top of page

Jarní muzikohrátky

Děti z naší mateřské školy přijela navštívit a hudebně obohatit lektorka muzikoterapie

Mgr. Vlaďka Gavlasová. Tento hudebně prožitkový program dětem umožnil seznámit se

s relaxačními hudebními nástroji jako jsou zvonkohry, brumla, tibetské mísy, indiánská flétna siyotanta... Se zatajeným dechem děti naslouchaly tónům těchto neobyčejných hudebních nástrojů. Před samotným bubnováním si děti zahrály na tělo ,,bodymusic”, napodobovaly rytmus dle paní lektorky. Poté si sborově zazpívaly píseň o jaru a písně dle vlastního výběru. Společným zážitkem bylo bubnování v ,,bubnovacím kruhu”, kde si mohly buben osahat a zahrát si na něj. Na závěr proběhla relaxace, pomocí zvonkohry koshi.

Commentaires


bottom of page