top of page

Den Ekoškoly 2023

Ekoškoly na celém světě slaví 7. listopadu svůj svátek. Připojila se i naše školka a každá třída měla v tento den svůj program zaměřený na ekologii.

Paní učitelky ze třídy Sluníčko si pro děti připravily kvíz podle televizní soutěže „Máme rádi Česko“ s názvem „Máme rádi Ekoškolu“. Otázky byly zaměřené nejen na letošní téma ODPADY, ale celkově na všechna témata Ekoškoly a doplněny hudebními hádankami. Na školní zahradě poté děti hledaly barevné vršky od PET lahví, třídily je podle barev a sestavovaly z nich obrázky.

Motýlci zpracovávali obrázkovou analýzu k tématu ODPADY. Prošli celou mateřskou školu, kde hledali nádoby na tříděný odpad. V chodbě u ředitelny našli také kontejner na použité baterie. Paní uklízečka Mirka jim prezentovala, jak naše školka nakládá s odpady. Poté za asistence paní kuchařky ve skladu potravin zjišťovali, zda škola nakupuje potraviny ve velkých baleních.

Kuřátka si v rámci týdenního tématu "Ekoškola slaví" vytvořila zeměkouli otiskováním dlaní a shlédla naučný pořad "Odpady se hromadí" promítaný projektorem na strop třídy. V centrech aktivit děti prováděly činnosti zaměřené na ekologii. Poté se třída vydala na procházku do okolí školky a blízkého parku, kdy děti monitorovaly umístění popelnic na tříděný odpad a povídali si o tom, co do které popelnice patří.

Děti ze třídy Koťátko se tento den vypravily na výlet k řece Morávce. Na cestu si připravily kartonové paletky, na které cestou nalepovaly barevné přírodniny, aby si kousek přírody mohly odnést do školky. Cestou pozorovaly podzimní přírodu, barevné listí na stromech i pod stromy, všímali si, jak se příroda chystá na zimu. Z mostu se jim naskytl dobrý výhled na řeku, povídaly si o tom, odkud a kam teče, zhodnotily, kolik je v ní vody a přemýšlely, co v ní žije. Rozmlouvaly také o tom, jak je voda významná pro život a jak je důležité ji chránit a neplýtvat sní. Bohužel jsme neviděli jen krásnou přírodu, ale také v trávě pohozené odpadky. Shodli jsme se na tom, že se nám to vůbec nelíbí a zamysleli se nad tím, jak by to na světě vypadalo, kdybychom všichni odhazovali odpadky na zem. Cestou zpátky jsme se vraceli sídlištěm kolem barevných popelnic a tak jsme si zopakovali, jak správně třídíme odpady. I když jsou děti ještě malé, mnohé z nich už umí třídit lépe než někteří dospěláci. Výlet k řece jsme si moc užili. Sluníčko nám svítilo už od rána a byl to moc příjemný den.

Věříme, že Světový den Ekoškol obohatil děti naší mateřské školy o spoustu vědomostí a řadu zajímavých poznatků, které budou základem jejich ekologického smýšlení v budoucnosti.

Comments


bottom of page