ANALÝZA

Druhým krokem Ekoškoly je Analýza . Té je potřeba věnovat se hned na začátku, protože
nám poskytuje představu o tom, jak na tom škola v daném tématu je. Ukazuje nám, jaké
jsou v tématu silné a slabé stránky školy a na co by se měli zaměřit v dalším kroku.

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Na nástěnce Ekoškoly na jednotlivých třídách můžete vidět výsledky Analýzy. Zjistili jsme silné, ale i slabé stránky naší mateřské školy v otázkách tématu Jídlo a svět.


Konkrétně jsme se zaměřili na tyto otázky:
1. Dostávají děti k jídlu (syrové) ovoce a zeleninu?
2. Je ovoce a zelenina, které děti ve škole dostávají, českého původu?
3. Využíváte ve školce výpěstky ze školní zahrady? Jakým způsobem?
4. Jak často zařazuje školka bezmasé jídlo? Je toto jídlo sladké nebo nesladké?
5. Je k dispozici voda či neslazený nápoj?
6. Mohou děti ovlivnit množství jídla, které ve školce dostanou? Jakým způsobem?
7. Sledujete v jídelně množství jídla, které se vyhodí?
8. Znáte oblíbená jídla dětí ve školce?
9. Sledujete (s rodiči) jídelníček v MŠ? Mají rodiče přehled o jídelníčku v mateřské škole?


Tř. Sluníčko

Tř. Motýlek

Tř. Koťátko

Tř. Kuřátko