top of page

3. schůzka ekotýmu v tomto školním roce

V úterý 20. června 2023 proběhla poslední schůzka ekotýmu. Tento školní rok nás provázelo téma VODA, proto se k vodě vztahoval i plán činností, který si každá třída vytvořila individuálně

v návaznosti na analýzu vody. Společně s dětmi a jejich rodiči jsme zhodnotili, jak se nám podařilo splnit vytyčené cíle a úkoly. Jedním z cílů bylo vybudování svodů na zahradním domku pro zachycení dešťové vody a umístění nádrže na vodu k domku tak, aby děti mohly využívat dešťovou vodu k zalévání rostlin na školních záhonech. Tento úkol se nám zatím splnit nepodařilo, ale věříme, že jej s pomocí pana školníka do konce prázdnin dokončíme. Na konci našeho setkání nám tatínek Elenky ze třídy Koťátko (zaměstnanec podniku Povodí Odry)

s pomocí dětí předvedl ukázku filtrace znečištěné vody. Během tohoto experimentu jsme si povídali o vodě, ale také o plánech ekotýmu v příštím roce – čeká nás nové téma ODPADY a na jaře audit Ekoškoly.
コメント


bottom of page