top of page

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

V tomto školním roce se věnujeme tématu ODPADY.

 

Ekotéma Odpady vás vede k principu, že správný odpad je ten, který nevzniká. A když už vzniká, tak je důležité řešit, co vše můžete udělat, aby jen naprosté minimum skončilo ve směsi. Budeme se tedy zabývat minimalizací odpadu, tříděním, znovu-využíváním, výměnami, opravami věcí atd.  Budeme zjišťovat, jaké druhy odpadu můžeme nejen ve školce, ale i doma vytřídit, zamyslíme se nad tím, jak by se dal odpad dále využít.

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

stažený soubor.jfif

V tomto školním roce se věnujeme tématu VODA.

 

Voda je jedním z nejcennějších zdrojů na naší planetě a jen mizivé procento celkového množství vody je použitelné k pití. Přicházíme s ní do styku každý den. Každý den tedy můžeme ovlivnit, kolik vody spotřebujeme a jak bude vypadat až odteče z našeho domu (školy).

 

V rámci Ekoškoly se blíže seznámíme s významem vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvíme se, odkud se bere voda v kohoutku v naší mateřské škole a kam putuje voda odpadní. Budeme hledat možné úspory vody např. obnovíme cedulky upozorňující na šetření vodou při mytí rukou. Zamyslíme se i nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou. Budeme zjišťovat, jakou vodu v naší mateřské škole pijeme. Na Ekotýmu se seznámíme i s principy šetrného úklidu a popřemýšlíme, co již využíváme ve školce a jaký prostředek můžeme ještě vyměnit za šetrnější.

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

piktogramy_temata_strom.jpg

V tomto školním roce se věnujeme tématu PROSTŘEDÍ ŠKOLY.

Prozkoumáme vnitřní i vnější prostředí mateřské školy. S dětmi budeme pátrat z jakých materiálů jsou vyrobeny jejich hračky, nábytek a herní prvky na zahradě. Zjistíme, kolik máme rostlin a kdo je zalévá. Budeme hledat možnosti, jak se do péče o rostliny zapojit. Děti se budou vyjadřovat k tomu, co se jim líbí, nebo co by chtěly ve školce a v jejím okolí změnit. Budou moci navrhnout i výzdobu školky (kde je nejlepší místo pro nástěnku, obrázky) či úpravy zahrady.

bottom of page