top of page
ANALÝZA

Druhým krokem Ekoškoly je Analýza . Té je potřeba věnovat se hned na začátku, protože nám poskytuje představu o tom, jak na tom škola v daném tématu je. Ukazuje nám, jaké jsou v tématu silné a slabé stránky školy a na co by se měli zaměřit v dalším kroku.

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

V průběhu měsíců říjen a listopad jsme se na jednotlivých třídách věnovali Analýze, tedy zjišťování stavu školky v tématu ODPADY.  Zjistili jsme silné, ale i slabé stránky naší mateřské školy

v otázkách a nyní se zaměříme na jejich posílení.

 

 Konkrétně jsme se zaměřili na tyto otázky:

  1. Nakupuje školka věci ve větších baleních? Jaké?

  2. Využíváte ve školce důkladně papíry (pokreslíte celý papír nebo využíváte „šmíráky“ = papíry popsané z jedné strany)? Na jaké účely?

  3. Využíváte ve školce znovu odpady? Jakým způsobem?

  4. Jaké druhy odpadů ve školce třídíte?

  5. Jsou ve školce koše na tříděný odpad na všech potřebných místech /všude kde je potřeba? Jsou i v ředitelně, sborovně, kabinetech, jídelně?

  6. Jsou koše na tříděný odpad označeny, tak aby jim děti rozuměly? Jsou u nich popisky označující, co kam patří a nepatří?

  7. Zjišťujete, zda je odpad dobře vytříděn?

  8. Víte, kde jsou umístěny velké venkovní kontejnery na tříděný odpad v okolí školy?

Analýza třídy Motýlek

Analýza třídy Sluníčko

Analýza třídy Kuřátko

Analýza třídy Koťátko

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V průběhu měsíců prosinec a leden jsme na jednotlivých třídách věnovali zjišťování stavu školky

v tématu VODA.

 

V analýze jsme se zaměřili na tyto otázky:

1. Sledujete ve školce měsíční spotřebu vody (teplé a studené)?

2. Šetříte vodou při používání pitné vody z kohoutku? Jakým způsobem?

3. Šetříte vodou při splachování na toaletách? Znají děti způsoby, jak šetřit vodou při splachování na WC?

4. Zjišťujete, zda jsou vodovodní kohoutky a toalety v pořádku?

5. Víte, odkud se ve školce bere pitná voda?

6. Používáte ve školce ekologicky šetrné čisticí prostředky?

7. Využíváte ve školce dešťovou vodu?

8. Podílí se školka na čištění vodních toků, nádrží či studánek ve svém okolí?

Analýza třídy Koťátko

Analýza třídy Motýlek

Analýza třídy Kuřátko

Analýza třídy Sluníčko

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V průběhu měsíců prosinec - únor jsme se na jednotlivých třídách věnovali Analýze, tedy zjišťování stavu školky v tématu PROSTŘEDÍ ŠKOLKY. Zjistili jsme silné, ale i slabé stránky naší mateřské školy v otázkách a nyní se zaměříme na jejich posílení.

 

Konkrétně jsme se zaměřili na tyto otázky:

1. Máte ve školce hračky z přírodního materiálu?

2. Máte ve školce své oblíbené místo?

3. Mají děti ve školce své místo nebo nástěnku (kde děti samy rozhodují, co na nástěnku dají, jak místo vyzdobí)?

4. Mohou děti ovlivnit i výzdobu a podobu školky? Jak děti mohou ovlivnit její podobu?

5. Starají se děti o rostliny ve školce?

6. Máte na školní zahradě různé druhy rostlin? Jaké?

7. Máte na zahradě místa, kde žijí živočichové? Jaká?

8. Chodíte s dětmi ven každý den a za každého počasí?

9. Máte na školním pozemku herní prvky z přírodního materiálu? Jaké?

stažený soubor (6).jfif
stažený soubor (8).jfif
stažený soubor (7).jfif
stažený soubor (5).jfif

Analýza třídy Sluníčko

Analýza třídy Kuřátko

Analýza třídy Koťátko

Analýza třídy Motýlek

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Na nástěnce Ekoškoly na jednotlivých třídách můžete vidět výsledky Analýzy. Zjistili jsme silné, ale i slabé stránky naší mateřské školy v otázkách tématu Jídlo a svět.

 

Konkrétně jsme se zaměřili na tyto otázky:
1. Dostávají děti k jídlu (syrové) ovoce a zeleninu?
2. Je ovoce a zelenina, které děti ve škole dostávají, českého původu?
3. Využíváte ve školce výpěstky ze školní zahrady? Jakým způsobem?
4. Jak často zařazuje školka bezmasé jídlo? Je toto jídlo sladké nebo nesladké?
5. Je k dispozici voda či neslazený nápoj?
6. Mohou děti ovlivnit množství jídla, které ve školce dostanou? Jakým způsobem?
7. Sledujete v jídelně množství jídla, které se vyhodí?
8. Znáte oblíbená jídla dětí ve školce?
9. Sledujete (s rodiči) jídelníček v MŠ? Mají rodiče přehled o jídelníčku v mateřské škole?


Analýza třídy Koťátko

Analýza třídy Sluníčko

Analýza třídy Kuřátko

Analýza třídy Motýlek

bottom of page