top of page

Frymík na návštěvě v Mateřídoušce

V úterý 20. září navštívila naši mateřskou školu velká šachová figurka – Frymík. Děti se zábavnou formou seznámily s hrou šachy, společně si postavily šachové království, zahrály si na jednotlivé figurky. Členové Beskydské šachové školy se tímto způsobem snaží podnítit mezi dětmi zájem

o hru šachy, která u dětí rozvíjí logické i abstraktní myšlení, představivost, fantazii a nesporně má

i výchovný vliv.
Комментарии


bottom of page