top of page

Koťátka oslavila DEN VODY

Ve středu 22. března jsme s Koťátky slavili DEN VODY. Přišel k nám na návštěvu tatínek Elenky, který je vodohospodářem v podniku Povodí Odry a který si pro děti připravil zajímavý program.

S dětmi si povídal o tom, jak je voda pro život důležitá, kde všude se nachází a přiblížil jim koloběh vody v přírodě. Děti si již v průběhu týdne namalovaly každý svůj kousek vody – pramínek, kousek potůčku či řeky apod. Společně pak vytvořili schéma, díky kterému děti viděly, jak voda v přírodě putuje.

Děti se také dozvěděly, co je to úpravna vody, jak se voda čistí, kudy a jak se dostane třeba až

k nám do školky a co se děje se znečištěnou vodou. Zjistily, co je to vodojem a k čemu slouží. Ke schématu řek děti následně postavily domečky, které propojily potrubím s vodojemem.

Dětem se moc líbily experimenty s vodou – pomohly vyrobit „filtrační zařízení“ na čištění vody

a vyzkoušely si pomocí lakmusových papírků čistotu vody ve skleničkách.

Na závěr každý dostal tašku plnou dárečků. Moc tatínkovi Elenky děkujeme za podnětnou besedu, spoustu užitečných informací i všechny dárečky.

Následující den jsme se vydali na vycházku k řece Morávce. Pozorovali jsme, kolik je v řece vody, povídali si o tom, odkud a kam řeka teče, jestli je voda v řece pitná, jak a kde se voda čistí, jaká zvířátka v řece žijí. Děti pozorovaly probouzející jarní přírodu a těšily se z teplého jarního dne.
Comments


bottom of page