top of page

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Děti z MŠ Mateřídouška si rozvíjely své pohybové schopnosti pod záštitou projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Vedly je k tomu pedagogové ve třídě Sluníčko, Koťátko, Kuřátko a Motýlek, kteří jim byli dobrým příkladem.

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT.V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

  1. Přirozená cvičení

  2. Obratnost

  3. Dovednosti s míčem

  4. Rozvíjení poznání

  5. Netradiční činnosti


První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost. Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm. Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech.

S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti. Každé dítě má svůj sešit, do kterého si lepí nálepky podle plněných úkolů. Od Sokola také děti dostaly omalovánky, medaile, diplomy a plážový nafukovací míč. Pro velký úspěch projektu mezi dětmi i pedagogy se na příští školní rok zaregistrujeme zas.
bottom of page