O děti se starají:

Buštíková Martina (e-mail: ms.materidouska.bustikova@seznam.cz)

Bc. Pokorná Eva (e-mail: ms.materidouska.pokorna@seznam.cz)

Kontakt:

Tel. číslo: 778 711 867

slunicko_edited.png

Štensová Dagmar, DiS
školní asistent

Naše prožitky s námi bude sdílet maskot Žáček Knoflíček a jeho památníček, který bude spojením mezi Vaší rodinou a námi. Každý pátek vylosujeme jedno sluníčko (chlapečka nebo holčičku),ten si památník s Knoflíčkem odnese na sobotu a neděli domů, přišije Knoflíčkovi na šaty jeden skutečný knoflík a zdokumentuje, co všechno spolu se svými nejbližšími o víkendu prožil. Moc se těšíme na všechna překvapení, které nás budou v památníčku čekat.

Třídní vzdělávací program Barevné putování Žáčka Knoflíčka třídy Sluníčko byl vypracován na základě ŠVP a charakterizuje vedení této třídy pro školní rok 2020/2021. K dosažení plnění TVP budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, hudební výchovu, zpěv, kreslení, malování, modelování a další výtvarné činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování a další využití prožitkového učení. Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Plánované aktivity jsou v souladu s kulturními hodnotami a přírodními podmínkami naší země. Přirozeným a přiměřeným způsobem budeme vést děti k šetření energií a ochraně životního prostředí. TVP není striktně daný, v průběhu školního roku dáme prostor dětem k vyjádření vlastních přání, budeme také přihlížet k potřebám dětí nebo k situacím vyplývajících z ročních období, svátků, akcí konaných v mateřské škole nebo ve Frýdku – Místku.

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI TVP:

 

MŮJ SVĚT

 • Ahoj kamarádi!

 • Moje město

 • Těším se do školy

 • Vesmír

 

KOUZELNÝ SVĚT PŘÍRODY

 • Přírodní jevy

 • Den Země

 • Jak kapka vody cestovala

 • Pyramidáčkovo dobrodružství

 • Chceme žít v čistém světě

 

ČLOVĚK A SVĚT

 • Už vím, proč se podobám svým rodičům

 • Předcházíme úrazům

 • Ten dělá to a ten zas tohle

 • Chceme žít zdravě

 

ČAS - CO BYLO, JE A BUDE ?

 • Cesta do minulosti

 • Kalendář

 • Cesta do budoucnosti

 • Pohádka o dvanácti měsíčkách