top of page

Téma "Poznej svoje tělo" u Kuřátek

Ve druhé polovině měsíce listopadu jsme u Kuřátek otevřeli velké téma „POZNEJ SVOJE TĚLO“, abychom se dozvěděli, jak naše tělo vypadá a funguje. Tělo jsme si prohlédli nejprve zvenku - spočítali jsme, kolik máme rukou, nohou, očí, uší….Změřili jsme se a porovnávali, kdo je větší či menší. Nejvíce nás ale zajímalo, co se ukrývá uvnitř našeho těla. Pomocí encyklopedií, obrázků

a dalších názorných pomůcek jsme zjistili, že pod kůží máme svaly, kosti, nervy, cévy a řadu zajímavých orgánů. Důkladně jsme se věnovali také lidským smyslům. Společně jsme přišli na to, že se mezi smysly počítá hmat, sluch, zrak, čich a chuť. Řekli jsme si, k čemu nám smysly slouží

a který orgán k danému smyslovému vnímání využíváme. Nesměla chybět písnička „Hlava, ramena, kolena, palce…“ a několik nových říkanek o lidském těle.
bottom of page