top of page
ŠKOLNÉ

Upozornění rodičům:

 

Na základě stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání magistrátem města Frýdku-Místku na 800 Kč měsíčně je nutno od 1. 9. 2024 navýšit limit platby inkasa.

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025:

Na základě usnesením 42. schůze Rady města Frýdek-Místek, se stanovuje měsíční výše úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v mateřských školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Frýdek-Místek, na období školního roku 2024/2025 na 800 Kč za měsíc. Dle ustanovení

§ 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 6 odst. 1,2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolní vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Děti, které k 31. 8. 2024 dosáhly 5-ti let jsou z platby osvobozeny. Plné znění dokumentu bude vydáno ve směrnici ke stanovení úplaty pro školní rok 2024/2025.

STRAVNÉ

Mateřská škola je zapojená do projektu Zdravá školní jídelna. Certifikát (číslo certifikátu - 119-072019) Zdravé školní jídelny vydal Státní zdravotní ústav v Praze dne 8. 7. 2019 a předán pracovnicemi KHS MSK dne 10. 7. 2019. Certifikát Zdravé školní jídelny opravňuje držitele - MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek - k užívání titulu "ZDRAVÁ  ŠKOLNÍ  JÍDELNA".

ZMĚNA od 1. 9. 2023 se upravuje pro obě kategorie:

Platba stravného je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb., finanční limity v Kč.
45,- /na den - celodenní strava-děti do 6-ti let
49,- /na den - celodenní strava-děti nad 6 let
Pitný režim je součásti ceny stravného.

 


TERMÍNY PLATEB

Úhrada poplatků stravného a školného - bezhotovostní platba formou vámi zadaného inkasního příkazu.

Splatnost poplatků za stravování a úplatu za předškolní vzdělávání  v hotovosti (ve výjimečných případech) do

15. dne v měsíci.


OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE

 • stravu lze odhlásit nejpozději den předem do 13:00 (v pondělí nebo po dni pracovního volna do 7:00 na daný den)

 • oběd si lze vyzvednout pouze první den neplánované nepřítomnosti v době od 11:00 do 11:15

 • odhlašovat můžete:

  • písemně do docházky v šatně

  • e-mailem: jidelna@msmateridouska.cz

  • telefonicky:

   • 778 747 569 (vedoucí školní jídelny)

   • 778 771 867 (tř. Sluníčko)

   • 778 712 791 (tř. Motýlek)

   • 778 712 063 (tř. Koťátko)

   • 778 712 310 (tř. Kuřátko)

bottom of page