top of page

Výtvarná soutěž - Ruku v ruce ke správné hygieně rukou

Státní zdravotní ústav připravil pro děti výtvarnou soutěž u příležitosti Světového dne hygieny rukou, který připadá na 5. května s názvem „Ruku v ruce ke správné hygieně rukou“. Tento den je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO), upozorňuje na význam mytí rukou jako klíčového preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění, včetně nemoci Covid-19. Cílem bylo školám pomoci, aby si děti upevnily správné hygienické návyky. Děti tvořily na dané téma dle své fantazie. Mohly se zamyslet nad tím, co vše jim dodržování správných hygienických návyků může přinést dobrého, jaký je význam správného mytí rukou a co znamená hygiena rukou v dnešní době. Posuďte sami, jak se dětem obrázky a výrobky povedly.bottom of page