top of page

Kouzelné muzikohrátky

Do naší mateřské školy přijela lektorka Mgr. Vlaďka Gavlasová s hudebně prožitkovým programem Kouzelné muzikohrátky. Při tomto programu se děti seznámily s relaxačními hudebními nástroji – tibetské mísy, zvonkohra, chřestidla. Děti „hrály“na tělo, naslouchaly hudebnímu projevu druhých a sborově zpívaly písně dle výběru dětí např. Holka modrooká, Zajíček v své jamce. Společně prožily bubnovací kruh, který se těší velké oblibě všech přítomných. Na závěr načerpaly novou energii při hudební relaxaci.
תגובות


bottom of page