top of page

Jak si Motýlci užili říjen...

V průběhu října nás provázela témata: Co se skrývá v podzimní zahrádce a další. Tato témata jsme prožívali hlavně prakticky - jak jinak než starostí o náš záhon, poznáváním materiálů, dramatizací, vyráběním atd... Sklízeli jsme zeleninu z našich záhonů, ale také z ní pekli. Děti se seznámily s různými druhy ovoce a zeleniny, vyzkoušely si zajímavé pokusy - barvení řepou, vážení brambor... Učily se věci porovnávat dle velikosti, váhy, ale také seřadit od nejmenšího po největší. Pozorovaly zahradu, jak se na podzim mění. Naučili jsme se nové písničky, modelovali, stavěli, cvičili a vyzkoušeli si malbu reálné slunečnice.

Čekal nás také první dopravní den. Seznámili jsme se s koloběžkami a odrážedly. Vysvětlili si, kde se jezdí a jaká jsou pravidla jízdy na dopravních prostředcích. Vyznačili jsme si trasu a jezdili. Jako občerstvení jsme si dopřáli pečené brambory, které si děti s dopomocí připravily v ranních činnostech. Užili jsme si také cvičení v tělocvičně 11. ZŠ.

Říjen jsme zakončili Halloweenskou párty, kterou si děti hodně užily díky spolupráci s rodiči.


Comentarios


bottom of page