top of page

Světový den vody 2024

Voda jako element, který je pro náš život nepostradatelný, nás učí si ji užívat, ale také chránit

a přemýšlet o jejím koloběhu. V pátek 22. března 2024 jsme u Kuřátek oslavili Světový den vody. Přišel k nám na návštěvu tatínek Elenky ze třídy Koťátko, pan Rajnoch, který si pro děti připravil zajímavý program.

Úvodním povídáním pan Rajnoch seznámil děti se svou profesí vodohospodáře a s koloběhem vody v přírodě, ve vodárenském procesu i s cestou vody do vodovodních kohoutků a zpět do přírody. Děti se naučily rozlišovat jednotlivá skupenství vody a dokázaly pak roztřídit fotky vyobrazující vodu v různých formách a přiřadit je k symbolu kapky, páry či sněhuláka. V průběhu týdne si děti namalovaly každý svůj kousek vody, aby pak společně z jednotlivých dílků vytvořily schéma, díky kterému viděly, jak voda v přírodě putuje. V okolí vodních toků postavily z kostek domy a propojily je sítí potrubí se zdrojem pitné vody. V rámci pokusů si děti pomocí lakmusových papírků zkusily rozlišit vodu pitnou a znečištěnou a pomohly vyrobit filtrační zařízení na čištění vody. Na závěr každý pozorný posluchač dostal tašku plnou dárečků

a vlastnoručně uháčkovaný přívěsek kapky, který pro děti vytvořila paní Rajnochová.

Moc děkujeme panu Rajnochovi za přípravu velmi hezky zorganizované besedy, za čas, který nám věnoval i za publikace o vodě pro naši třídu a dárky pro děti.
Comments


bottom of page