top of page

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

IČO:

 

Název:

 

Adresa:

 

E-mail:

 

FCB:

 

Číslo účtu:

 

Předsedkyně spolku:

 

Místopředsedkyně spolku:

Členové výboru:

 

Koordinátor spolku za MŠ:

Třídní důvěrníci:  

09677976

 

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

 

J. Božana 3141, Frýdek-Místek, 738 01

 

ms.materidouska@seznam.cz

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška

 

2301909356/2010      (Fio Banka)

 

Mgr. Martina Matýsková, DiS.

 

Romana Vladárová

 

Bc. Alena Habernalová, Jana Ondrušíková

 

Bc. Alena Habernalová (uč. třídy Motýlek)

Třída Motýlek - Kateřina Kolářová

Třída Sluníčko - Šárka Ježková

Třída Koťátko - Veronika Rajnochová

Třída Kuřátko - Lucie Humplíková

Milí rodiče, příspěvek do Klubu dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. byl schválen výborem na školní rok  2023/2024  takto:

  • členský příspěvek ve výši 800Kč /dítě /rok. 

  • členský příspěvek  pro dospělé, kteří se chtějí stát členem činí 30Kč/ rok ( dobrovolný).

Příspěvek je možno uhradit najednou nebo ve dvou splátkách ( září, únor ) v hotovosti na své třídě oproti podpisu.

(Všichni členové musí mít vyplněnou přihlášku).

V případě nutné potřeby můžete domluvit splátky individuálně.

Z členských příspěvků budou hrazeny aktivity viz. plán činnosti na letošní školní rok a kulturní program pro děti.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě potřeby vystavení příjmového dokladu za členský příspěvek mne kontaktujte na email:

habernalová@msmateridouska.cz

Další dotazy na e-mailu: 

habernalova@msmateridouska.cz (zástupce za MŠ)

                                   

 

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají
o výchovu dětí a práci školy. Je to dobrovolné sdružení, které vzniklo potřebou navázat bližší spolupráci mezi Mateřskou školou a rodiči. Partnerství školy a rodičů je významnou částí i v programu Začít spolu, ve kterém “škola” pracuje.

Cílem spolku je vytvoření komunitní společnosti zaměřené na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání, např. pomoc při organizování různých akcí a exkurzí, zajištění různorodého spotřebního materiálu, předávání nápadů, tipů, zajímavé inspirace a zprostředkování netradičních zážitků pro děti. Dalším cílem spolku je pořádání různorodých akcí, podpora sportovních aktivit, vzdělávání rodičů, získávání materiálních a finančních prostředků pro zlepšení výchovně-vzdělávacích činnosti a prostředí školy.

Děkujeme za spolupráci.

bottom of page