top of page

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

  • Nákup gastrozařízení - vyhlášeno 25. 3. 2024

Výzva k podání veřejné nabídky

Kupní smlouva

Specifikace požadavků

Základní údaje o nabídce

ČP ke střetu zájmů

ČP základní způsobilost

Kupní smlouva s vítězným dodavatelem

  • Oprava obložení, krytů topení a parapetů - vyhlášeno 24. 5. 2024

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu 

  • Rekonstrukce rozvodů vody a přípravných kuchyní - pavilon B, MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek - vyhlášeno 3. 6. 2024

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu 

Základní údaje o nabídce

Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr

Čestné prohlášení - základní způsobilost

Smlouva o dílo

bottom of page