top of page

Druhá schůzka Ekotýmu ve školním roce 2019/2020

V úterý 11. února 2020 jsme se sešli v odpoledních hodinách na třídě Koťátko na 2. Ekotýmu, abychom si popovídali o letošním tématu ODPAD. Zopakovali jsme si 7 kroků Ekoškoly, a také jsme vyhodnotili analýzu, kterou jsme zjišťovali s dětmi v průběhu letošního školního roku 2019/2020 v jednotlivých třídách. Členy jsme seznámili s naplánovanými projekty a plány (projekt IKEA, soutěž EkoEDA, projekt Špačkoš, hlasování k projektu Srdce s láskou darované). Společně jsme naplánovali činnosti, které budeme plnit k tématu odpad a posilovat tak naše silné i slabé stránky.

Naplánované činnosti:

  • Označit koše ke třídění odpadu + vymyslet hry zaměřené na třídění odpadu.

  • Vyrobit a instalovat informační tabule a letáky o odpadu (i pro veřejnost).

  • Naplánovat ekodílnu zaměřenou na výrobu z odpadových materiálů.

Na našem setkání jsme měli připraveno i ekologické překvapení, kdy si rodiče spolu s dětmi vyrobili univerzální ekologický čistič a láhev děti ozdobily. Také jsme přichystali letáčky s ekologickou drogerií. Na schůzce panovala příjemná atmosféra.


Děkujeme všem zúčastněným a již se těšíme na další setkání.
Comments


bottom of page