top of page

Listopadová návštěva Sluníček a Motýlků v knihovně

Kamil neumí lítat, tak zní titul knihy, ze které paní knihovnice četla dětem, hovořila s nimi o ilustracích a vyprávěla o podzimu. Kniha pojednává o špačkovi Kamilovi, který neuměl létat. Neměl čas učit se na hodinách létání ladné výkruty s ostatními bratranci a sestřenicemi. Zobák měl ponořený v knihách. Proto mu bratranci a sestřenice říkali Kamil-knihy svačil nebo zoban křupan a knihomol. Co se kvůli tomu Kamil natrápil! A pak přišel slavný den společného odletu. Co si jen Kamil počne?

A víc se již dočtete ve výše jmenované knize, kterou si mimo jiné můžete vypůjčit v knihovně 11. ZŠ. Také naše školka má čtenářský průkaz do knihovny a tak můžeme pro děti půjčovat knihy do výchovně vzdělávacího procesu i ke čtení před odpoledním odpočinkem.

Aktivita se uskutečnila na základě plánovaných činností k projektu „Celé Česko čte dětem“. Návštěva byla ukončena výtvarnou dílnou s podzimním tématem.

Comments


bottom of page