top of page

O děti se starají:

Klimánková Petra (e-mail: klimankova@msmateridouska.cz)

Veronika Vomáčková, DiS. (e-mail: vomackova@msmateridouska.cz)

asistentka pedagoga: Mgr. Naděžda Satolová

Kontakt:

Tel. číslo: 778 712 063

kotatko_edited.png

V tomto školním roce se s Koťátky vydáme do světa pohádek, protože se říká, že pohádky patří k dětem a děti zase k pohádkám. Děti se budou prostřednictvím pohádek seznamovat s reálným světem.

 

Třídní vzdělávací plán není striktně daný, přistupujeme k němu jako k „živému materiálu“, který se vyvíjí

a mění na základě aktuálních potřeb dětí, situací ve třídě, v mateřské škole i ve městě nebo například vzhledem k přírodním podmínkám. Naším cílem je vzbudit v dětech přirozenou zvídavost, touhu po poznání, experimentování a objevování zákonitostí okolního světa. 

bottom of page