O děti se starají:

Buštíková Martina (e-mail: ms.materidouska.bustikova@seznam.cz)

Bc. Pokorná Eva (e-mail: ms.materidouska.pokorna@seznam.cz)

Kontakt:

Tel. číslo: 778 711 867

slunicko_edited.png

Štensová Dagmar, DiS
školní asistent

Ve třídě Sluníčko nás v letošním roce čeká mnoho nového. V naší skupině je 26 dětí. „Sluníčkový“ tým tvoří 12 chlapců a 14 děvčat.

Naše prožitky s námi bude sdílet maskot Žáček Knoflíček a jeho památníček, který bude spojením mezi Vaší rodinou a námi. Každý pátek vylosujeme jedno sluníčko (chlapečka nebo holčičku), ten si památník s Knoflíčkem odnese na sobotu a neděli domů, přišije Knoflíčkovi na šaty jeden skutečný knoflík a zdokumentuje, co všechno spolu se svými nejbližšími o víkendu prožil. Moc se těšíme na všechna překvapení, které nás budou v památníčku čekat.

 

Třídní vzdělávací program (TVP): S Knoflíčkem za poznáním.

Třídní vzdělávací program třídy Sluníčko byl vypracován na základě školního vzdělávacího programu a charakterizuje vedení této třídy pro školní rok 2021/2022. K dosažení plnění TVP budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, hudební výchovu, zpěv, kreslení, malování, modelování a další výtvarné činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování a další využití prožitkového učení. Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

I v letošním školním roce se budeme věnovat zahradě, sklízet to, co jsme zasadili v loňském školním roce a sázet nové rostliny, zeleninu nebo bylinky. Sklízené suroviny zpracujeme

a vychutnáme si jejich chuť a radost z toho, jak se nám péče o záhonky povedla.

TVP není striktně daný, v průběhu školního roku dáme prostor dětem k vyjádření vlastních přání, budeme také přihlížet k potřebám dětí nebo k situacím vyplývajících z ročních období, svátků, akcí konaných v mateřské škole nebo ve Frýdku – Místku.

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI TVP:

 

MŮJ SVĚT

 • Ahoj kamarádi!

 • Moje město

 • Těším se do školy

 

KOUZELNÝ SVĚT PŘÍRODY

 • Den Země

 • Zvířátka a jejich mláďátka

 • Pyramidáčkovo dobrodružství

 • Chceme žít v čistém světě

 

ČLOVĚK A SVĚT

 • Lidské tělo

 • Oči, uši, pusa, nos

 • Ten dělá to a ten zas tohle

 

ČAS - CO BYLO, JE A BUDE ?

 • Kalendář

 • Pohádka o dvanácti měsíčkách

 • Ráno, poledne, večer