvalifikovaný personál.

 

• Školní stravování je zabezpečeno ve vlastní kuchyni, zaměstnanci kuchyně se zapojili do celoživotního vzdělávání, které organizovala Lékařská fakulta Ostravské univerzity za účelem zvýšení kvality stravování vašich dětí, ale i dětí mladších tří let věku. Mateřská škola se registrovala do projektu Zdravá školní jídelna a usiluje o získání daného certifikátu.

 

• Spolupracujeme se ZŠ, PPP, SPC, klinickou logopedkou, dětskou lékařkou.

 

• Umožňujeme dětem v klidu a radosti prožít jejich dětství.


ZPRÁVY

11.02.2020

Druhá schůzka Ekotýmu ve školním roce 2019/2020

22 fotografie
  V úterý 11. února 2020 jsme se sešli v odpoledních hodinách na tříd celá zpráva »»
07.02.2020

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ

7 fotografie
  S dětmi ze třídy Kuřátko jsme se zapojili do soutěže a účastnili pr celá zpráva »»
04.02.2020

Divadelní představení - Průzkumníci v lese

19 fotografie
  V úterý 4.2.2020 přijelo za dětmi divadlo LETADLO s krásnou pohádkou , celá zpráva »»
[Všechny zprávy]
slunicka motylek kotatka kuratka