top of page

Lidské tělo a smysly ve třídě Sluníčko

Abychom se mohli o své tělo dobře starat, musíme ho také dobře znát. Začali jsme tím, že jsme si ukazovali a pojmenovali viditelné části lidského těla. Při poznávání jednotlivých částí těla nám nesměla chybět písnička "Hlava, ramena, kolena, palce" a "Dáme ruku sem a dáme ruku tam".

Pomocí didaktických pomůcek a encyklopedií jsme zjistili, že pod kůži máme svaly, kosti, cévy

a řadu dalších orgánů. Už víme, že kostra nám drží celé tělo a že klouby jsou potřebné k ohýbání.

O lidském těle jsme se toho dozvěděli hodně. Důkladně jsme se věnovali i lidským smyslům. Řekli jsme si, k čemu nám smysly slouží a který orgán k danému smyslovému vnímání využíváme. Při poznávání smyslů jsme si ověřili v praxi jeden z nich a to čich. Téma nás zaujalo a moc bavilo.Comments


bottom of page