top of page

Keramický kroužek

V letošním školním roce byl otevřen kroužek keramiky pod hlavičkou SVČ Klíč F-M. Přihlášené děti ve věku 5 až 6 let se v 15-ti lekcích naučily tvořit z keramické hlíny. Získaly tak novou zkušenost, při které si rozvíjely svou kreativitu a tvořivost. Výrobky si průběžně odnášely domů

a měly z nich velikou radost.Comments


bottom of page