top of page

Tři králové u Koťátek

Na začátku nového roku se děti seznámily s příběhem tří králů. Vyrobily si papírové koruny, zahrály divadlo o třech králích a naučily se písničku "My tři králové jdeme k vám", kterou na konci týdne zazpívaly provozním zaměstnancům naší MŠ. Mimo jiné procvičovaly jemnou motoriku např. při zdobení korun či písmen barevnými kamínky, modelováním hvězdiček

z plastelíny, zatloukáním tvarů na podložku apod. Procvičovaly stříhání a geometrické tvary, skládaly písmena podle předlohy. Starší děti procvičovaly vyvození první hlásky ve slově.Comments


bottom of page