top of page

O děti se starají:

Buštíková Martina (e-mail: bustikova@msmateridouska.cz)

Bc. Pokorná Eva (e-mail: pokorna@msmateridouska.cz)

školní asistentka: Renáta Neckařová

Kontakt:

Tel. číslo: 778 711 867

slunicko_edited.png

Naše třída se jmenuje SLUNÍČKO a je třídou heterogenní. Ve třídě nás v letošním roce čeká mnoho nového. V naší skupině je 27 dětí. „Sluníčkový“ tým tvoří  15 chlapců a 12 děvčat.

Naše prožitky s námi bude sdílet maskot Žáček Knoflíček a jeho památníček,

který bude spojením mezi Vaší rodinou a námi. Každý pátek vylosujeme jedno

sluníčko (chlapečka nebo holčičku), ten si památník s Knoflíčkem odnese

na sobotu a neděli domů, přišije Knoflíčkovi na šaty jeden skutečný knoflík

a zdokumentuje, co všechno spolu se svými nejbližšími o víkendu prožil.

Moc se těšíme na všechna překvapení, které nás budou v památníčku čekat.

Třídní vzdělávací program: Knoflíčka už děti znají, společně svět poznávají.

Třídní vzdělávací program třídy Sluníčko byl vypracován na základě ŠVP. K dosažení plnění TVP budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, hudební výchovu, zpěv, kreslení, malování, modelování a další výtvarné činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování a další využití prožitkového učení. Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

I v letošním školním roce se budeme věnovat zahradě, sklízet to, co jsme zasadili v loňském školním roce a sadit nové rostliny, zeleninu nebo bylinky. Sklízené suroviny zpracujeme a vychutnáme si jejich chuť a radost z toho, jak se nám péče o záhonky povedla.

TVP není striktně daný, v průběhu školního roku dáme prostor dětem k vyjádření vlastních přání, budeme také přihlížet k potřebám dětí nebo k situacím vyplývajících z ročních období, svátků, akcí konaných v mateřské škole nebo ve Frýdku – Místku.

 

TVP okruhy

  1. S úsměvem jde všechno líp – zaměření na adaptaci dětí, dodržování třídních pravidel, seznámení se školkou, kamarády, prostředím MŠ

  2. Když je noc dlouhá a den krátký – zaměření na zimní čas, tradice, zvyky, počasí, poznávání lidského těla

  3. Dívej se a uvidíš – zaměřeno na měsíc knihy, zdravou výživu a ekologii v souvislosti s oslavou Dne Země

  4. Vše je zázrak co se stane, nic nemáme zakázané – zaměření na svátek maminek, kde bydlím, svátek dětí

knoflíček.jfif

Štensová Dagmar, DiS
školní asistent

bottom of page