top of page

O děti se starají:

Buštíková Martina, zástupkyně ředitelky školy (e-mail: bustikova@msmateridouska.cz)

Divišová Marie, učitelka (zástup: Alexandra Štvrtňová)

školní asistentka: Veronika Bednárová

Kontakt:

Tel. číslo: 778 711 867

slunicko_edited.png

Naše třída se jmenuje SLUNÍČKO a je třídou heterogenní. Ve třídě Sluníčko nás

v letošním roce čeká mnoho nového. V naší skupině je 27 dětí. „Sluníčkový“ tým

tvoří 17 chlapců a 10 děvčat. Naše prožitky s námi bude sdílet maskot

Kostkáček a jeho památníček, který bude spojením mezi Vaší rodinou a námi.

Každý pátek vylosujeme jedno dítě, to si památník s Kostkáčkem odnese na

sobotu a neděli domů, vybarví Kostkáčkovi jeden čtvereček na šatech

a zdokumentuje, všechno, co spolu se svými nejbližšími o víkendu

prožilo. Moc se těšíme na překvapení, která nás budou v památníčku čekat.

Třídní vzdělávací program: Kostkáčkova dobrodružství.

Tento školní rok budeme využívat výukové programy „Kostičky“, které jsou zaměřeny na různé oblasti vzdělávání dětí (hudba, příroda, rodina) a jsou zpracovány pro děti předškolního věku. Třídní vzdělávací program třídy Sluníčko byl vypracován na základě ŠVP. K dosažení plnění TVP budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, hudební výchovu, kreslení, malování, modelování a další výtvarné činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování

a další formy prožitkového učení. V letošním školním roce jsme prostředí třídy upravili s ohledem na vysoký počet chlapců tak, aby bylo motivující a přispívalo k úspěšnému a všestrannému rozvoji dětí.

I v tomto školním roce se budeme věnovat práci na naší školní zahradě. Děti sklidí, co zasadily

v loňském školním roce a osadí záhonky novými rostlinami. Budou pěstovat zeleninu, květiny nebo bylinky. Sklízené suroviny zpracujeme a vychutnáme si jejich chuť. Přirozeným a přiměřeným způsobem budeme vést děti k šetření energií a k ochraně životního prostředí.

TVP není striktně daný, v průběhu školního roku budou mít děti prostor k vyjádření vlastních přání, budeme také přihlížet k individuálním potřebám dětí nebo k situacím vyplývajícím z ročních období, svátků, akcí konaných v mateřské škole nebo ve Frýdku – Místku.

 

TVP okruhy:

  1. S úsměvem jde všechno líp – zaměření na adaptaci dětí, dodržování třídních pravidel, seznámení se školkou, kamarády, prostředím MŠ

  2. Když je noc dlouhá a den krátký – zaměření na zimní čas, tradice, zvyky, počasí, poznávání lidského těla

  3. Dívej se a uvidíš – zaměření na měsíc knihy, zdravou výživu a ekologii v souvislosti s oslavou Dne Země

  4. Vše je zázrak, co se stane, nic nemáme zakázané – zaměření na svátek maminek, rodinu a bydliště, svátek dětí

Štensová Dagmar, DiS
školní asistent

bottom of page