top of page

O děti se starají:

Žišková Dana (e-mail: ziskova@msmateridouska.cz)

Bc. Habernalová Alena (e-mail: habernalova@msmateridouska.cz)

školní asistentka: Veronika Bednárová

Kontakt:

Tel. číslo: 778 712 791

motylek_edited.png

Štensová Dagmar, DiS
školní asistent

Třídní vzdělávací program třídy Motýlek s názvem „POHÁDKY A HRY Z KOUZELNÉ SKŘÍNĚ“ vychází ze školního vzdělávacího programu „Už vím proč“ a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Důležitým dokumentem je také Kurikulum programu Začít spolu, podle kterého MŠ pracuje.

TVP  bude u děti rozvíjet  fantazii a snažit se propojit svět pohádek se světem reálným a děním okolo nás.

TVP není striktně daný, v průběhu školního roku dáme prostor dětem k vyjádření vlastních přání. Přihlížíme k individuálním potřebám dětí a společně vytváříme pozitivní klima třídy. Výchovně vzdělávací činnosti jsou prováděný i při pobytu venku přes všechny roční doby. Preferujeme spolupráci s rodinou a vzájemnou komunikaci.

bottom of page