PLÁN ČINNOSTÍ

Třetí krok Ekoškoly - PLÁN ČINNOSTÍ. Při jeho tvorbě vycházíme z toho, co jsme zjistili v Analýze, tedy ze slabých a silných stránek. Hledáme řešení, stanovujeme si cíle a plánujeme úkoly/aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy. Na tvorbě se podílí celý Ekotým a další členové školy.

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V současné chvíli se věnujeme přípravě plánu činností. Budeme rádi za Vaše nápady, jak posílit naše stránky v dané oblasti a zlepšit prostředí naší MŠ. Své návrhy můžete sdělit učitelce na své třídě.