top of page

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky - 6. ročník

Všechny třídy naší Mateřské školy Mateřídouška byly zapojeny do projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY. Tento projekt se zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností, nabízí dětem další podněty spojené se zdravým pohybem. Podporuje první zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splněných úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Plnění jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Děti si donesou domů medaile a sešity se splněnými úkoly. V sešitě je také úkol pro mámy a táty, můžete si jej společně splnit.

SOKOL V LÉTĚ NA VÝLETĚ – prázdniny jsou dobou výletů. Zajímavé tipy na výlety po České republice se sokolíkem Pepíkem najdete na WWW.SESOKOLEMDOZIVOTA.CZ
Commentaires


bottom of page