top of page
PLÁN ČINNOSTÍ

Třetí krok Ekoškoly - PLÁN ČINNOSTÍ. Při jeho tvorbě vycházíme z toho, co jsme zjistili v Analýze, tedy ze slabých a silných stránek. Hledáme řešení, stanovujeme si cíle a plánujeme úkoly/aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy. Na tvorbě se podílí celý Ekotým a další členové školy.

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

bottom of page