top of page

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

Členské příspěvky budou ve školním roce 2023/2024 využívány na:

- Mikulášský balíček

- Karneval

- Cesta za pokladem

- Den dětí s drobným dárečkem

- Pasování předškoláků

- Zahradní slavnost - DEN RODINY

- Výlet do ZOO s předškoláky

- Třídní výlety

- Portfolia pro děti - šanony

-Kultura dle aktuální nabídky (divadla, muzikohrátky...)

-----------------------------------------------

- Papíry, omalovánky

- Barvy do tiskárny

- Další akce MŠ

 

 

Plánované akce pro rok 2023/2024

 

- Podzimní úklid zahrady

- Drakiáda

- Jarní otvírání zahrady s opékáním špekáčků

- Den rodiny

- Výlet podzim/jaro/léto

- Pravidelná posezení u kávičky pro rodiče

- Celoroční sběr papíru

- Setkání s odborníkem na zdravou výživu u dětí

 

!!! Ze sběru papíru a výtěžku z karnevalu budeme financovat autobusovou do divadla !!!

bottom of page