top of page

Den rodiny

Rodina je místo, kde člověk nalezne lásku, porozumění, podporu, úctu k sobě i ostatním, přátelství, pocit jistoty a bezpečí, sebepoznání, načerpá novou energii, získá zkušenost, že lidský život a city jsou důležitější než vše ostatní.

Čas strávený aktivně s rodinou byl cílem odpolední zahradní slavnosti, která se konala

u příležitosti Mezinárodního dne rodiny v pátek 20. května v areálu naší školní zahrady. Děti předvedly vystoupení plné básniček a písní. S pásmem veselých tanečků vystoupil taneční kroužek paní Šodkové. A pak už na děti a jejich rodiče čekala řada sportovních soutěží

a výtvarného tvoření.

Věříme, že si každý malý i velký účastník Den rodiny na naší zahradě skvěle užil a budeme se těšit na další společnou akci. Děkujeme rodičům za účast na tomto krásném odpoledni. Velké díky patří těm, kteří se zapojili do pečení dobrot pro náš bufet, nebo pomohli s přípravou a úklidem.
Comments


bottom of page