top of page

Druhá schůzka velkého ekotýmu

Ve středu 24. ledna 2024 jsme se sešli na druhé schůzce velkého ekotýmu v tomto školním roce.  Po přivítání a seznámení s průběhem schůzky jsme se podívali na graficky znázorněné ekotýmy tříd. Poté jsme si ukázali analýzy jednotlivých tříd na téma ODPADY, které nás tento rok provází

a naplánovali úkoly do příští schůzky.  Diskutovali jsme také o tom, jak děti přenáší své znalosti

a dovednosti do svých rodin a jak se nám daří třídit odpady doma. Všem děkujeme za účast

a podporu naší mateřské školy. Nyní již na třídách vytváříme ekokodexy a věnujeme se plánu činností. Těšíme se na další setkání.

Na jaře čeká starší děti z naší školky exkurze na Frýdeckou skládku, kterou se nám podařilo zajistit. Comments


bottom of page